Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-11-2018
PiS bezczynny ws. ochrony ycia od poczcia. Fiasko zapowiadanej kampanii spoecznej

Mimo zapowiedzi (w padzierniku 2016) wczesnej premier Szydo, e "zostanie przeprowadzona kompleksowa, szeroko zakrojona akcja informacyjna, spoeczna, wspierajca i promujca ochron ycia", inicjatywa ta do dzi nie zostaa podjta. We wrzeniu br. Interpelacj w tej sprawie zoy pose Prawicy Rzeczypospolitej, Jan Klawiter, ale w odpowiedzi nie odniesiono si ani sowem do tej niedoszej akcji spoecznej.

W nadesanej wanie odpowiedzi na interpelacj posa Klawitera, zastpca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrw Pawe Szrot poinformowa, e „czonkowie rzdu Prawa i Sprawiedliwoci za pomoc wasnej dziaalnoci politycznej oraz staemu kontaktowi ze spoeczestwem nieustannie promuj wartoci przywiecajce temu rzdowi – m.in. takie kwestie jak rodzina czy ochrona ycia”. Poruszy take kwesti programu „Za yciem” i konsultacji spoecznych zwizanych z jego wprowadzeniem. Nie odnis si ani sowem do adnego z zadanych w interpelacji pyta, ani w aden inny sposb nie odnis si do kwestii zapowiedzianej w padzierniku 2016 akcji spoecznej.

Kilka dni temu podczas Midzynarodowego Kongresu dla Maestwa i Rodziny europose PiS prof. Ryszard Legutko poinformowa, e Sejm nie zajmie si w tej kadencji projektem „Zatrzymaj Aborcj”. - Przed wyborami przyszorocznymi na pewno nic si nie stanie. To jest po prostu niemoliwe - podkreli. Natomiast od ponad roku Trybuna Konstytucyjny nie podj si rozpatrzenia skargi grupy posw dotyczcej tzw. aborcji eugenicznej.

Te wszystkie przytoczone fakty ukazuj obraz biernoci obecnych wadz w sprawie prawnej ochrony ycia ludzkiego od poczcia. W 2016 roku w Polsce w wyniku takiego postpowania umiercono 1098 ludzi w najbardziej bezbronnej fazie ich ycia. W 2017 takich osb byo 1061. Wadze nie do, e nie chc zmieni prawa, to nie chc nawet przekonywa spoeczestwa do tej zmiany. Jest to niezwykle wymowne.

Tre interpelacji i odpowied na ni mona odnale pod tym adresem.

Biuro Prasowe Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]