Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
26-05-2008
Deklaracja solidarnoci ze stanowiskiem Rady Rodziny Episkopatu Polski

Rada Rodziny Episkopatu Polski okrelia w swej deklaracji praktyczne postulaty pracy na rzecz cywilizacji ycia i praw rodziny:

* Konieczno zagwarantowania w Konstytucji prawa do ycia,
* Odrzucenie metody in vitro,
* Moratorium ONZ chronice ycie nienarodzonych,
* Upowszechnienie idei adopcji,
* Solidarno ekonomiczna wobec rodzin wychowujcych wiksz liczb dzieci.

W imieniu wasnym oraz Prawicy Rzeczypospolitej wyraam wdziczno za ten dokument i deklaruj pene zaangaowanie w realizacj okrelonych w nim celw. Powinny je podj wszystkie siy polityczne odpowiedzialnie mylce o Polsce. Nie chodzi tu bowiem o jakiekolwiek „postulaty wiatopogldowe”, ale o oczywiste wymogi dobra wsplnego i sprawiedliwoci.

W swej pracy w Senacie Rzeczypospolitej bd pracowa na rzecz ich realizacji i bd – korzystajc ze swego dowiadczenia parlamentarnego – nakania obie gwne partie do ich podejmowania.

Zwracam si do kandydatw PiS i PO w nadchodzcych senackich wyborach uzupeniajcych o przedstawienie jasnego stanowiska ich partii w tych sprawach, a jeli wymaga to dodatkowych dziaa na forum PiS i PO – o publiczne podjcie ich ju dzi, bez odkadania tego na nieokrelon przyszo.

(-) Marek Jurek, Rzeszw 26 maja RP 2008


--
Relacja z konferencji prasowej: TVP Rzeszw z 26 maja 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]