Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-08-2018
Silna i nowoczesna armia gwarantem bezpieczestwa - Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Porzdek wiatowy jest w stanie kryzysu. Narasta rywalizacja mocarstw, destabilizacja adu midzynarodowego, chaos i anarchia. Koczy si postzimnowojenny system midzynarodowy, dziki ktremu odzyskalimy wolno i ktry do tej pory jest gwarantem pokoju oraz naszego bezpieczestwa.

W sytuacji narastajcego zagroenia, polityka pastwa polskiego musi odpowiedzie na wzmagajce si wyzwania i zagroenia. Dotychczasowe gwarancje naszego bezpieczestwa i pokoju staj si coraz bardziej niewystarczajce. Odpowiedzi na te zagroenia nie mog ogranicza si tylko do dziaa dyplomatycznych na rzecz wzmocnienia kooperacji militarnej pastw sojuszniczych. Potrzebny jest znacznie wikszy wysiek obronny.

Wzrost nakadw na bezpieczestwo narodowe do 2,5 procent PKB do roku 2030 jest niewystarczajcy. Nie zapewni bowiem Polsce odpowiedniego poziomu potencjau militarnego zdolnego do obrony naszego terytorium czy odstraszenia ewentualnego zagroenia. Wobec tego naley w perspektywie nie duszej, ni 3-4 lata podnie poziom wydatkw na obron do 3 procent PKB, gdy obecna perspektywa wzrostu tych wydatkw jest niewystarczajca, jak rwnie obliczona na zbyt dugi okres - nieuwzgldniajcy narastajcej dynamiki zagroe.

Wzrost nakadw powinien przyspieszy modernizacj, a przede wszystkim rozbudow polskiej armii, przynajmniej do poziomu 150 tysicy onierzy liniowych. Konieczne jest take przywrcenie obowizkowej suby wojskowej oraz intensyfikacja szkole rezerwistw. Obecny poziom rozwoju gospodarczego pozwala na zbudowanie silnej i nowoczesnej armii, bdcej gwarantem naszego bezpieczestwa i naszej wolnoci. Dzi budowa wasnego potencjau militarnego, obok polityki demograficznej, jest najwaniejszym wyzwaniem polskiego pastwa. Od skutecznoci tej polityki bdzie zaleaa przyszo naszego narodu.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:
Krzysztof Kawcki, Marian Pika

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]