Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-08-2018
Wsplny apel o zawetowanie euroordynacji

Apel do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Warszawa, 3 sierpnia 2018 r.

Szanowny Panie Prezydencie!

Klub Jagielloski, Kukiz’15, Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawica Rzeczypospolitej i Partia Razem zwracaj si do Pana wsplnie z prob o zawetowanie Ustawy z dnia 20 lipca o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy.

Pomimo dzielcych nas rnic wsplnie uznajemy, e realna moliwo wyboru oraz pluralizm sceny politycznej s fundamentami demokracji, a obowizkiem ustawodawcy jest tworzy takie przepisy wyborcze, ktre bd suy Obywatelom oraz skania ich do udziau w wyborach. Tymczasem przyjta przez parlament zmiana ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego w praktyce ograniczy moliwo wyboru milionom Polakw doprowadzajc do sytuacji, w ktrej zostan oni pozbawienia moliwoci oddania gosu zgodnie z wasnymi preferencjami. W efekcie reprezentacja Polski w Parlamencie Europejskim ograniczy si zapewne zaledwie do dwch najwikszych partii, co uwaamy za radykalne naruszenie zasady proporcjonalnoci. Petycj Klubu Jagielloskiego skierowan do liderw Zjednoczonej Prawicy o wycofanie si z planowanych zmian poparo blisko 5000 osb.

Eksperci – naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarzdowych oraz przedstawiciele instytucji publicznych, m.in. Biura Legislacyjnego Senatu RP – wielokrotnie zwracali uwag, e w zgodzie z zaproponowan ordynacj realny prg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego bdzie wyszy ni prg nominalny, ktry wynosi 5%. Wedug szacunkw moe on wynie w skrajnych przypadkach nawet ponad 16% gosw. Wyborcy formacji, ktre mog liczy na poparcie w przedziale 5-15% – w praktyce moe to dotyczy nawet co trzeciego z gosujcych! – zostan pozbawieni reprezentacji mimo, e wsparte przez nich listy przekrocz nominalny prg wyborczy. Wykluczenie tak istotnej czci opinii publicznej i sceny politycznej z pewnoci przeoy si na obnienie zaufania Polakw do procesu wyborczego, instytucji pastwa i klasy politycznej. Efektem bdzie jeszcze nisza ni dotd frekwencja wyborcza: zarwno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak i kolejnych elekcjach.

Jednoczenie zwracamy uwag, e w toku prac parlamentarnych oraz w debacie eksperckiej pojawiy si alternatywne propozycje zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. To m.in. propozycja oglnopolskich wyborw w jednym okrgu wyborczym, propozycja podziau kraju na 4-5 duych okrgw wyborczych lub przeprowadzenie wyborw w systemie pojedynczego gosu przechodniego (STV). Kada z nich gwarantuje rozwizanie problemw generowanych przez dzisiejsz ordynacj bez negatywnych skutkw wynikajcych ze zmian zawartych w procedowanej nowelizacji. Kada z nich budzi rwnie mniejsze wtpliwoci co do zgodnoci z prawem unijnym ni przyjty przez parlament projekt. Niestety, brak zainteresowania parlamentarzystw formacji rzdzcej tymi propozycjami jest najlepszym dowodem, e istot zmian jest interes jednego ugrupowania.

Wierzymy, e wystpujc w roli arbitra w partyjnych sporach i kierujc si potrzeb zagwarantowania Polakom moliwie proporcjonalnej reprezentacji politycznej zdecyduje si Pan Prezydent na zawetowanie przedoonego projektu zmian w Kodeksie Wyborczym.

rodowiska obywatelskie i polityczne, ktre reprezentujemy, wiele dzieli. czy nas jednak przekonanie, e szkodliwe dla polskiej demokracji jest tworzenie zaporowego realnego progu wyborczego, ograniczenie moliwoci faktycznego wyboru Polakw do dwch list oraz betonowanie sceny politycznej.

Wyraamy nadziej, e rozway Pan Prezydent nasze argumenty i zdecyduje si nie podpisywa nowelizacji Kodeksu Wyborczego. Pozostajemy w gotowoci, by w razie potrzeby przedstawi Panu Prezydentowi nasze wtpliwoci i wskaza ewentualne alternatywne do przedoonej nowelizacji rozwizania zmieniajce ordynacj do Parlamentu Europejskiego.

owiadczenieCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]