Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-06-2008
Po odrzuceniu Traktatu Lizboskiego - owiadczenie

Wynik referendum irlandzkiego oznacza odrzucenie Traktatu reformujcego UE. Upada Traktat, ktry zakada zwikszenia kompetencji Unii wobec pastw narodowych bez adnego realnego zwikszenia solidarnoci w jej dziaaniach.

Decyzja Irlandii jest dla Polski podwjnie korzystna: potwierdza pozycj naszego kraju w Unii, okrelon przez Traktat Nicejski, oraz oznacza upadek Traktatu, ktry pomin podstawowe postulaty naszego kraju.

Mimo popiesznego przyjcia ustawy ratyfikacyjnej przez nasz Parlament, jego ostateczna ratyfikacja staa si bezprzedmiotowa. Podwaanie znaczenia decyzji irlandzkiej oznaczaoby w konsekwencji zakwestionowanie praw przysugujcych Polsce, a wic uzalenienia zmian podstawowych regu dziaania Unii Europejskiej od zgody kadego pastwa. Zasady tej nie wolno podwaa! Prezydent Rzeczypospolitej powinien jak najszybciej stwierdzi, e ratyfikacja Traktatu Lizboskiego staa si bezprzedmiotowa.

(-) Marek Jurek
Rzeszw, 13 czerwca RP 2008Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]