Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
01-04-2019
Konstytucja jest wyrazem suwerennoci - nie moe by uzaleniona od instytucji midzynarodowych - Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Lider byego ZSL-u, przeksztaconego na PSL - partii, ktra w 1976 roku gosowaa za wpisaniem do konstytucji PRL-u ograniczajcego suwerenno zapisu o sojuszu ze Zwizkiem Sowieckim zgosi pomys analogicznego artykuu odnoszcego si do Unii Europejskiej w Konstytucji III Rzeczpospolitej. Do jego postulatu pozytywnie odnieli si przedstawiciele prezydenta i partii rzdzcej (m.in. Jarosaw Sellin w debacie telewizyjnej), ktrej lider, Jarosaw Kaczyski od lat postuluje, eby "Polska bya taka jak Unia Europejska".

Dzi nie ma problemu czy Polska ma by w Unii czy nie, ale mamy do czynienia z procesem postpujcej dezintegracji, czego wyrazem jest Brexit. Czonkostwo w Unii ma by wzmocnieniem a nie ograniczeniem polskiej suwerennoci. Proponowany zapis, zwaszcza w sytuacji, gdy w konstytucjach innych pastw unijnych nie ma analogicznego, radykalnie ogranicza polsk suwerenno i moliwo prowadzenia skutecznej polityki obrony krajowych interesw.

Pomys zapisu konstytucyjnego nawizuje do zapisw konstytucyjnych PRL-u narzuconych przez Zwizek Sowiecki i majcych na celu ograniczenie autonomii wczesnych satelickich pastw komunistycznych. Czonkostwo w sojuszach obronnych i gospodarczych jest przedmiotem polityki pastwa, a nie zapisw konstytucyjnych. Ma prowadzi do wzmacniania suwerennoci i poszerza moliwoci realizacji interesu narodowego, a nie stwarza konstytucyjne ograniczenia w prowadzeniu polityki pastwowej.

W dzisiejszej rzeczywistoci wprowadzenie takiego zapisu prowadzi do powstania jednego europejskiego superpastwa likwidujcego suwerenno krajw narodowych i wyda nasz nard na up lewicowych ideologii dominujcych zwaszcza w zachodnich pastwach Unii. Jest wyrazem satelickiej mentalnoci i skazuje nasze pastwo na przedmiotow rol w Unii Europejskiej. Konstytucja jest wyrazem suwerennoci pastwa i nie moe by uzaleniona od jakichkolwiek instytucji midzynarodowych.


(-) Krzysztof Kawcki
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Pika
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Bogusaw Kiernicki
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]