Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
21-09-2018
Nasz Dziennik - Kawcki: Destrukcyjny skrt PiS

Nic nie usprawiedliwia wsppracy programowej z radykaln lewic.

Wyznaczenie przez Patryka Jakiego przedstawiciela skrajnej lewicy na stanowisko wiceprezydenta Warszawy to ogromny bd taktyczny, ktry moe doprowadzi do odejcia tzw. twardego elektoratu, na serio traktujcego sprawy ideowe. Jaki wielokrotnie deklarowa, e chce unikn sporw ideologicznych. Jednak przyjmujc ofert programow i ideologiczn osoby, dla ktrej poparcie w sondaach oscylowao w granicach 1 proc., uleg poprawnoci politycznej. adne wzgldy polityczne nie mog tumaczy dziaa przeciw moralnoci publicznej. Nic nie usprawiedliwia wsppracy programowej z radykaln lewic.

Zwizany z radykaln lewic obroca „praw” osb rnych „orientacji seksualnych” Piotr Guzia wycofa si z walki o urzd prezydenta miasta stoecznego Warszawy i popar kandydatur reprezentanta Zjednoczonej Prawicy. Patryk Jaki od razu oznajmi, e gdy zostanie prezydentem stolicy, jego zastpc bdzie Guzia, ktremu powierzy kierowanie sprawami kultury i owiaty oraz kontakty z przedsibiorcami.

Burmistrz Ursynowa

Piotr Guzia, w przeszoci czonek m.in. Sojuszu Lewicy Demokratycznej, peni funkcj burmistrza dzielnicy Ursynw w latach 2010-2014. Jako burmistrz zainaugurowa w 2011 roku Tydzie Rwnoci na Ursynowie. Z tej okazji po raz pierwszy w Polsce na maszcie przed gmachem administracji publicznej zostaa umieszczona tczowa flaga – symbol politycznego ruchu homoseksualnego. Imprezom zwizanym z obchodami „tygodnia rwnociowego” take w nastpnych latach towarzyszyy pokazy filmw o tej tematyce, debaty z udziaem dziennikarzy „Gazety Wyborczej” i takich osb, jak Robert Biedro czy Anna Grodzka, oraz europejskich „koordynatorw projektu ds. LGBT”. W ursynowskich gimnazjach i liceach odbyway si zajcia „antydyskryminacyjne”, konkurs plastyczno-fotograficzny pod hasem „Rwno wok nas”. Dziaania te miay miejsce w sytuacji, gdy koalicjantem samorzdowego stowarzyszenia kierowanego przez burmistrza byo Prawo i Sprawiedliwo. Guzia deklarowa, e Ursynw powinien by przykadem nowoczesnego i otwartego miejsca, gdzie „kady bez wzgldu na wiek, pe, wyznanie, kolor skry, orientacj seksualn czy niepenosprawno bdzie czu si dobrze”.

W 2012 roku Piotr Guzia zwrci si do dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza z propozycj przeniesienia instalacji tczy z placu Zbawiciela na teren Ursynowa. Wedug niego, tcza mogaby by przeniesiona w okolice ursynowskiego ratusza lub jednego z parkw w tej dzielnicy, np. parku im. Jana Pawa II.

Obecnie kwestia tczy powrcia za spraw kandydata na prezydenta Warszawy Jana piewaka ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, popieranego przez rodowiska lewicowe. piewak zadeklarowa powrt tczy na plac Zbawiciela. Podpisa Warszawsk Kart LGBT+, ktra ma na celu instytucjonalizacj dziaa na rzecz „mniejszoci seksualnych”.

Konserwatywna destrukcja

Jeszcze w sierpniu tego roku Piotr Guzia mwi, e zarwno Rafa Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej, jak i Patryk Jaki reprezentuj „model polityki plemiennej”, dlatego jego start w wyborach ma na celu „przerwanie tego kamiennego krgu”. Podkrela, e aden z kandydatw nie ma takich osigni samorzdowych jak on. W odniesieniu do Patryka Jakiego mwi: „To, e kto zna si na reprywatyzacji, jeszcze dugo nie oznacza, e bdzie zna si na sprawach, ktrymi nigdy dotd si nie zajmowa”.

Patryk Jaki zapowiedzia, e Piotr Guzia bdzie jako wiceprezydent odpowiada za organizacj duych imprez, m.in. za Wielk Orkiestr witecznej Pomocy. „Witamy na pokadzie uczciwej Warszawy lewic” – powiedzia. Nie wydaje si moliwe, e decyzja polityka Solidarnej Polski o powierzeniu tak wanego stanowiska i oddaniu obszaru kultury w stolicy przedstawicielowi ideologicznej lewicy jest jego samodzieln decyzj, podjt bez przyzwolenia kierownictwa Zjednoczonej Prawicy.

Wszystkie dotychczasowe rozwizania ustawowe niszczce ad prawno-spoeczny, w krajach Europy Zachodniej podejmowane przez lewic, byy moliwe z powodu braku reakcji bd nawet przyzwolenia ze strony centroprawicy. Takie sytuacje miay miejsce w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Belgii. W czerwcu 2013 roku czonkowie brytyjskiej Izby Lordw zdecydowali, e osoby tej samej pci bd mogy zawiera „luby”. Byo to spenienie obietnicy wyborczej Partii Konserwatywnej w 2010 roku i osobicie pniejszego premiera Davida Camerona. Projekt stosownej ustawy w parlamencie wniosa Partia Konserwatywna. Cameron mwi wwczas: „To nie jest tak, e popieram maestwa homoseksualne pomimo bycia konserwatyst. Popieram je wanie dlatego, e jestem konserwatyst”. Minister do spraw rwnoci z rzdzcej partii konserwatywnej przekonywaa nawet, e wprowadzane rozwizania nie tylko nie osabiaj instytucji maestwa, ale wrcz j wzmacniaj.

To jeden z przykadw, e centroprawica, ktra werbalnie odwouje si do tradycyjnych zasad, w praktyce nie jest w stanie przeciwstawi si destrukcyjnym dziaaniom skrajnej lewicy, a nawet w imi poprawnoci politycznej i realizacji zasady „mniejszego za” wprowadza destrukcyjne rozwizania.

Dr Krzysztof Kawcki

rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]