Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-06-2020
WPolityce - Marek Jurek: LGBT jest tak sam ideologiczn kategori, jak „midzynarodowy proletariat”

„LGBT jest ideologiczn kategori politycznego ruchu homoseksualnego i jego bardzo represyjnej ideologii, ktra chcc cakowicie zmienia spoeczestwo (rodzin, wychowanie, prawo), musi zwalcza nawet najbardziej utrwalone spoeczne zasady i przekonania” - mwi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Marek Jurek, byy marszaek Sejmu.To, e Jacka alka dotkna cenzura ze strony tych, ktrzy najwicej mwi o wolnoci sowa, stanowi jedynie smutny przykad nie tyle paradoksw, co konsekwencji tej utopijnej ideologii

— zauwaa.

Jak wiadomo utopia, na przykad utopia spoeczestwa bez pci, utopia „zreformowanej”, „zredefiniowanej” i „od nowa wymylonej” rodziny, jak kada utopia, musi albo rezygnowa ze swych postulatw i zaakceptowa rzeczywisto, albo upierajc si przy swych postulatach musi rzeczywisto zniszczy

— podkrela, dodajc, e „cenzura to tylko pierwszy objaw tej represyjnej tendencji w krajach, ktre przyjy ideologi genderow”.

Nie koczy si na ograniczaniu wolnoci sowa, tylko wolnoci w ogle

— stwierdza.
Procesy za goszenie Ewangelii

Czternacie lat temu przyjmowaem w Sejmie pastora Åke Greena, ktry mia spraw sdow za to, e na kazaniu przywoywa nauk 1.rozdziau Listu w. Pawa do Rzymian, wyjaniajc wiernym moraln ocen homoseksualizmu i powody, dla ktrych pastwo nie powinno go promowa prawnie, edukacyjnie czy w jakikolwiek inny sposb

— przypomina Marek Jurek.

Jeeli chodzi o LGBT, to przede wszystkim powstaje jedno pytanie: kto ludzi o skonnociach homoseksualnych do tego LGBT zapisywa? Ju nie chodzi o to, e tego pojcia nikt czterdzieci lat temu nie zna. Ale chodzi o rzecz bardziej podstawow. Niby dlaczego osoba o skonnociach homoseksualnych, ktrej problemem jest to, e nie czuje si w stanie zawrze naturalnego maestwa, zaoy rodziny, ktra przeywa swoje dowiadczenia jako powan trudno, ma si identyfikowa z jak ostentacyjn rozpust bi-, tri-, multi- czy totalnego „seksualisty”? To s rzeczy wewntrznie sprzeczne

— wyjania.
Kiedy by midzynarodowy proletariat, dzisiaj LGBT

LGBT jest po prostu tak sam ideologiczn kategori, jak „midzynarodowy proletariat”. Tak jak marksizm polskich, francuskich, woskich robotnikw przypisywa do „midzynarodowego proletariatu”, chocia miliony z nich si z adnym midzynarodowym proletariatem nie utosamiay, tak dzisiaj ludzi, ktrzy maj specyficzne problemy seksualne „zapisuje si” do tego LGBT. Mamy do czynienia z kategori czysto ideologiczn, a kada rewolucyjna ideologia chce po prostu przypisa sobie mandat na walk z (czsto urojonym) „wyzyskiem” czy „dyskryminacj”, chce znale grupy, ktre bdzie moga do tego procederu zaprzc (a przynajmniej si na nie powoywa) i oczywicie musi te grupy wykorzystywa w swej walce o wadz, by spoeczestwo dzieli, rewoltowa i na kocu rujnowa. Nie chodzi o to, e nie maj zwolennikw, ale o to, e maj wyczenie zwolennikw, a nie „naturalny” mandat na reprezentacj ludzi o okrelonej sytuacji

— konstatuje.
Ideologia LGBT uderza w osoby homoseksualne

Marek Jurek zwrci uwag na to, e ideologia LGBT uderza nie tylko w jej przeciwnikw, ale rwnie osoby homoseksualne.

Jak bardzo jest to ideologia godzca nawet w prawa ludzi o skonnociach homoseksualnych, pokazuje niedawno przyjta ustawa pose Vanceunebrock-Mialon we Francji. Sformuowany w niej zakaz terapii korekcyjnej nie dotyczy przecie adnego publicznego przymusu, ale prawa samych zainteresowanych osb o skonnociach homoseksualnych do podjcia terapii uwalniajcej ich od nieakceptowanej skonnoci, do „reorientacji seksualnej”. I dotyczy rwnie ich przyjaci – jak kontrowersyjnych duszpasterstw homoseksualnych, w ktrych nie wolno ju bdzie zachca do czystoci, prowadzi grup wsparcia pomagajcych y zgodnie z wiar ludziom, ktrzy mimo skonnoci chc tak y. W post-liberalnym spoeczestwie wiary si mona pozby, ale „orientacji seksualnej” nie, ona – pod rzdami ideologii homoseksualnej – jest „dobrem niezbywalnym”

— tumaczy.

LGBT jest po prostu kategori ideologiczn, ktra, owszem, brutalnie godzi w tych, ktrzy j krytykuj, ale ktra w ostatecznym rachunku bdzie rwnie godzi w tych, na ktrych si dzi powouje. I nie jest to nic nowego. Wiemy jaki Raj Krat urzdzono robotnikom, na ktrych si powoywa stary marksizm. Te uzurpacje bd si mnoy, a s skuteczne tylko dlatego, e maj tylu towarzyszy drogi, ktrzy cynicznie albo naiwnie chc je wspiera

— skonstatowa.

rdo: Wpolityce https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/504659-jureklgbt-jest-taka-ideologiczna-kategoria-jak-proletariatCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]