Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
06-06-2008
"Wybory senackie" - artyku Mariana Piki w Portalu ePrzemysl.pl

Nigdy do tej pory uzupeniajce wybory do Senatu nie cieszyy si wielkim zainteresowaniem. Brao w nich udzia najwyej kilka procent uprawnionych wyborcw. Dzi nie wiadomo, ile osb wemie udzia w tych wyborach, ale ju wiadomo, e ich wynik odbije si szerokim echem w kraju. Dlatego gwne partie polityczne uruchomiy swe ogromne moliwoci finansowe i organizacyjne, aby uzyska mandat, ktry w arytmetyce senackiej niczego nie zmienia. Nie tylko dlatego, eby sprawdzi aktualne poparcie spoeczne po przeszo p roku rzdw nowej ekipy, ale przede wszystkim dlatego, e w tych wyborach po raz pierwszy dojdzie do starcia dwch zupenie rnych wizji polityki, ktr najwyraniej reprezentuj dwaj najwaniejsi kandydaci: marszaek Marek Jurek i pose Stanisaw Zajc.

Marszaek Jurek przeciwstawia si polityce oligarchizacji ycia publicznego reprezentowanego przez dominujce partie polityczne. Prezentuje polityk wartoci i wierno. Dla niego polityka to suba, nie wadza. Polityce karierowiczostwa dziaaczy partyjnych przeciwstawia postaw odpowiedzialnoci za peniony urzd i jako jedyny pokaza, e potrafi zrezygnowa z wadzy, jeeli nie jest w stanie zrealizowa zakadanych celw. Jest jednoczenie politykiem aktywnym, wychodzcym z rnymi inicjatywami, a nie jak wielu, wrd nich take kandydaci w tych wyborach, ktrzy co najwyej potrafi si docza do inicjatyw innych.

Jego kontrkandydatem jest pose Stanisaw Zajc, ktry cho peni z nadania partyjnego funkcje wicemarszaka Sejmu, nie potrafi zaistnie w oglnopolskiej polityce. Jako prezes ZChN-u doprowadzi t parti do upadku. Pomimo, i jest w Sejmie ju kilka kadencji, nigdy nie wystpi samodzielnie z jakkolwiek wan inicjatyw polityczn. Ale waniejsze jest to, e w partii, w ktrej teraz jest, nigdy nie potrafi przeciwstawi si szkodliwym posuniciom wadz. Dlatego gosowa przeciw duej uldze podatkowej na dzieci, pomimo, i korzystaj z niej dzi dziesitki tysicy rodzin na Podkarpaciu. Gosowa te przeciw daniu od rzdu poparcia wartoci chrzecijaskich w traktacie europejskim. Nie wiadomo dlaczego zgodzi si kandydowa w tych wyborach, jakich pogldw chce w nich broni. Jedno jest pewne – robi to na rozkaz swojej centrali partyjnej.

W tych wyborach rzeczywisty wybr jest pomidzy powan polityk suby, walczc o wpyw na przyszo kraju, a polityk kariery. Jest to wybr pomidzy polityk rozwizywania powanych problemw spoecznych, jak np. polityka prorodzinn (ulga podatkowa na dzieci), a opowiadaniem o rodzinie. Wreszcie jest to wybr pomidzy deniem do uzdrowienia polskiej polityki, a akceptacj szkodliwych partyjnych ktni o nic. Decyduje si czy Podkarpacie wniesie oywczy powiew do polskiej polityki, czy przyklepie jej oligarchiczny charakter.

Marian Pika


Portal ePrzemysl.pl z dnia 4 czerwca 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]