Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
04-06-2008
Marek Jurek: dzikuj Solidarnoci za poparcie

Podczas dzisiejszych spotka Marek Jurek odnosi si do problemw zwizanych z polityk prorodzinn oraz zapowiedzia dziaania na rzecz wprowadzenia ordynacji wikszociowej.

Lider Prawicy Rzeczypospolitej spotka si w Przeworsku z kierownictwem Oddziau Solidarnoci, ktry oficjalnie udzieli mu poparcia w wyborach do Senatu. Po poudniu prowadzi zebranie wyborcze w Sieniawie. W swoim wystpieniu byy marszaek Sejmu zapowiedzia dalsze dziaania na rzecz umocnienia rodzin: jeszcze gbsze ulgi prorodzinne PIT, wyduenie urlopw macierzyskich, silniejsze gwarancje zatrudnienia dla matek wracajcych do pracy po urodzeniu dziecka. „aden z moich kontrkandydatw – mwi – ani pose Zajc, ani dr Lewicki nie jest w stanie zagwarantowa tak konsekwentnej pracy na rzecz praw rodziny.”

Marek Jurek powiedzia, e „skandalem jest wykorzystywanie do propagandy antyrodzinnej tragedii dzieci maltretowanych przez konkubentw matek.” Mwi, e rodzina jest najbezpieczniejszym rodowiskiem dla dziecka. Najwysza pora, by pastwo uwiadomio sobie wartoci wiernej i trwaej rodziny. Dzieci maj prawo, by rodzice ich nie porzucali – doda.

Komentujc znaczenie nadchodzcych wyborw przedterminowych powiedzia, e „s to wybory na jutro i na pojutrze”. Marek Jurek zapowiedzia, e chce wykorzysta swj sukces wyborczy do nakonienia PiS do powanego traktowania pogldw chrzecijasko-konserwatywnych. Podkreli, e Prawica Rzeczypospolitej chce wsppracy z Prawem i Sprawiedliwoci, ale doda, e tylko Prawica Rzeczypospolitej gwarantuje dzi aktywn polityk na rzecz Europy szanujcej prawa narodw i ycie chrzecijaskie, na rzecz przeamania kryzysu demograficznego, na rzecz uzdrowienia polityki polskiej.

Byy marszaek Sejmu uzna za konieczny element naprawy ycia politycznego wprowadzenie wyborw wikszociowych. Zapowiedzia, e po swoim wyborze jeszcze w tym roku wystpi o skrelenie w art. 96 Konstytucji wymogu proporcjonalnoci, czyli gosowania na listy. „Posw bd wybiera ludzie, nie centrale partyjne, a zgaszajc wniosek o wprowadzeni wyborw wikszociowych do Sejmu zmusz wielkie partie do podjcia tej sprawy, by nie uciekay przed wyborcami i opini publiczn porzucajc swoje wczeniejsze deklaracje” – powiedzia Marek Jurek.
--
Biuro Prasowe Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]