Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-07-2020
Radio Pozna: Kogo w wyborach prezydenckich poprze Prawica Rzeczypospolitej i dlaczego?


Roman Wawrzyniak: Chciabym zacz od tego, kogo w wyborach prezydenckich poprze Prawica i dlaczego?

Marek Jurek: Prawica ju popara prezydenta Andrzeja Dud. Ja rwnie poparem go osobicie. Wybr jest zamknity. Andrzej Duda, Rafa Trzaskowski. Z jednej strony polska rzeczywisto, ktra ma plusy i minusy, sprawy zaatwione i nie. Z drugiej Rafa Trzaskowski, czyli program cakowitej zmiany Polski. Od prawodawstwa dotyczce praw rodziny, edukacji, po tak naprawd status Polski w Europie. Nikt chyba nie jest w stanie przytoczy jednej wypowiedzi, w ktrej Rafa Trzaskowski zajby krytyczne stanowisko wobec jakich decyzji Unii Europejskiej. Tym samym prezentowaby samodzielnie stanowisko. My jestemy Europejczykami, dumnym narodem. Szstym narodem w strukturach Unii, ktry ma prawo do swojego politycznego wpywu i potrzebuje prezydenta, ktry bdzie chcia te wpywy wywiera.

Na swojej stronie internetowej piszecie tak: "W wyborach najwaniejszym zadaniem narodowym jest powstrzymanie rewolucji nihilizmu, jak niesie ewentualna prezydentura Rafaa Trzaskowskiego. Co to oznacza?

Owiadczenie wadz prawicy. Myl, e chodzi o obaw przed odejciem od zasad konstytucyjnych, ktre jasno definiuj nasze obowizki wobec dziedzictwa narodowego, ktre stanowi o tym, e Polska jest krajem suwerennym, majcym nie tylko takie atuty jak armia, waluta narodowa czy wreszcie prawa rodziny. Rzeczpospolita chroni rodzin, ktra ma swj naturalny ustrj. I to jest obowizek kadej wadzy publicznej. Tak naprawd wybr wadzy, ktra jest przeciwko tym wartociom, oznacza, pomijajc wszystko inne, pocztek wielkich perturbacji, ktrych Polsce naley oszczdzi.

Czy potrzebna jest inicjatywa Andrzeja Dudy wpisania do konstytucji przepisu o zakazie adopcji dzieci przez pary jednopciowe?

Ten przepis warto sformuowa inaczej. e prawo do adopcji jest prawem przysugujcym rodzinie. Rzeczpospolita wspiera to, eby dzieci, ktre trac opiek rodzinn, mogy otrzyma opiek w innej rodzinie. Zgodnie z tym porzdkiem, ktry konstytucja chroni. Z porzdkiem, ktry zakada, e rodzina ma swj naturalny ustrj biorcy pocztek z monogamicznego zwizku. Pastwo ma to wspiera. Nie ustanawia czy rewidowa.

Pan prezydent pewnie liczy na to, e politycy, ktrzy opowiadaj si za normalnoci, take ci z Platformy Obywatelskiej, jednak zagosuj za takim wpisem. Chocia dzisiaj prominentny polityk PO, Sawomir Neumann, dla radia RMF zapowiedzia, e Koalicja Obywatelska nie poprze adnych zmian w konstytucji. Z drugiej strony mamy Magorzat Trzaskowsk, ktra w wywiadzie dla Wysokich Obcasw mwi, e na marsze czarnych parasolek zabieraa dzieci.

