Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-06-2018
UCHWAA RADY NACZELNEJ PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ w sprawie wyborw powszechnych w celu pogbienia wpywu obywateli na wadze publiczne

1. Prawica Rzeczypospolitej opowiada si za zwikszeniem wpywu obywateli na wybr wszystkich rodzajw wadzy publicznej w drodze powszechnych i wolnych wyborw, tak aby zachowa nadrzdno spoeczestwa nad pastwem. W administracji publicznej wybory s istotn cech, ktra oddziela samorzd terytorialny od struktur podlegych wadzy centralnej i od nich zalenych. Wybory powszechne s take podstawowym wyznacznikiem, ktry pozwala okreli, w jakim stopniu dane pastwo jest organizacj samorzdn i demokratyczn.

2. W Rzeczypospolitej Polskiej wybory powszechne s w najszerszym zakresie stosowane w przypadku wadzy ustawodawczej oraz na poziomie samorzdu terytorialnego a w najmniejszym zakresie w przypadku wadzy sdowej. Niezaleno niektrych struktur wadzy publicznej od obywateli uznajemy za wyom od zasady pochodzenia wadzy zwierzchniej od narodu zapisanej w art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W celu pogbienia wpywu obywateli naszego kraju na wadze publiczne Prawica Rzeczypospolitej zamierza wspiera poszerzenie katalogu organw wadzy publicznej wybieranych w drodze powszechnych, wolnych i rwnych wyborw.

4. Na poziomie samorzdu terytorialnego chcemy podda debacie publicznej wprowadzenie wyborw bezporednich starostw, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wjtw i burmistrzw.

5. W okresie ogromnych kontrowersji wok reformy sdownictwa Prawica Rzeczypospolitej popiera utrzymanie wyranego rozdziau pomidzy wadz ustawodawcz, wykonawcz i sdownicz. Jednak nie akceptujemy istnienia jakiejkolwiek wadzy, na ktr nard nie ma bezporedniego irealnego wpywu. Chcemy dy do wprowadzenia wyborw powszechnych sdziw i prokuratorw. Wybory takie powinny by obwarowane wysokim cenzusem wieku oraz obowizkiem wykazania si wieloletnim staem pracy, czyli kryteriami, ktre najskuteczniej gwarantuj zachowanie wysokiego poziomu wiedzy i dowiadczenia yciowego. Chcemy, aby wadza sdowa miaa swe rdo bezporednio wspoeczestwie, a nie bya wyaniana poprzez scentralizowane szkolenia oraz skomplikowane procedury selekcji na szczeblu centralnym. Wwczas osoby zaufania publicznego, jakimi s sdziowie i prokuratorzy, bd wybierani spord osb cieszcych si powszechnym uznaniem, wieloletni praktyk i bogatym dowiadczeniem.

6. W celu zwikszenia zaufania spoeczestwa do sub mundurowych Prawica Rzeczypospolitej bdzie dy do poddania debacie publicznej take wprowadzenie wyborw powszechnych komendantw policji najniszego szczebla.

7. Uwaamy, e obecny stan zalenoci wielu funkcjonariuszy publicznych od wadzy centralnej lub przeoonych przy braku bezporedniej kontroli obywatelskiej, nie skania do traktowania urzdu jako suby dla spoeczestwa, ale moe niekiedy zmusza do podejmowania dziaa iwykonywania swej pracy pod dyktando zwierzchnikw. Zmiana trybu powoywania na wiele stanowisk publicznych z scentralizowanego, odgrnego mianowania na wolne wybory przez spoeczno lokaln bdzie sprzyja ustawicznej pracy funkcjonariuszy publicznych przede wszystkim na rzecz mieszkacw wasnego miasta, gminy, czy powiatu.

8. Tam, gdzie nie ma wyborw powszechnych na stanowiska publiczne, tam trudno mwi o penej wolnoci narodu i jego nadrzdnoci nad pastwem, dlatego Prawica Rzeczypospolitej bdzie zmierza do gbokiej reformy struktur pastwowych i samorzdowych, tak aby wadza zwierzchnia naleaa do narodu w sposb bezporedni i rzeczywisty.

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]