Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-09-2018
17 wrzenia elementem europejskiej wiadomoci historycznej - Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

17 wrzenia to rocznica przypominajca nam cen, jak Polska zapacia za pozostanie wiern zasadom oraz stawienie oporu szerzeniu ideologii nazistowskich Niemiec i Rosji sowieckiej.

Atak Armii Czerwonej na Polsk 17 wrzenia 1939 roku stanowi konsekwencj wsppracy niemiecko-sowieckiej w okresie midzywojennym. Bya ona kolejnym przykadem tego, e w historii wspdziaanie Berlina i Moskwy suyo uderzaniu w pastwo polskie, o czym i dzi winnimy pamita.

17 wrzenia powinien by obchodzony w szerokim kontekcie europejskim, przede wszystkim wsplnie znarodami, ktre w pierwszej fazie drugiej wojny wiatowej pady ofiar najazdu ZSSR. Te wydarzenia miay konsekwencje dla caej Europy. Bdziemy zabiega, by Pami o zbrodniczej agresji sowieckiej na narody Europy rodkowej staa si istotnym elementem europejskiej wiadomoci historycznej.

Dzi Polska przypomina, e po dowiadczeniu zbrodni rozbiorw, stuletniej niewoli, II wojny wiatowej ikolaboracyjnych rzdw komunistycznych – ma pene prawo oczekiwa, e Niemcy nie bd podejmowa we wsppracy z Rosj adnych dziaa, ktre mog by podwalin zagroenia ywotnych interesw Polski jej interesw i bezpieczestwa. Jako pastwo uczestniczce w przymierzu atlantyckim i we wsppracy europejskiej mamy prawo, by Niemcy uzgadniay z Polsk wszelkie zasadnicze dziaania w swej polityce na wschodzie Europy. To wymg rwnowagi, ale przede wszystkim solidarnoci europejskiej. Polska dyplomacja powinna systematycznie zabiega o uznanie tej zasady na forum europejskim.

Prawica Rzeczypospolitej po raz kolejny przypomina o koniecznoci definitywnego potpienia komunizmu przez wadze Unii Europejskiej i wszystkie zrzeszone w niej pastwa.

Dzi w sytuacji zaostrzenia sytuacji midzynarodowej i narastajcego zagroenia pokoju konieczne jest wzmocnienie polskiej armii. Polska potrzebuje silnej armii jako fundamentalnego gwaranta swojej niepodlegoci. Polska ma prawo oczekiwa, e kraje NATO wywi si z podjtych zobowiza finansowych dotyczcych wasnych armii.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:
Krzysztof Kawcki, Lech uczyski, Pawe Kubala

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]