Te marsze to s symbole opozycji wobec wartoci konstytucyjnych. Pamitajmy, e to s wielkie, proaborcyjne manifestacje ignorujce zupenie to, e konstytucja, zgodnie z wykadni Trybunau Konstytucyjnego zredagowan przez Andrzeja Sola. Czowieka, ktry sympatyzuje raczej z opozycj. W orzeczeniu z 28 maja 1997 roku mwi, e podstaw demokratycznego pastwa prawa jest ochrona ycia ludzkiego od poczcia w kadej jego fazie. Ja byem w tym czasie w Parlamencie Europejskim i byem naprawd przygnbiony widzc tak grupk siedzcych razem w "narodowej" grupie, bo zazwyczaj siedz rozdzielni. Ale akurat posowie PO przebrali si na czarno, zbili si w grupce i suchali skrajnie lewicowych deklaracji w czasie tej debaty. Ju nie chodzi o te, e to byy ataki na rzd, ktremu s przeciwni. Uwaam, e kraju trzeba broni nawet za granic. Nie naley bra udziau w tego rodzaju demonstracjach. Ale tam byy ataki na polskie porzdek konstytucyjny. Na te zasady, ktre w okresie pierwszego wierwiecza niepodlegoci, w czasie pontyfikatu JP2, zgodnie z caym dziedzictwem Solidarnoci, pooylimy jako fundament Rzeczypospolitej. Obraano to orzeczenie z 1997 roku. A posowie Platformy nie byli w stanie tego zrozumie. Ze wspczuciem patrzyem na jednego posa tej partii, Jana Olbrychta, ktry usiad z dala od tej grupy i z wyran melancholi patrzy na to, jak jego partia nie chce broni zasad, na ktrych oparta jest polska konstytucja. Natomiast jeli chodzi o Rafaa Trzaskowskiego, to on reprezentuje nie tylko gwny nurt obozu politycznego, ale jego radykalne skrzydo. Wic Polsce trzeba oszczdzi tej rewolucji, ktr on reprezentuje.

Chciaem zapyta o wyborcw Szymona Hoowni. Mwi si, e to albo jego wyborcy, albo Krzysztofa Bosaka, mog mie decydujcy gos w sprawie rozstrzygnicia wyborw w niedziel. Czy s jakie argumenty dla wyborcw Szymona Hoowni, ktre mogyby ich przekona do zagosowania za Andrzejem Dud?

Ci ludzie, ktrzy gosowali na Szymona Hoownie, raczej gosowali, jak sdz, za zagodzeniem napi politycznych w kraju.

Troch taki anty PO-PiS.

Myl, e gwnie przeciwko wojnie polsko-polskiej. Cokolwiek by si mylao o projektach PO-PiS'u, wobec ktrych ja byem nawet wtedy sceptyczny, kiedy one si pojawiay na pocztku lat 2000. To raczej wyborcy Hoowni to s ci, ktrzy tskni do tego nastroju zgodnej pracy politycznej, ni do eskalacji konfliktu. Tymczasem zarwno w planie narodowym, jak i europejskim, Rafa Trzaskowski to jest czowiek, ktry nie szuka sposobu, podobnie jak niektrzy politycy opozycji jak Wadysaw Kosiniak-Kamysz. To nie jest prba skupienia wysiku narodowego wobec pozytywnych postulatw, tylko zawzita walka z wadz. W moim przekonaniu na dyskusj o tym, jak poszczeglne sprawy polskie naley rozstrzyga przyjdzie czas po wyborach, ale dzisiaj mamy wybr zamknity. Midzy polsk rzeczywistoci, jej plusami i minusami, ktre reprezentuje prezydent. Z drugiej strony rewolucj, ktr reprezentuje pan Rafa Trzaskowski.

Chciabym zapyta o to, co wyprawiaj ostatnio niemieckie media w Polsce. Zamiast przeprosin od naczelnej Faktu mielimy atak na prezydenta Andrzeja Dud. Do tego arogancja naczelnego Die Welt. O czym to wiadczy?

Jestem najdalszy od pogldw pani profesor Patek. Wiadomo, e to jest osoba zwizana z tym najbardziej radykalnym skrzydem opozycji. A nawet ona kierujc si argumentami merytorycznymi stwierdzia, e prezydent w sprawie tego uaskawienia, za ktre w sposb barbarzyski by atakowany w Fakcie, postpi susznie. Nie uaskawi czowieka z odbycia kary wizienia, ktr ten odby w caoci, ale przychyli si do proby rodziny, eby uatwi kontakty z rodzin. W ogle to, co zrobi Fakt i caa ta kampania bya rzecz skandaliczn. Niszczc ycie publiczne i kryteria porozumiewania si midzy Polakami. Jestem bardzo przygnbiony tym, e Rafa Trzaskowski tym swoim projektem zniesienia prawa aski wobec niektrych kategorii przestpstw w t kampani si wpisa. Przywdca polityczny powinien by czowiekiem, ktry jest w stanie zrezygnowa z jakiej okazji do ataku na swojego oponenta. Dlatego, e powinien prowadzi spr w rzeczach wanych, a nie uczestniczy w jakich niegodnych atakach, a tym bardziej na prezydenta, ktry wykonuje prerogatywy swojego urzdu. A to pokazuje niestety, e w tej walce politycznej obz, ktry reprezentuje Rafa Trzaskowski moe chwyta si kadej metody i przekrtu. Tak jak byo z kampani politycznego ruchu homoseksualnego wspart przez media i politykw opozycji. Czy tak jak z t histori. Emocjonalna reakcja prezydenta jest cakowicie, po ludzku, zrozumiaa.

