Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-08-2018
Wymieramy - coraz mniej urodze - Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Wprowadzenie rzdowego programu „Rodzina 500+” przyczynio si do ograniczenia biedy wrd polskich rodzin. Jednak w niewielkim zakresie spowodowao wzrost urodze. W roku ubiegym urodzio si okoo 402 tys. dzieci, a do zastpowalnoci pokole potrzeba poziomu okoo 560 tys. urodze. Natomiast w I proczu tego roku urodzio si tylko 194 tys. dzieci. To o ponad 6 tys. mniej ni w tym samym okresie zeszego roku. Potrzebne s dalsze dziaania w zakresie polityki demograficznej pastwa.

Fundamentem musi by wsparcie dla rodzin rozwojowych - rodzin z co najmniej trjk dzieci, dlatego postulujemy wprowadzenie koncepcji 1000+ na trzecie i kade nastpne dziecko (bdzie to kosztowa 3 mld z rocznie - podczas, gdy 500+ na pierwsze dzieci co roku pochania 10 mld z z budetu pastwa). Wprowadzenie tej koncepcji powinno si przyczyni do dalszego wzrostu urodze trzecich i nastpnych dzieci w rodzinach. Dziki temu zmniejszy si kryzys demograficzny.

Z zadowoleniem witamy zapowied rzdu, e od 1 stycznia przyszego roku zostanie wprowadzona najnisza emerytura dla matek z czwrk dzieci. Uwaamy, e przy tej okazji naley wprowadzi take redni krajow emerytur dla matek wychowujcych picioro dzieci.

Tego typu rozwizania postulujemy od lat, choby podczas Konwencji Gospodarczej Prawicy Rzeczypospolitej w Radomiu 16 kwietnia 2011 roku.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:
Marian Pika, Lech uczyski, Pawe Kubala.

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]