Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
24-01-2019
Go Niedzielny - Jurek: Straszak i chorgiewka

Polsk sta na wicej ni hasa.

Jednym z gwnych tematw wyborw europejskich w naszym kraju bdzie z pewnoci „polexit”, przed ktrym na alarm bije liberalna opozycja. eby dobrze zrozumie, czym on jest, trzeba mie wiadomo, czym nie jest. Nie jest zamiarem politycznym, ale nie jest te nieporozumieniem. „Polexit” to najzupeniej wiadomie uruchamiany propagandowy chwyt, sucy do atakowania wszystkich, ktrzy w „niedostatecznym” stopniu gotowi s spenia wszelkie polityczne yczenia wadz Unii Europejskiej.

„Polexit” to koncept z tej samej kategorii, co „kapitalistyczny imperializm”. Dla marksistw w rzekomy „imperializm” polega na tym, e Zachd stawia opr komunizmowi. Z kolei ten opr, kwalifikowany jako „imperializm”, uprawomocnia militarn ekspansj komunizmu. Obrona Republiki Korei przez Stany Zjednoczone bya „imperializmem”, wic agresja komunistycznych Chin przeciw Republice Korei stawaa si „walk z imperializmem”. „Polexit” nie polega na tym, e polski rzd chce z Unii wystpi, ale na tym, e Frans Timmermans chce polski rzd wykluczy z udziau w decyzjach Rady Europejskiej. I oczywicie na tym, e wiceprzewodniczcy Timmermans jeszcze Polsk nie rzdzi.

Sam PiS za nie jest parti opozycyjn wobec Unii, o czym wyranie mwi, jest jedynie parti przez wadze Unii atakowan i nielubian. Wadze unijne wolayby u wadzy w Polsce PO, ale z faktu, e PiS chce umocni sw kontrol wobec sdw czy mediw, nie wynika, by chcia si powanie przeciwstawia ideologii i polityce eurokratw. PiS wsplnie z PO zawiera traktat lizboski, ze wszystkimi jego materialnymi kosztami w dziedzinie choby antyprzemysowej polityki klimatycznej. W niedawnej Deklaracji rzymskiej podpisa si pod perspektyw unifikacji walutowej, troszczc si jedynie o jej „jednakow prdko”. O zgoszonej przed wyborami skardze konstytucyjnej na bezprawne narzucenie Polsce przez rzd Tuska paktu fiskalnego PiS cakowicie zapomnia; najwyraniej uzna, e ponowienie na serio tamtej skargi miaoby charakter „antyeuropejski”. Podobnie, mimo wczeniejszych zapowiedzi wypowiedzenia genderowej konwencji stambulskiej, PiS po zdobyciu wadzy nie chce przyczy si do sprzeciwu pastw Europy rodkowej w tej sprawie. Krtko mwic, nie tylko nie ma adnych intencji odchodzenia z Unii Europejskiej, ale nawet nie zamierza prowadzi powanych sporw z jej wadzami. Oddajmy jednak Cezarowi, co cesarskie. Jest jeden wyjtek: polityka imigracyjna, cznie z odrzuceniem Globalnego paktu imigracyjnego. Ale w tej dziedzinie nasz rzd wczy si w szersz, istniejc ju opozycj, a nie j podj (co wicej – w temacie bardzo wyborczo popularnym). Dobre cho tyle.

Ale „polexit” bywa uywany rwnie w przeciwnych intencjach. Koncept ten zosta podjty przez deklaratywnych przeciwnikw Unii. Haso to wywiesili na wyborczym sztandarze Ruch Narodowy i Janusz Korwin-Mikke. W tym wypadku haso ma zastpi polityk. Prezes Mikke nie podj w parlamencie powanej wsppracy z klubami opozycyjnymi wobec wadz Unii Europejskiej. Rwnie dziaania Ruchu Narodowego po ogoszeniu „polexitu” nie zmierzaj do poszerzenia opozycji wobec polityki Unii Europejskiej, ale do partyjnych atakw na tych, ktrzy tak polityk prowadz. Konrad Smuniewski, znany publicysta tego rodowiska, uparcie na przykad twierdzi, e „Prawica RP niczym od PiS si nie rni”, poniewa „popiera »reformowanie UE«”. Jako „reformowanie” najwyraniej kwalifikuje (i dyskwalifikuje jednoczenie) sprzeciw wobec traktatu lizboskiego, unifikacji walutowej, tworzenia armii europejskiej. Widocznie uwaa to za „kosmetyczne rnice”, wic – logicznie rzecz biorc – sprawy nieistotne, niewane, niewarte zaangaowania. Jeli tak, to czego dotyczy ma polityka? Co jest wane? Jedynie propaganda i wybory? Niestety, najwyraniej wida, e haso „polexitu”, czytelne propagandowo, ale dezorientujce i dzielce opini krytyczn wobec wadz Unii, ma wanie polityk zastpi. Nie zamierzam przypisywa takich intencji wszystkim liderom Ruchu Narodowego, ale – jak wida – taka jest dynamika uruchomionej przez nich strategii propagandowej.

Guy Verhofstadt powiedzia niedawno, e woli ordownikw „exitw” od rzdw, partii i politykw sprzeciwiajcych si polityce Unii Europejskiej (a wic przeszkadzajcych w budowie Pastwa Europa i podwaajcych wadz jej establishmentu). Nic dziwnego. Jak wida – propagandowe „exity” mog by rwnie wygodnym narzdziem do zwalczania tej opozycji. Wszyscy, ktrzy widz toczc si w Europie rewolucj podwaania suwerennoci pastw, powinni to przemyle. Polsk sta na to, eby przeciw tej rewolucji naprawd wystpi.

rdo: Gosc.pl.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]