Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-11-2018
Nasz Dziennik - Boro: Niskie loty TVP

Telewizja publiczna nie zdobya si na zmian, na ktr liczyli konserwatywni wyborcy.

Telewizja Polska powinna by wielkim dobrem Narodu, suy Polsce i Polakom, dyktowa najlepsze standardy etyczne i profesjonalne. Powinna by wzorem dla wszystkich polskojzycznych mediw. Wiemy z ni wielkie nadzieje. I mamy jej wiele do zarzucenia.

JEJ WYJTKOWO

Media publiczne ciesz si licznymi przywilejami. S w duej czci finansowane przez obywateli. Najbardziej spektakularn form jej finansowania (czciowego) jest tzw. abonament (w praktyce ok. 20 proc. przychodw dla TVP), ktrym obiecywano si zaj od kampanii wyborczej w 2015 roku, a teraz wydaje si, e ju nawet Rada Mediw Narodowych zapomniaa o problemie i tylko nasiliy si poszukiwania tych, ktrzy go nie pac. Polskie Radio i Telewizja Polska otrzymuj te w rnej formie bezporedni i poredni pomoc od rzdu RP (zlecenia, umowy, reklamy itp.), a czasem nawet okazjonalne rodki, by je ratowa. Maj pierwszestwo w obsudze niektrych wydarze, co moe da im wiksz ogldalno. Z drugiej strony publiczne radio i telewizja maj zobowizania – np. duej iloci bezpatnej emisji audycji przedwyborczych, gdy media komercyjne na takich audycjach zarabiaj krocie.

Wskazuje si na polskie media publiczne jako na dyktatora poziomu profesjonalizmu oraz etyki zawodowej, ale dodaje si zazwyczaj jednym tchem, e takimi nie s. W przeciwiestwie do innych mediw ich wadze w Polsce pochodz z nadania politycznego, bo przywdcy wikszoci parlamentarnej – nawet jeli formalnie nie robi tego bezporednio – decyduj przecie ostatecznie o kluczowych posadach w mediach publicznych. Co najgorsze, kryteria przyjcia do pracy w TVP bywaj w maym stopniu merytoryczne, a standardy etyczne tzw. ludzi mediw s na og gorsze ni przecitnych obywateli. Panujca argumentacja, e nie jest wany prywatny styl ycia pracownikw TVP i nie mamy prawa rozlicza ich z moralnoci, skutkuje tym, co wida goym okiem na ekranach telewizorw – np. trudno, aby osoby rozwiedzione lansoway w mediach chrzecijaski model wiernoci maeskiej.

MISJA I SUPKI

TVP ma do spenienia misj. Jest ni w gruncie rzeczy realizowanie najwyszych standardw profesjonalnych i etycznych. To powinno by gwn trosk wadz mediw i wanie media publiczne powinny by liderem w doborze najlepszych pracownikw. Jeeli media s czwart wadz (a moe s nawet pierwsz!) to standardy wymagane od politykw, urzdnikw i sdziw powinny dotyczy take pracownikw mediw. Z kolei takie standardy powinny przekada si na jak najlepsze programy telewizyjne i radiowe.

Pozornie kci si z takim postawieniem sprawy kwestia wpyww z reklam (ostatnio ok. 60 proc. przychodw TVP). Rzdzcy TVP przeciwstawiaj bowiem wysoki poziom kultury moliwociom zarabiania na ogldalnoci, z ktrej wynikaj przychody z reklam. Zakadaj arbitralnie, e gupi telewidz stanowi tak wikszo, i poziom przekazu naley zania, aby nie utraci tumw telewidzw. Tymczasem ogldalno TVP spada ju w cigu kilku ostatnich lat tak nisko, e naleaoby zada sobie pytanie, czy nie jest tak, e wanie ci najwartociowsi telewidzowie odchodz od TVP w poszukiwaniu po prostu lepszej telewizji. I nie wszystko da si wytumaczy pogldami politycznymi! W jednym z sonday a 66,7 proc. respondentw stwierdzio, e „telewizja Kurskiego” jest nieobiektywna, za przeciwnego zdania byo 15,5 proc.

