Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
29-05-2008
"Gwny cel to energetyka" - rozmowa z Marianem Pik w "Naszym Dzienniku"

Z Marianem Pik (Prawica Rzeczypospolitej) rozmawia Izabela Boraska

Jaka jest pozycja Francji w Europie?

- Francja wedug traktatu lizboskiego jest jednym z czterech najwaniejszych pastw UE. W gruncie rzeczy do tej pory Francja z Niemcami byy tymi pastwami, ktre najbardziej ksztatoway UE. Natomiast za prezydentury Sarkozy'ego pojawiy si rnice zda co do wizji polityki UE pomidzy Niemcami a Francj. Oczywicie nie s to rnice zasadnicze czy fundamentalne, ale jednak to powoduje, e ten tandem francusko-niemiecki nie funkcjonuje ju tak, jak dawniej.

Jakie to ma znaczenie dla nas?
- Dla Polski najwaniejsza w Unii Europejskiej jest kwestia polityki wschodniej, kwestia wczenia pastw takich, jak Ukraina czy by moe Gruzja i Biaoru do Unii Europejskiej. W tej kwestii zarwno Francja, jak i Niemcy do tej pory reprezentoway stanowisko negatywne, ale Francji zaley np. na kwestii polityki rdziemnomorskiej, w zwizku z tym tutaj pojawia si pewna moliwo wsppracy w takim zakresie, e Polska bdzie wspieraa polityk francusk w basenie Morza rdziemnego, ale pod warunkiem, e Francja bdzie bardziej otwarta na polskie postulaty w zakresie unijnej polityki wschodniej. W tym zakresie wsppraca z Francj ma istotne znaczenie. Ma znaczenie take w sprawach bardzo konkretnych - np. sprawa Instytutu Technologicznego we Wrocawiu, o ktry si staramy. W zwizku z tym tutaj w paru dziedzinach jest moliwa dobra wsppraca, ale trzeba pamita, e dla Francji pierwszym partnerem zawsze pozostan Niemcy, a Polska jest partnerem duo sabszym. W zwizku z tym to strategiczne partnerstwo, ktre ma by dzisiaj ogoszone, jest troch takim dziaaniem politycznie na wyrost, tak jak swego czasu by Trjkt Weimarski, ktry bardzo dobrze brzmia, ale konkretnych rezultatw specjalnie nie przynis. Myl, e Polska powinna jak najbardziej utrzymywa dobre kontakty, ale powiedzmy sobie szczerze, e poparcie Francji dla naszych postulatw bdzie miao miejsce tylko wtedy, kiedy bd rozbienoci midzy polityk Francji i Niemiec. W przeciwnym razie, jak bdzie zgodno celw francusko-niemieckich, nasza rola automatycznie w Unii bdzie malaa.

Czego Polska powinna da od prezydenta Francji? Jakie kwestie powinny znale si w tematach rozmw?
- Poniewa Nicolas Sarkozy w trakcie kampanii wyborczej zniuansowa swoje stanowisko wobec koncepcji Francji laickiej, ktre do tej pory byo zdecydowanie antykatolickie, w zwizku z tym myl, e Polska powinna ten fakt wykorzysta i naciska na Francj w celu zmiany stanowiska wobec chrzecijaskiej tosamoci UE. Stae podkrelanie tej sprawy myl, e wywieraoby presj rwnie na francusk opini publiczn w celu poszanowania innych wartoci, ni te, ktre wyznaje konstytucja republiki francuskiej. Obrona chrzecijaskiej wartoci w yciu wsplnot midzynarodowych powinna by fundamentalnym wyznacznikiem polskiej polityki zagranicznej.

Nasz rzd jest zachwycony deklaracjami, z ktrymi przyjecha do Polski prezydent Sarkozy, szczeglnie dotyczc otwarcia francuskiego rynku pracy dla Polakw. Czy susznie?
- W moim przekonaniu otwarcie rynku pracy nie ma istotnego znaczenia, dlatego e w Polsce - jak pokazuj dane - nawet za kwiecie mamy do czynienia ze spadkiem bezrobocia. Wic to nie jest dla nas kwestia pilna. Polska powinna raczej dba o ciganie emigrantw z powrotem do kraju ni wysyanie kolejnych za granice. Ten pomys rzeczywicie byby z radoci przyjty dwa czy trzy lata temu, kiedy mielimy w Polsce bardzo wysokie bezrobocie, rzdu 18 proc., ale w tej chwili bezrobocie, jako problem spoeczny, jest w znacznej mierze opanowany i prognozy na ten rok i na przyszy pokazuj, e nadal bdziemy mieli do czynienia ze spadkiem bezrobocia.

Wic ta deklaracja jest dla nas ju troch spniona?
- Ma dla nas znaczenie tylko symboliczne, jako gest przyjani i dobrej woli w stosunku do Polski. Natomiast realnego znaczenia ju nie ma.

Od 1 lipca Francja obejmuje przewodnictwo w UE. Co prezydent Sarkozy chce zaatwi podczas tej wizyty w naszym kraju?
- W moim przekonaniu, jednym z najwaniejszych celw wizyty Sarkozy'ego w Polsce s kwestie energetyczne. Dlatego e trzeci pakiet energetyczny, ktry ma by ostatecznie przyjty w czerwcu przez UE, jest dla Polski skrajnie niekorzystny. Poniewa on zawiera przepisy ograniczajce emisj dwutlenku wgla, a polska energetyka jest oparta na wglu. Zatem Francja, ktra ma najwiksze w Europie dowiadczenie z energi nuklearn, chce wykorzysta to i zainwestowa w Polsce w rozwj energii nuklearnej. A zatem, jest to w jakiej mierze promocja wpyww gospodarczych Francji. To na pewno nie bdzie temat oficjalnych deklaracji, ale w moim przekonaniu jednym z zasadniczych punktw rozmw bd wanie kwestie energetyczne i inwestycje Francji w sektor energii nuklearnej po to, eby gospodarka francuska i Francja dobrze na tym zarabiay. Francja chce wykorzysta polski rynek do zarabiania pienidzy. Przecie cena energii wci bdzie rosa, w cigu kilku lat wedug prognoz podwoi si.

rdo: "Nasz Dziennik", 29 maja 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]