Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-06-2008
Marek Jurek: ratyfikacja traktatu jest bezprzedmiotowa i Stanisaw Zajc powinien jasno to potwierdzi

Na dzisiejszej konferencji prasowej Marek Jurek zaapelowa do Prezydenta o nie ratyfikowanie traktatu europejskiego. Wezwa Prezydenta do „niezwocznego potwierdzenia, e ratyfikacja Traktatu Lizboskiego jest bezprzedmiotowa. Jednoznaczne stanowisko Prezydenta jest konieczne wobec bulwersujcych wypowiedzi ministra Michaa Kamiskiego, ktry zapowiedzia ratyfikacj traktatu.”

Powiedzia, e rwnie Stanisaw Zajc powinien zaj jasne stanowisko w kwestii dalszej ratyfikacji traktatu. Polityk musi mie pogldy i musi zajmowa stanowisko w najwaniejszych sprawach kraju – doda.

Podkreli, e odrzucenie traktatu jest wyjtkow okazj do podniesienia polskich postulatw w rozmowach o reformie Unii Europejskiej. Koniecznym warunkiem wstpnym zmian w dziaaniu Unii musi by pena realizacja zasad unijnych w stosunku do Polski, wic przede wszystkim 100 % dopat bezporednich dla polskich rolnikw, rwno polskich pracownikw na rynkach pracy, solidarno energetyczna naprawd, a nie na papierze, a wic zaniechanie budowy gazocigu batyckiego – powiedzia.

Marek Jurek odnis si do niespotykanego od kilku lat przyjazdu wszystkich waniejszych politykw na Podkarpacie. Powiedzia, e jeeli wszyscy posowie s na Podkarpaciu to Marszaek Komorowski powinien na ten czas przenie obrady Sejmu na ten teren, a jeeli to jest nie moliwe to Kancelaria Prezydenta powinna uruchomi specjalny wojskowy most lotniczy pomidzy Warszaw a Rzeszowem. Nie wszyscy posowie, ktrzy chcieli przylecie na Podkarpacie samolotem znaleli miejsca w samolotach rejsowych, nie mwic o normalnych podrnych, dla ktrych zabrako biletw. Posowie – powiedzia Marek Jurek –wol lata samolotami, bo wiedz jak wygldaj drogi z Warszawy na Podkarpacie.

W dniu dzisiejszym Marek Jurek prowadzi swoj kampani w Kronie. W kolejnych dniach bdzie odbywa spotkania w Przemylu, Przeworsku i Jarosawiu.
--
Biuro Prasowe Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]