WSZECHWADZA PREZESA

Pewien satyryk w nasilajcej si kilkanacie lat temu debacie o niedoskonaociach konstytucyjnych i dostosowaniu systemu wyborczego do polskich realiw zaproponowa, by emocje wyborw parlamentarnych zastpi w Polsce powszechnymi wyborami prezesa TVP jako najwaniejszej funkcji publicznej, a ten natychmiast i bez ogrdek powinien mianowa prezydenta RP i rzd RP, aby nie powica potem kilku lat na ich lansowanie, ale uczciwie pracowa dla podatnikw, robic telewizj woln od manipulacji. Ta ekstrawagancka figura retoryczna odzwierciedlia niestety powszechne i suszne przekonanie, e wspomnian wyej misj TVP nie jest standard etyczny i suba Narodowi, ale mrwcza praca polityczna, ktr prezes TVP musi si wykaza przed swoimi partyjnymi mocodawcami. Czy od wygoszenia tej tezy przez satyryka co si zmienio na lepsze czy na gorsze?

Silna pozycja prezesw TVP wobec ich podwadnych sprawia, e mog swoim charakterem odciska pitno na wielkiej instytucji bardzo atwo i nawet na przestrzeni kilku miesicy mog przeoy na ni swoje wady i zalety.

Pocztkom Jacka Kurskiego w „wiey Babel” przy ul. Woronicza 17 towarzyszyy enujce zawirowania. Powoywany i odwoywany, wymiewany i wygwizdywany, par do swego celu i go osign. Konkurs odrzuci kilku dobrych kontrkandydatw, a nowy prezes ju nie sign do ich dowiadczenia, choby to byo pro publico bono.

JACEK KURSKI – media i polityka

Obecny prezes TVP to czowiek niekryjcy, e stoi na pograniczu polityki i propagandy. Jako polityk stworzy gony film „Nocna zmiana” oraz zajmowa si gwnie aspektami propagandowymi swoich partii. Jako prezes TVP pozostaje w cisym zwizku z wadzami partyjnymi i bywa bardzo czsto na Nowogrodzkiej. Jako prezes TVP planuje swoj dalsz karier parlamentarn. Gwny problem polega jednak na tym, w jak polityczny sposb zarzdza on instytucj! O ile bowiem jego poprzednicy wykonywali swoje polecenia w rkawiczkach, to prezes Kurski wrcz demonstruje, e punktem odniesienia dla jego dziaa jest Prawo i Sprawiedliwo. Lekcewaenie pozorw obiektywizmu (np. parytetw czasu antenowego dla przedstawicieli rnych partii politycznych, rugowanie z anteny kontrkandydatw reprezentantw PiS w wyborach itp.) wyglda jak ch prostego przypodobania si prezesowi Jarosawowi Kaczyskiemu, niezalenie nawet od tego, e w oglnym rozrachunku przyniesie mu to spadek poparcia!

Syszy si nawet gosy, e taka ekspozycja Prawa i Sprawiedliwoci skutkuje konsolidacj „anty-PiS”. I cho takie rozumowanie zakrawa na zaawansowan teori spiskow, to faktem jest, i powtarzaj to rwnie zaniepokojeni skutkami dziaalnoci prezesa Kurskiego czonkowie PiS – szczeglnie po drugiej turze wyborw, w ktrej ich kandydaci w najwikszych miastach osignli wyniki na poziomie pierwszej tury. Potwierdza si zatem, e Jacek Kurski przekonuje przekonanych, a de facto mobilizuje wszystkich pozostaych przeciw PiS.

Od kilku tygodni nasilaj si nieformalne informacje, e Kurski odejdzie z funkcji prezesa TVP i e chce mikko wyldowa w Parlamencie Europejskim, co mimo jego osobistej niepopularnoci ma mu zapewni jedynka na licie i gosy ufajcych bezrefleksyjnie, e naley popiera tego, kogo partia na czele listy postawi.

KONKURENCJA

Zarzut pod adresem obecnych wadz TVP, e jeszcze tak le jak teraz nigdy nie byo pod wzgldem budetu i spadajcej ogldalnoci, jest odpierany zawiymi argumentami, ale fakty pozostaj faktami. Prezes Kurski wielokrotnie i oficjalnie dawa upust swoim obawom o upadek TVP z powodu braku pienidzy, ale rwnoczenie nagradzano wielkimi premiami niektrych pracownikw z ul. Woronicza. TVP1 i TVP2 pozostaj ju w tyle za ogldalnoci Polsatu i TVN, co wykazuj rne metody i kryteria telemetryczne. Trac ogldalno przede wszystkim tak „flagowe” programy cykliczne jak „Wiadomoci” i „Teleexpress”.

