Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-07-2020
Marian Pika: Cie Giertycha

Konfederacja ogosia sukces po I turze wyborw. Zwikszyli ilo gosujcych na swego kandydata , cho nie powikszyli procentowego udziau wrd ogu gosujcych. To by oznaczao, e w przypadku wyborw parlamentarnych, ich pozycja polityczna pozostaaby bez wikszych zmian. A jednak jest pewien element, ktry upowania t parti do ostronego optymizmu. I nie s to zapewnienia, e staa si trzeci si w parlamencie. One brzmi adnie, ale nie zmieniaj marginalnej pozycji jak zajmuj na scenie politycznej. Ot w tych wyborach Bosaka popara cz elektoratu konserwatywnego, tej pory popierajcego PIS, bd te nie uczestniczcego w wyborach. By to gest ostrzeenia wobec PISu, nieskorego do poparcia podstawowych postulatw tej czci opinii publicznej jakimi s ochrona ycia, czy wypowiedzenie konwencji genderowej. Do tej pory ten elektorat by sceptycznie nastawiony wobec Konfederacji ze wzgldu na obecno w niej libertarian. Jednak jednoznaczne poparcie postulatu ochrony ycia przez wszystkich posw Konfederacji i rozczarowanie PISem, spowodowao, e w tych rodowiskach zarysowaa si tendencja do poparcia Konfederacji. Trudno oceni wielko tego elektoratu, ale nawet szacujc bardzo ostronie mona szacowa go na co najmniej od 0,5% do 2%. A w polskich warunkach przesunicie tego elektoratu od PISu do Konfederacji moe oznacza zarwno spadek bezwzgldnej wikszoci pierwszej partii w Sejmie i wydatne wzmocnienie drugiej. Oznaczaoby to konieczno zawarcia koalicji, co z punktu widzenia elektoratu konserwatywnego byoby to optymalnym rozwizaniem. Wymusioby to bowiem realizacj przynajmniej czci postulatw konserwatywnych przez rzdzc koalicj. Oczywicie, o ile Konfederacja bdzie reprezentowaa postulaty konserwatywne. Dzi zasadniczym postulatem konserwatywnym jest denie do zahamowania ofensywy rewolucji nihilistycznej uderzajcej w spoeczne i moralne podstawy ycia narodowego, a zwaszcza uderzajcej w charakter rodziny i prawa wychowawcze rodzicw. Heroldem tej rewolucji genderowej jest dzi Rafa Trzaskowski walczcy o prezydentur Rzeczpospolitej. Jego ewentualny sukces byby ogromnym wzmocnieniem tej rewolucji i stanowi zagroenie narodowe. Nic te dziwnego, e dla tej czci opinii publicznej zasadniczym zadaniem jest niedopuszczenie do wyboru Trzaskowskiego.

I tu konserwatywna opinia, ktra popara w I turze Bosaka, zaczyna czu si zawiedziona "symetrycznym" stosunkiem kierownictwa Konfederacji do wyboru w II turze. Dla tej czci elektoratu sytuacja jest oczywista. Jestemy w stanie zagroenia rewolucj nihilistyczn, ktr reprezentuje Trzaskowski. A jego kontrkandydatem, nie w peni zadawalajcym, ale jednak nie atakujcym cywilizacji chrzecijaskiej, a co wicej wspierajcym zwaszcza materialne prawa rodziny do wychowania dzieci, jest urzdujcy prezydent. W tej sytuacji naczelnym zadaniem narodowym i cywilizacyjnym jest zablokowanie Trzaskowskiemu drogi do prezydentury i tym samym poparcie kandydatury Dudy.

Tym czasem mamy do czynienia z rachowaniami liderw, ktre w konserwatywnym elektoracie budz niepokj i zdziwienia. Zamiast jednoznacznego przeciwstawienia si zagroeniu jakie niesie Trzaskowski, mamy do czynienia z dziwnymi wypowiedziami wskazujcymi na swoisty "symetryzm" obu ubiegajcych si kandydatw. Ta postawa nie tylko budzi zdecydowany opr tej czci wyborcw, ale w konsekwencji doprowadzi do zablokowania zarysowanej ostatnio tendencji przechodzenia konserwatywnych wyborcw na stron Konfederacji i z pewnoci spowoduje wycofanie poparcia tych, ktrzy w I turze obdarzyli jej kandydata zaufaniem. Oznaczaoby to jej marginalizacj , nawet jeeli przekroczyaby parlamentarny prg wyborczy.

Ot zasadniczym powodem takiego zachowania s emocje wobec PISu w tej partii. PIS bowiem uzna likwidacj ugrupowania po swojej prawej stronie za swj podstawowy cel polityczny. I std mielimy do czynienia z wieloma , czsto bezpodstawnymi atakami na Konfederacje. Bya to polityka i gupia i poda, bo nie braa pod uwag ewolucji nastrojw spoecznych i narodowych potrzeb. Nie mniej zostawia trway lad w postrzeganiu PISu przez politykw Konfederacji.

