Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-12-2018
Komunikat po ChKSie 8 grudnia RP 2018

W sobot 8 grudnia, podczas VI Chrzecijaskiego Kongresu Spoecznego odbywajcego si na Stadionie Narodowym w Warszawie ogoszono powstanie Komitetu Akcji Wyborczej Chrzecijaskiego Kongresu Spoecznego.

Inicjator Kongresu, pose do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek w wystpieniu inicjujcym zwraca uwag na konieczno konkretnej pracy o zachowanie chrzecijaskiego charakteru Europy. Polska nie przetrwa jako niepodlege i suwerenne pastwo, jeli Europa bdzie odrzuca nasze wartoci.

Przykadem takiego odrzucenia jest genderowa konwencja stambulska, ktra uderza w fundamenty spoeczne. Jurek wezwa polski rzd do jej niezwocznego wypowiedzenia, a rwnoczenie zachci, by Polska podja inicjatyw promocji Konwencji Praw Rodziny, przygotowanej z inicjatywy europosa Marka Jurka i Prawicy Rzeczypospolitej.

Lider Chrzecijaskiego Kongresu Spoecznego zwrci uwag, e PiS „emocjonalnie i finansowo wspiera katolikw” czym bardzo skutecznie usypia odpowiedzialno spoeczn.

Wskaza te z kim widzi moliwo budowania republikaskiego bloku politycznego. Wymieniony zosta Pawe Kukiz ze swoim ruchem, Ruch Prawdziwa Europa, inicjatywa Europa Christi. Jurek zachca PSL do odczenia si od liberalnej opozycji, ktr okreli mianem „partii zagranicy”.

„Ale co my powinnimy robi? Potrzebna jest silna, aktywna, odwana opinia
chrzecijaska. Przede wszystkim nie moemy – jak wikszo politykw – ba si spoeczestwa. Jestemy wielkim narodem. Dowiadczylimy wiele i stracilimy wiele, ale zachowalimy najwaniejsze” – podsumowa Marek Jurek.

Kongres ogosi inicjatyw Narodowego Marszu ycia, ktry przejdzie ulicami
Warszawy 24 marca 2019 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]