W przestrzeni medialnej pojawia si coraz wicej prawicowych redaktorw, ktrzy – ignorowani przez telewizj publiczn – sami realizuj filmy i programy minimalnymi rodkami. S jednak ogldani (np. na YouTube.) chtniej ni wysokobudetowi dziennikarze „pastwowi”. Porwnania budetowe wypadaj tragicznie dla TVP, bo funkcjonuj ju cakiem przyzwoite prywatne miniredakcje, w ktrych programy realizowane s taniej, ni wynosi miesiczna pensja samego tylko prezesa TVP.

Niektre mniejsze stacje maj swoich gorcych zwolennikw. O telewizji publicznej nie mona tego powiedzie. Wikszo jej telewidzw jest jej wierna bardziej z przyzwyczajenia ni z zafascynowania jej przekazami.

CO OFERUJE TVP?

Cho bardzo trudno podsumowa ca dziaalno tak potnej instytucji jak TVP, zatrudniajcej kilka tysicy pracownikw i dysponujcej olbrzymim budetem, to przecie wielu Polakw, klikajc pilotem, porwnuje oferty i dokonuje uoglnie. Oczywicie, zarzuty o brak pewnych tematw, o trzymanie si utartych i jake krytykowanych od lat kolein, ktrymi toczy si najwiksza polska firma medialna, mona odeprze, pokazujc w ktni pojedyncze przykady audycji, ale istnieje przecie powszechna ocena, z ktrej wadze TVP powinny raczej wycign pokornie wnioski, zamiast, jak do tej pory, kwitowa dyskusj argumentem o swoim profesjonalizmie. A opinie wielu telewidzw wskazuj, e TVP – poza upartyjnieniem – nie przeywa zdecydowanej odmiany, na ktr liczyli po dojciu do wadzy tzw. prawicy.

Tymczasem czas mija, a zmian nie wida. Co si pogorszy, co polepszy, ale odczuwalnych zmian na lepsze w TVP nie notujemy. Za mao jest dobrych filmw dokumentalnych i edukacyjnych, wartociowych produkcji fabularnych, dziki ktrym mona dobrze wychowywa dzieci. Bardzo uboga jest informacja o tym, co faktycznie dzieje si na wiecie. W nadmiarze jest tanich „pyskwek gadajcych gw”, a duy niedosyt wypowiedzi prawdziwych ekspertw. Dominuje lizganie si po tematach, adresowanych do emocji, a ignorujcych rozum. Czas antenowy zalewany jest reklamami. Do tej dugiej listy zarzutw doda mona jeszcze zakupy zagranicznych formatw, czyli schematw do niewielkich przerbek do polskich realiw. Doceni naley podjcie tematyki historycznej we wasnej produkcji TVP (np. „Korona krlw”), cho ju efekt trudno pochwali. Bezsprzecznym sukcesem technicznym jest dokument „Niepodlego”, ktrego premiera miaa miejsce 12 XI, ale na palcach policzy mona takie produkcje.

O CZYM SI NAWET JU NIE NI

Wybory w 2015 roku obudziy w Polakach wiele nadziei. Do nich naleaa wiara w transparentno biecego ycia publicznego, w ujawnienie tajonych od lat prawd, zaprezentowanie ambitnej oferty edukacji telewidzw, by da im np. odporno na manipulacje medialne itd. Tymczasem do wiadomoci publicznej przebijaj si innymi drogami wiadomoci, ktre s przez TVP konsekwentnie przemilczane.

I wreszcie sprawa najwaniejsza. Zwycistwo wyborcze moe oznacza przejcie wadzy dla siebie – i tak si stao w przypadku TVP po wyborach w 2015 roku, ale moe by oddaniem telewizji publicznej Narodowi. Mona cieszy si z moliwoci manipulacji, a mona ujawni, przed jakimi manipulacjami mog Polacy si ustrzec w przyszoci poprzez edukacj medialn. Mona traktowa Woronicza 17 i terenowe oddziay jako up, a mona stworzy takie mechanizmy, aby trudniej byo ju komukolwiek zawaszczy media publiczne. Tego wanie sobie yczmy!

Piotr Boro

rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]