Konfederaci, a przynajmniej ich cz uwaa, e dla istnienia i rozwoju ich partii moe by korzystny sukces Trzaskowskiego, std to dziwne i zaskakujce zachowanie jak na prawicowe ugrupowanie. Ot w tym rozumowaniu mamy do czynienia , nie tradycj narodowej szkoy politycznego mylenia, a ze zwykym partyjniactwem, bdcym dziedzictwem Romana Giertycha w tej partii. Ot Roman Giertych w czasie, gdy by w Sejmie uwaa, e najwaniejszym jego zadaniem nie jest obrona interesu narodowego, a interes wasnej partii. Za interes narodowy mia by przykrywk dla obrony interesu partyjnego. To najbardziej widoczne byo w czasie walki o uchwalenie poprawki konstytucyjnej o ochronie ycia dzieci nienarodzonych. Jej uchwalenie zaleao od poparcia czci posw PO, ktrych pocztkowo byo wystarczajco wielu, eby poprawka zostaa uchwalona. Ale dla Giertycha nie poprawka bya wana, a zmonopolizowanie poparcia elektoratu katolickiego i dlatego zamiast przyczyni si do pozyskania posw PO do uchwalenia tej poprawki, Giertych koncentrowa si na atakowaniu PO, przyczyniajc si tym samym do erozji tego poparcia. I cho decydujc rol w pogrzebaniu tej poprawki odegrali bracia Kaczyscy, to Giertych dla nich okaza si "uytecznym idiot". Ta postawa Giertycha , wbrew jego zamierzeniom nie przyczynia si do wzrostu poparcia spoecznego dla jego partii, ale wprost przeciwnie spowodowaa odwrcenie si elektoratu katolickiego i wyprowadzenie Giertycha z parlamentu.

Ot i dzi moemy mie z podobn sytuacj do czynienia. Bo partia polityczna powinna by przede wszystkim propozycj przywdztwa narodowego, to znaczy wyznacza kierunki rozwoju, definiowa wyzwania i skutecznie na nie odpowiada. Oznacza take definiowanie szans i zagroe. Zwaszcza dzi gdy te zagroenia narastaj, kada partia musi je dobrze zdefiniowa i mobilizowa swoich zwolennikw do przeciwstawienia si im. Natomiast postawienie interesu partykularnego, jako podstawowego i brak odpowiedzi na zasadnicze zagroenia, oznacza rezygnacj ze spoecznej funkcji do jakiej partie s powoane. Oznacza wic faktyczn kapitulacj, zgod na niszczenie narodowej wsplnoty i w konsekwencji na mietnik historii. Konfederaci w stosunku do kandydatury Dudy kieruj si przede wszystkim emocjami, ale emocje w wyborze politycznym oznaczaj najczciej pocztek nielojalnoci wobec wasnego narodu. Duda nie poprowadzi naszego narodu w krucjacie w obronie cywilizacji chrzecijaskiej, ale dzi walka nie ma charakteru ofensywnego, a jedynie ma charakter obronny. Chodzi o to aby rewolucja nihilistyczna nie zdobya kolejnych wanych przyczkw. I aden polski patriota nie moe by w tej sytuacji "symetryst". Po prostu toczy si walka o przyszo Polski i naszym przeciwnikom nie mona uatwia sytuacji.

Maciej Giertych, ojciec Romana swego czasu popar stan wojenny. Teraz wraz ze swoim synem popieraj Trzaskowskiego na prezydenta. W ich zachowaniu jest pewna logika. Ale nie jest to logika obozu narodowego, nie jest to logika obrony dobra wsplnego, a jedynie partykularnych, wrogich polskiemu interesowi , celw. Obaj Giertychowie w swoich wyborach politycznych zawsze si kierowali bardziej nienawici do swoich konkurentw politycznych, ni interesem narodowym. Obu kierowanie si przede wszystkim emocjami zaprowadzio na manowce polityczne.

Konfederacja ma szanse odegra historyczn role w obronie naszej wsplnoty narodowej i jej moralnych i cywilizacyjnych podstaw, dlatego powinna stan na czele obrony cywilizacji chrzecijaskiej. W przeciwnym razie podzieli los polityczny Giertycha. Czas wyj z jego cienia i stan do walki.W mediach m. in:

Wpolityce - Cie Giertycha. aden polski patriota nie moe by w tej sytuacji "symetryst". Toczy si walka o przyszo Polski
https://wpolityce.pl/polityka/508283-cien-giertycha-polski-patriota-nie-moze-byc-symetrysta

Radio Maryja - M. Pika: Trzeba odrzuci „mylenie Giertycha”, ktre ciy ..
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-m-pilka-trzeba-odrzucic-myslenie-giertycha-ktore-ciazy-nad-czescia-konfederacji-i-stanac-po-stronie-zasad-chrzescijanskich-dzisiaj-przeklada-sie-to-w-niedopuszczeni/


Gazeta Piastowska - Marian Pika: Cie Giertycha
http://www.gazetapiastowska.pl/publicystyka/cien-giertycha/

Media Narodowe - MARIAN PIKA || Roman Giertych w czasie, gdy by w Sejmie uwaa, e najwaniejszym jego zadaniem nie jest obrona interesu narodowego, a interes wasnej partii. Za interes narodowy mia by przykrywk dla obrony interesu partyjnego.
https://medianarodowe.com/opinia-marian-pilka-cien-giertycha-nad-konfederacja/Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]