Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-11-2018
Nasz Dziennik - Kawcki: Napyw zagroe

Najwikszym problemem odrodzonej po 1918 roku Rzeczypospolitej byy kwestie zwizane z brakiem lojalnoci mniejszoci narodowych wobec pastwa polskiego. Przeprowadzony w 1921 roku spis ludnoci wykaza, e Polacy stanowili 65 procent caej populacji, Ukraicy 16, ydzi 10, Biaorusini 5, a Niemcy 4 procent. Pozostae grupy narodowociowe – Rosja, Czesi, Sowacy, Ormianie i inni – stanowiy 1 procent. Kada z mniejszoci narodowych – mimo e wszyscy byli obywatelami II RP – miaa swoj specyfik, rny stosunek do pastwa polskiego, od przychylnoci do wrogoci.

Obecna ustawa o mniejszociach narodowych i etnicznych oraz o jzyku regionalnym wymienia w Polsce mniejszoci: biaorusk, czesk, litewsk, niemieck, ormiask, rosyjsk, sowack, ukraisk i ydowsk. Skad narodowociowy nie przypomina II Rzeczypospolitej, ktra bya krajem wielonarodowociowym. Jednak pastwo polskie nie jest wolne od potencjalnych zagroe. Zwizane s one z masowym napywem Ukraicw i postpujcym rozwojem organizacji autonomistycznych i separatystycznych.

Rzdowy program otwarcia na masow imigracj z Ukrainy wraz z moliwoci szybkiej cieki nadawania obywatelstwa polskiego doprowadzi w perspektywie kilkunastu lat do stworzenia na terytorium Rzeczypospolitej licznej mniejszoci ukraiskiej. W sytuacji oficjalnego propagowania na Ukrainie kultu Ukraiskiej Powstaczej Armii i jej przywdcy Bandery sytuacja ta moe zagraa bezpieczestwu pastwa polskiego. Mniejszo ukraiska – pod pretekstem ograniczania praw narodowych – moe sta si elementem gry nie tylko ze strony Ukrainy. Sztucznie stworzona mniejszo moe zorganizowa si w parti polityczn i uzyska znaczc reprezentacj w polskim parlamencie.

Najwiksze skupiska mniejszoci narodowych znajduj si w wojewdztwie opolskim, gdzie mniejszo niemiecka liczy 105 tysicy osb, co stanowi 9,9 procent mieszkacw wojewdztwa, i w podlaskim, gdzie mniejszo biaoruska liczy ponad 53 tysice osb, tj. 4,5 procent mieszkacw wojewdztwa.

Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne Mniejszoci Niemieckiej od samego pocztku istnienia, na pocztku lat 90., otrzymywao pomoc ze strony Zwizku Wypdzonych. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w cigu minionych lat udzielio wsparcia w wysokoci dziesitkw milionw marek na pielgnacj niemieckiej kultury i owiaty przede wszystkim na Opolszczynie. Niemcy wsprzdz w wielu gminach i powiatach na Opolszczynie.

Kolejnym zagroeniem jest dziaalno organizacji separatystycznych na lsku czy Kaszubach.

Kaszbsk Jednota – Stowarzyszenie Osb Narodowoci Kaszubskiej – domaga si zmiany ustawy o mniejszociach narodowych i etnicznych w kierunku uznania Kaszubw za mniejszo etniczn. Liderzy tej organizacji gosz, e Kaszubi s jednym z europejskich narodw. Celem jest uzyskanie reprezentacji politycznej.

Strategia separatyzmu w naszym kraju obejmuje trzy etapy. Pierwszy – tworzenie regionalnych ruchw autonomicznych wystpujcych przeciwko rzekomemu centralizmowi Warszawy, drugi – tworzenie na bazie ruchw autonomicznych partii regionalnych, i trzeci etap – utworzenie krajowej partii regionw, na wzr Hiszpanii, gdzie regionalici dysponuj ponad 10 procentami miejsc w parlamencie. Polska nie jest wolna od potencjalnych zagroe zwizanych z tym trendem.

rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]