A moe jest po prostu tak, e midzynarodowy biznes, w tym media z obcym kapitaem, robice w Polsce potne interesy, obawiaj si repolonizacji polskiej gospodarki albo tych mediw, ktrymi zarzdzaj. Dlatego zainteresowane s zmian wadzy.

To jest fragment wikszej rzeczywistoci. Myl, e wszyscy ci, ktrzy na zachodzie s zainteresowani podporzdkowaniem Polski tym roszczeniom europejskiego federalizmu, idcym bardzo szeroko. Od uczynienia z nas kraju otwartego na jak totaln penetracj obcego kapitau przez szukanie wadz polskich, ktre zgodz si na likwidacj waluty narodowej, z przywilejw konkurencyjnoci, z ktrych dzisiaj tak jak Czesi czy Szwedzi korzystamy, a po idce jeszcze dalej projekty unifikacji politycznej. Wszystkie te orodki opinii marz o zmianie prezydenta w Polsce. Dlatego nie trzeba by zwolennikiem prezydenta Dudy, eby broni suwerennych interesw Rzeczypospolitej i broni Polski przed tego rodzaju interwencjami. Do tego, eby znale wadz, ktra bdzie wygodna dla zagranicy. Mymy widzieli to ju pod wieloma wzgldami w latach 90, kiedy czy to w umowach midzynarodowych pomijano istotne sprawy dla Polski. Takie jak mniejszoci polskich w Niemczech. Pamitam tamte debaty, kiedy tumaczyem, e Polacy w Niemczech maj prawo korzysta z tego statusu z wielu wzgldw. Tak jak przed wojn premier Mikoajczyk, ktry by Wielkopolaninem, ale urodzi si w Westfalii. Tak jak Polacy, ktrzy mieli prawo, uciekajc przed komunizmem, skorzysta z prawa obywatelstwa republiki federalnej. Skoro ich dziadkowie czy pradziadkowie mieli to obywatelstwo niemieckie, bo byli zmuszeni do suby w armii niemieckiej pod Sedanem. Ilu takich ludzi byo w Wielkopolsce czy na lsku. I wtedy mwilimy o tym. Pamitamy fatalny sposb przeprowadzenia prywatyzacji zakadajcy t niewidzialn rk rynku. Pamitamy sprawy tego powszechnego programu prywatyzacyjnego Janusza Lewandowskiego, przed ktrego konsekwencjami przestrzegaem ju wtedy w Sejmie, ale nikt nie chcia sucha. I Rafa Trzaskowski reprezentuje taki powrt do najbardziej bezrefleksyjnego nurtu tamtej polityki. Po prostu twierdzenie, e wystarczy si dostosowywa do zagranicy i ich oczekiwa, eby w kraju dziao si dobrze.

Ale ma za sob potne media. I nie tylko, jak widzimy.

Jest wielu Polakw, ktrzy w tej czy innej sprawie nie zgadzaj si z rzdem i szukaj alternatyw. Ale naprawd to nie jest dobra alternatywa. W pierwszej turze wielu Polakw nie gosowao na Andrzeja Dud, bo uwaalimy, e w wielu sprawach wadza nie zrobia wszystkiego, co moga. Wiele konfliktw jest niepotrzebnych. Ale dzisiaj wybr jest zamknity. Wybieramy midzy Polsk tak, jaka jest, w ktrej jeszcze moemy co zrobi i domaga si zmiany. A z drugiej strony jest rewolucja i to w duchu poczenia presji z zagranicy z t kompletnie bezrefleksyjn polityk. Przy czym nawet sowo polityka wzibym w cudzysw. Bo jednak polityka to jest dziaanie celowe, ktre widzielimy w pierwszej poowie lat 90. To jest tradycja niewykorzystanych szans polskiej niepodlegoci. W zbyt wielu sprawach te szanse potem wykorzystalimy, eby w tej chwili wraca do tego, delikatnie mwic, bezrefleksyjnego okresu polskiej polityki.


rdo: Radio PoznaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]