Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Wydarzenia patriotyczne o charakterze publicznym organizowane i wsporganizowane w lutym i marcu przez dziaaczy Prawicy w Okrgach d i Sieradz

19 lutego 2018 r. w rocznic „morderstwa sdowego” dowdcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego Generaa Stanisawa Sojczyskiego „Warszyca” czonkowie PR wzili udzia w dzkim Marszu Pamici powiconym Jego postaci.

Marsz zosta zarejestrowany i zorganizowany przez dr Jana Krlikowskiego, czonka dzkiej Prawicy Rzeczypospolitej.

24 lutego 2018 r. w 65 rocznic „morderstwa sdowego” Generaa Emila Fieldorfa ,,Nila” jako wsporganizatorzy wzilimy udzia w upamitnieniu Jego osoby. To wydarzenie byo relacjonowane przez media oglnopolskie m. in. TVP INFO , TVP2 w „Panoramie” oraz TVP d w dzkich Wiadomociach Dnia. Obszernie cytowana bya wypowied P. Piotra Sawociana (Penomocnika PR na Okrg Sieradz). Naley nadmieni, e mniej wicej w tym samym czasie p. Tomasz Gowacki komentowa na ywo biece wydarzenia polityczne w Telewizji Republika (Polityczne Podsumowanie Tygodnia).

Materia filmowy (dzkie Wiadomoci Dnia, prosimy nacisn poniszy link):
https://lodz.tvp.pl/36153419/65-rocznica-smierci-generala-emila-fieldorfa-pseudonim-nil

2 marca 2018 r. Czonkowie Prawicy Rzeczypospolitej poprowadzili w dzkiej Archikatedrze Drog Krzyow w intencji onierzy Wykltych. W naboestwie bardzo licznie wzia udzia modzie skupiona w Duszpasterstwie Akademickim 5-tka.

3 marca 2018 r. Prawica Rzeczypospolitej poprowadzia dzki Marsz Pamici onierzy Wykltych, ktrego bya gwnym organizatorem (wsporganizatorzy: Klub im. Romana Dmowskiego, Modzie Wszechpolska, Obz Radykalno-Narodowy, Ruch Narodowy). Udzia w Marszu wzio okoo 150 odzian z rnych rodowisk spoecznych, politycznych oraz patriotycznych. Marsz rozpocz si o godzinie 12.00 na Pl. Wolnoci „Pieni Konfederatw Barskich” a zakoczy pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przemwieniami, wsplnym zoeniem kwiatw oraz odpiewaniem Hymnu Narodowego. Gociem Honorowym by wizie polityczny czasw stalinowskich Pan Porucznik Henryk Obiedziski.

Wydarzenie zostao zarejestrowane Urzdzie Miasta przez p. Pawa Adamiaka. Szczeglne podzikowania nale si p. Krzysztofowi omiskiemu i Piotrowi Sawocianowi, osobom wspodpowiedzialnym za przygotowanie i podawanie do skandowania hase podczas trwania Marszu.

Po uroczystociach uczestnicy udali si do dawnej katowni Urzdu Bezpieczestwa (obecnie siedziba XII L.O.) na otwarcie wystawy „100 lat komunizmu – zbrodnia bez kary”, autorstwa P. Grzegorza Grnego i Prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, eurodeputowanego P. Marka Jurka.

Materia filmowy (WD, TVP d, od 1:57 minuty, prosimy nacisn poniszy link): https://lodz.tvp.pl/36248145/03032018-1830

4 marca 2018 r. Prawica Rzeczypospolitej wraz ze stowarzyszeniem Studenci dla RP przygotowaa wydarzenie poetycko- literackie ,,Rycerz bez skazy” powicone Pukownikowi ukaszowi Ciepliskiemu,,Pugowi”. Wieczr uwietni udzia znanych dzkich aktorw oraz zespou muzycznego „Twierdza Pami”. Licznie zgromadzona publiczno wysuchaa czytanych przez P. Ryszarda Mroza grypsw wysyanych z celi mierci przez P. Pukownika do ukochanej ony i wymarzonego synka Andrzejka. Pani Zofia Marcheluk w przejmujcy sposb zaprezentowaa wiersz Marii Konopnickiej „Contra spem spero”. Swoje utwory muzyczne powicone dramatom onierzy podziemia niepodlegociowego po II Wojnie wiatowej zaprezentowa dzki zesp „Twierdza Pami” w skadzie: Urszula i Jarosaw Paczyscy oraz Tomasz Bieszczad.

Gwnym punktem programu bya prelekcja p. Tomasza Gowackiego (radnego Miasta odzi, Penomocnika Wojewdzkiego dzkiego Okrgu Prawicy Rzeczypospolitej) przygotowana w oparciu o swoj wasn prac magistersk napisan w 2000 roku, powicona wyjtkowej postaci Pana Pukownika ukasza Ciepliskiego.

Materia filmowy (dzkie Wiadomoci Dnia, TVP d; prosimy nacisn poniszy link): https://lodz.tvp.pl/36264541/04032018-2130

Tekst i oprac.: Krzysztof omiski (Koordynator ds. ksztatowania postaw patriotycznych i wychowania modziey) oraz Piotr Gowacki.

Prawica Rzeczypospolitej Okrg d i Okrg SieradzCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]