Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
28-03-2020
Tygodnik Do Rzeczy - Marek Jurek: Totalitarny dryf pastw liberalnych

– Oczywicie bd to trudne wita. Jednak im bardziej bdziemy pozbawieni ich materialnego wymiaru, tym bardziej powinnimy je przeywa w wymiarze duchowym. Ten czas naprawd warto wykorzysta na mylenie o tym, co istotne – mwi portalowi DoRzeczy.pl Marek Jurek, byy marszaek Sejmu, zaoyciel i pierwszy prezes Prawicy RP.

__________________________________________________


Niektre media donosiy, e w Wielkiej Brytanii w zwizku z koronawirusem maj by segregowani pacjenci, a pomocy medycznej ma si odmawia ludziom o pogldach "homofobicznych i seksistowskich". Jednoczenie rzd Wielkiej Brytanii mia uatwi procedur aborcyjn – kobiety miay atwiej zabi dzieci we wasnym domu. Owiadczenie sekretarza stanu do spraw zdrowia i opieki spoecznej usunito z rzdowej strony internetowej, a rzecznik Departamentu Zdrowia poinformowa, e deklaracja opublikowana zostaa „przez pomyk”. Co jednak oznacza fakt, e w ogle takie pomysy si pojawiy?

Marek Jurek: Naley starannie sprawdza wiadomoci, czy to propozycje, czy ju wdroone praktyki. Jednak same pomysy ilustruj totalitarny dryf wspczesnych pastw liberalnych i pokazuj wyzwania, przed ktrymi staniemy, gdy pandemia wyganie. Pamitajmy, e kady kryzys zachca wadze do sigania po rodki nadzwyczajne.

S one chyba uzasadnione w obliczu pandemii i oglnowiatowego zagroenia?

Oczywicie, tam gdzie chodzi o walk z chorob s wrcz konieczne. Mimo wszystko zawsze naley uwaa, by kryzys nie sta si pretekstem do dziaa, ktre ju walki z nim nie dotycz.

Jak na to wszystko powinnimy reagowa w naszym kraju?

Walk z pandemi rzd prowadzi o wiele skuteczniej ni w innych krajach, oczywicie ze wsparciem spoeczestwa. I cho uwaam, e prdzej, czy pniej bdzie musia przeoy wybory, a lepiej, by zrobi to sam, ni pod presj – z ca pewnoci jest to dzi optymalny gabinet na czasy kryzysu. Majc w wiadomoci, e gdyby doszo do fali powrotnej epidemii z Azji Wschodniej, gdyby jeszcze bardziej trzeba byo wzmocni ochron granic – nikt tego lepiej nie zrobi.

Jak naley reagowa na te pomysy w innych krajach, o ktrych mwilimy na pocztku?

To pokazuje, jak bardzo potrzebne s realne zmiany ustrojowe w Polsce. Mam na myli rzeczywiste kwestie ustrojowe, a nie drugorzdne instytucjonalne. Chodzi o zasadniczy wybr: pastwo dobra wsplnego, a wic cywilizacji ycia i praw rodziny, czy pastwo liberalne, a wic relatywistyczne i roszczce sobie prawo do wywrcenia caego naturalnego porzdku. Przede wszystkim to kwestia zasad i poj spoecznych. Nie wystarczy, e s zapisane w prawie, cho czsto ju s, ale musz by jeszcze aktualizowane w polityce, dziaaniach wadz, debacie publicznej. Zasadniczym czynnikiem pastwa dobra wsplnego jest u nas consensus wojtyliaski, czyli przdek wartoci, ktry okrela nasz kultur w okresie walki o niepodlego i potem, za pontyfikatu w. Jana Pawa II. To ogromny kapita spoeczny, ktrego nie mona roztrwoni.

Czy sowo consensus, nie jest jednak przesadzone biorc pod uwag fakt, e wielu ludzi rwnie w latach 90. nie zgadzao si z nauk w. Jana Pawa II?

Consensus nie oznacza jednomylnoci, ktra w naturze nie wystpuje. Wspczesny consensus wyklucza kar gwn, mimo, e wielu ludzi cigle j popiera. W Polsce consensus wojtyliaski polega na tym, e we wszystkich partiach byli ludzie, ktrzy nie chcieli kwestionowa zasad cywilizacji ycia, a w wikszoci tacy, ktrzy byli gotowi je popiera. To e bya taka mniejszo w partiach liberalnych, to e nawet lewica postkomunistyczna miewaa skrupuy, eby je narusza, zarwno umoliwiao dobre zmiany, jak i realnie hamowao osawione demokratyczne wahado. Tym bardziej pozytywne sformuowania w orzecznictwie Trybunau Konstytucyjnego. Ta wzgldna jedno, ktr przeywamy dzi, powinna by przeniesiona na czas po kryzysie. To niezbdne dla dobra wsplnego i ycia ludzi. Szczeglnie warto o tym mwi w tym tygodniu, w ktrym obchodzilimy Narodowy Dzie ycia, ktrego uchwalenie byo zreszt doskona manifestacj consensusu. Szkoda, e w tak niewielu mediach Narodowy Dzie ycia by obecny.

W ostatni niedziel mia si odby Narodowy Marsz ycia, ktry z powodu pandemii zosta odwoany.

Od pocztku marca rozwaalimy odwoanie Marszu. Organizatorzy aborcyjno-feministycznych „manif” nie mieli takich skrupuw, mimo, e odbyway si ju po pojawieniu si pierwszych zarae. Za to byo wiele atakw na ludzi, ktrzy nadal, z zachowaniem daleko posunitej ostronoci, chodzili na Msz.

W trudnej sytuacji znaleli si katolicy. Wielki Post obchodzimy bez naboestw, z mszami gwnie w domach, z ograniczonym dostpem do sakramentw. W Wielkanoc nie bdzie mszy Triduum Paschalnego oraz tradycyjnej wiconki.

Oczywicie bd to trudne wita. Jednak im bardziej bdziemy pozbawieni ich materialnego wymiaru, tym bardziej powinnimy je przeywa w wymiarze duchowym. Ten czas naprawd warto wykorzysta na mylenie o tym, co istotne.

rdo: Tygodnik Do RzeczyCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]