Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
31-05-2008
Marek Jurek: bardzo wierz w PiS, e uda si go zmieni, ale tylko z zewntrz

Marek Jurek w ramach ostatnich spotka otwartych rozmawia z mieszkacami Zagrza i Sanoka.

Mwi midzy innymi o koniecznoci wszechstronnej opieki nad Polakami pracujcymi za granic. Polskie placwki dyplomatyczne musz przede wszystkim zajmowa si sprawami naszych rodakw pracujcych za granic. Praca ta musi by zwizana nie tylko z odpowiednim poziomem opieki prawnej, ale rwnie z edukacj dzieci polskich rodzin za granic, tak by mogy bez problemu podj nauk w polskiej szkole po powrocie do kraju - powiedzia.

Przypomnia swoje wystpienie na Zjedzie Przemyskiej Solidarnoci, podczas ktrego podkrela znaczenie wsppracy polskich zwizkw zawodowych oraz Ministerstwa Polityki Spoecznej ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami w celu zapewnienia godnych warunkw pracy naszych rodakw za granic.

Byy marszaek Sejmu mwi o problemach mieszkacw Bieszczad. Przypomnia o interpelacji zgoszonej przez Bogdana Romaniuka, reprezentujcego Prawic Rzeczypospolitej w Sejmiku Podkarpackim, w sprawie zniszczonej drogi krajowej 894 w Polanie, w maej ptli bieszczadzkiej. Nie moe by tak, e wadze publiczne nie podejmuj naprawy drogi caymi miesicami, a do czasw kampanii wyborczej - powiedzia. Zadeklarowa, e bdzie - wsplnie z radnym Bogdanem Romaniukiem - nadzorowa realizacj remontu drogi pod Polan. Doda, e wadze wojewdzkie czsto tak traktuj Bieszczady, jak wadze centralne - sprawy Podkarpacia.

Marek Jurek odpowiadajc krytykujcym go zwolennikom Stanisawa Zajca przypomnia, e ich kandydat mwi o jednoci prawicy, a gosowa przeciw jej postulatom - wielkiej uldze podatkowej dla rodzin, zagwarantowaniu prawa do odpoczynku niedzielnego, domaganiu si od Unii szacunku dla wartoci chrzecijaskich. To nie jest suy jednoci prawicy – powiedzia byy marszaek Sejmu. W imi jednoci prawicy trzeba dzi wysa mocny sygna do wadz PiS, e oczekujemy polityki zasad. Mona poprawi PiS, ale mona tego dokona tylko z zewntrz – doda.

Marek Jurek podkreli, e jego zwycistwo doda odwagi politykom o przekonaniach katolickich i konserwatywnych w innych partiach. Bo "dzi brakuje ludzi, ktrzy nie tylko maj przekonania, ale s gotowi im suy".

--
Biuro Prasowe Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]