Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
05-06-2008
"Aborcja jest drastycznym naruszeniem praw czowieka"

Aborcja jest drastycznym naruszeniem praw czowieka - tak uwaaj twrcy spoecznego apelu, wzywajcego polski parlament do przyjcia specjalnej uchway. Miaaby ona zaleci rzdowi zgoszenie w Zgromadzeniu Oglnym ONZ rezolucji potpiajcej przerywanie ciy. Pod apelem podpisali si midzy innymi redaktor naczelny czasopisma "Fronda" Grzegorz Grny, przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek, prezes Fundacji witego Mikoaja Dariusz Karowicz, a take publicyci oraz przedstawiciele ruchw obrony ycia.

Inicjator apelu, redaktor naczelny dwumiesicznika "Christianitas" Pawe Milcarek zaznacza, e ochrona pocztego ycia nie powinna by postrzegana jako sprawa wiatopogldu czy religii. "Ochrona ycia to sprawa praw czowieka, ktre we wspczesnym wiecie otaczane s coraz wikszym szacunkiem" - mwi publicysta. Jego zdaniem spr o aborcj odbywa si nie tylko na paszczynie moralnej. Od lat w wielu krajach przerywanie ciy zaliczane jest bowiem do usug medycznych. Wielu osobom zaley na poszerzaniu rynku tej usugi. Z tym wi si kontrakty i pieniadze - podkrela Pawe Milcarek. Wedug niego apel ma zachci ONZ do obrony podstawowego prawa do ycia kadego czowieka. Jest take prb zbadania, czy w Polsce inicjatywy spoeczne mog zyska oddwik w instytucjach pastwowych.

Z kolei Marek Jurek zwraca uwag, e we wspczesnych demokracjach s pewne wartoci, wyczone spod porzdku referendw i gosowa. Przewodniczcy Prawicy Rzeczpospolitej wymienia sprzeciw rzdw wobec kary mierci, ktra w spoeczestwach cieszy si duym poparciem oraz konsensus w sprawie niepoddawania Traktatu Liboskiego pod referenda z obawy przed jego odrzuceniem przez Europejczykw. Dlatego - zdaniem Marka Jurka - spoeczne przyzwolenie na przerywanie ciy w niektrych krajach nie usprawiedliwia dopuszczalnoci aborcji. Marek Jurek zaznacza te, e wczeniej czy pniej ONZ zajmie si spraw ochrony ycia pocztego, jednak w jego opinii, ycie ludzkie jest tak wan wartoci, e dziaania te powinny zosta podjte jak najszybciej.

Autorzy apelu do polskiego parlamentu przypominaj, e inicjatyw ogoszenia wiatowego moratorium na wykonywanie aborcji wystosowaa Stolica Apostolska. W apelu znalazo si te stwierdzenie, e prawodawstwo oraz polityka pastw powinny ksztatowa opini publiczn w duchu szacunku i poszanowania dla ycia ludzkiego od momentu poczcia.

Depesza Informacyjnej Agencji Radiowej z dnia 5 czerwaca 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]