Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-04-2019
Dzisiaj obchodzimy wito Chrztu Polski

Tegoroczna Niedziela Palmowa zbiega si z pierwszym pastwowym witem Chrztu Polski, ustanowionym w lutym przez parlament. wito zawsze bdzie przypada 14 kwietnia, w dniu bdcy najprawdopodobniej rocznic przyjcia przez ksicia Mieszka I Chrztu Polski. Od tego momentu miny ju 1053 lata.

W dobie kruszenia podstaw, na ktrych zbudowany jest nasz byt narodowy i pastwowy, w dobie niepewnoci i obawy o nasz przyszo, o jutro naszych dzieci, powinnimy pamita o rocznicy Chrztu Polski – czytamy w preambule uchway - Zwaywszy na donioso decyzji Mieszka I, uznawanej za pocztek Pastwa Polskiego, uchwala si co nastpuje: Dzie 14kwietnia ustanawia si witem Chrztu Polski.

wito ma charakter pastwowy, ale nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

O konsekwencji chrztu Mieszka mwi w padzierniku 2016 roku na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyszej prof. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, w trakcie VII Midzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji pod hasem ,,1050-lecie Chrztu Polski a tosamo narodowa”

Wyjania on, e nasza cywilizacja zrodzia si z Aten, Rzymu i Jerozolimy. Rnice w dogmatach pomidzy kocioem wschodnim i zachodnim do ktrego naleelimy, miay istotny wpyw na ksztatowanie kultury narodw. W tradycji kocioa wschodniego nieobecny by dogmat o pochodzeniu Ducha witego od Ojca i Syna, co z kolei jak zauwaa mia ju pisarz Ignacy Krasicki wpywao na sposb podziau wadzy.

Tradycja chrzecijaska wprowadzia rwnie rozdzia wadzy duchownej od pastwowe – Od pocztkw cywilizacji sumeryjskiej, greckiej, Rzymu, krl by zawsze kapanem. Dopiero ten rozdzia zauwayo chrzecijastwo.

Zdaniem prof. Kucharczyka w Kociele katolickim proporcje pomidzy wadz pastwow i duchow si zrwnowaone, gdy w islamie przewaa dogmat religii, za prawosawiu pastwowoci.

Prof. Kucharczyk zauway rwnie, e tradycja aciska, katolicka wniosa rwnie element prawa moralnego – Kade przezwycianie kryzysu pastwowego opierao si na odrodzenia moralnym opartym o Prawo Boe.

Tak miao by podczas rozbicia dzielnicowego oraz gdy do wadzy dochodzia dynastia Jagiellonw. Kucharczyk podkreli rol ofiary w. Jadwigi – Dzisiaj nie zdajemy sobie do koca wagi czynu jaki uczyni roku 1997 papie Jan Pawe II kanonizujc pierwszy raz krla Polski

Rwnie podczas myli reformatorskiej XVI wieku, zaczto od ksigi powiconej potrzebie naprawy obyczajw. Postawy moralne cechowa miay rwnie w XX wieku Prymasa Tysiclecia kard. Stefana Wyszyskiego, w jego synnym Non posumus (nie pozwalam), a pniej kapelana Solidarnoci b. Jerzego Popieuszk.

Prof. Kucharczyk przytoczy rwnie potpiajcy zepsucie moralne cytat Romana Dmowskiego z dziea ,,Myli nowoczesnego Polaka” - ,,Nienawidz ludzi nikczemnych, bez wzgldu na to, czy s Niemcami, Moskalami, czy moimi wasnymi rodakami, a moe najwicej w ostatnim wypadku. Nienawidz nauczycieli, ktrzy, majc z powoania swego obowizek uczy i wychowywa modzie, zncaj si nad ni, zabijajc jej siy fizyczne w zarodku, znieprawiaj j moralnie, powstrzymuj lub wypaczaj jej rozwj umysowy.”

Na zakoczenie wykadowca zauway rwnie obecny w naszej polskiej tosamoci etos rycerski, ktry w kulturze zapisa si jako bycie przedmurzem chrzecijaskim. Zdaniem Kucharczyka rycerz ma zadanie, a to zadanie nakreli Polsce papie Jan Pawe II podczas spotkania z biskupami, gdy wspomnia, e Europa dla wewntrznej przemiany potrzebuje polski chrzecijaskiej.

rdo: PortalKujawski.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]