Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
28-06-2008
Deklaracja w sprawie nowej umowy medialnej

Media publiczne i zasady prawne adu medialnego w Polsce po raz kolejny staj si przedmiotem gorszcego sporu wielkich partii politycznych. PO i PiS konkuruj o to, kto przy pomocy postkomunistw bdzie skuteczniej kontrolowa Krajow Rad Radiofonii i Telewizji i media publiczne.

Dlatego zwracamy si z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej o podjcie dziaa na rzecz nowej umowy medialnej, ktra w wyniku publicznych uzgodnie, w oparciu o najwaniejsze spoecznie kryteria, z udziaem wszystkich istotnych rodowisk spoecznych, a wic nadawcw i dziennikarzy, rodowisk twrczych i Kocioa, a take ugrupowa parlamentarnych – zagwarantuje rzeczywiste warunki przywrcenia wiarygodnoci Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji lub doprowadzi do powoania nowego organu pastwowego regulujcego rynek mediw elektronicznych i telekomunikacji, utrwali prawne zasady regulacji rynku medialnego, a przede wszystkim mediw publicznych.

Obecny stan rzeczy jest nie do przyjcia. Nie mona zaakceptowa ani ustawy przeforsowanej przez posw koalicji rzdzcej, umoliwiajcej kontrol rzdu nad mediami publicznymi, a nawet prywatnymi, ani bulwersujcych koncesji, ktre pojawiaj si w mediach publicznych na rzecz rodowiska postkomunistycznego, takich jak wystpy J.Urbana, powoanie jego zastpcy na wiceprzewodniczcego Rady Programowej TVP, pomijanie w informacjach takich wydarze, jak Marsz ycia i Rodziny.

Czas, eby chaotyczn walk o dominacj w mediach publicznych zastpi ad gwarantujcy wolno i podstawowe wartoci spoeczne. Prezydent powinien jak najszybciej przeciwstawi si agresywnej polityce obu wielkich partii i aktywnie wyj do opinii publicznej i rodowisk spoecznych z propozycj nowej umowy medialnej i rzeczywistej reformy tej kluczowej dla demokracji sfery ycia publicznego.

(-) Marek Jurek, przewodniczcy (1995) i czonek Krajowej Rady RTV (1995-2001)

(-) Jarosaw Sellin, czonek Krajowej Rady RTV (1999-2005), byy dziennikarz telewizyjnyCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]