Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-07-2008
Poprzemy dziaania Prezydenta, byle Prezydent naprawd popiera zasad jednomylnoci kluczowych decyzji w Unii, a nie jedynie pozory zachowywania tej

Prawica Rzeczypospolitej pozytywnie ocenia deklaracj prezydenta Lecha Kaczyskiego o bezprzedmiotowoci ratyfikacji Traktatu Lizboskiego. Z gry deklarujemy poparcie dla wszelkich dziaa Prezydenta Rzeczypospolitej, ktre naprawd bd broni praw Polski zawartych w zasadzie jednomylnoci kluczowych decyzji Unii, pod warunkiem oczywicie, e nie bd jedynie obron pozorw przestrzegania tej zasady. Dlatego uwaamy za konieczne – rwnie na planie midzynarodowym – jasne stwierdzenie upadku Traktatu, zgodnie zreszt z zapowiadanym przez Jarosawa Kaczyskiego ju p miesica temu wyjanieniem stanu prawnego. Brak jasnego stanowiska moe tylko osabia pozycj Polski, utrudnia budowanie dla niej poparcia, pogbia sytuacj kryzysow, a nawet – przez niejasno wanie – usprawiedliwia jawnie szkodliwe dla Polski dziaania obecnej koalicji rzdowej.

Jednoczenie bowiem nasze powane wtpliwoci budzi niejednoznaczno wypowiedzi samego Prezydenta i jego obozu, jak sformuowane od razu zastrzeenie, e chodzi o bezprzedmiotowo „w tej chwili”, albo wczorajsza deklaracja Prezydenta, i „trzeba doprowadzi do sytuacji, w ktrej Irlandczycy (...) zgodz si na ten traktat”, potwierdzona przez ministra Kamiskiego, ktry owiadczy, e Prezydentowi zaley na wejciu Traktatu w ycie, chodzi tylko o to, by Irlandczykom da czas na zmian decyzji.

Tymczasem wsppraca europejska nie moe polega na dawaniu pastwom czasu na przyjcie wskazanych im decyzji. Wsppraca ta musi realizowa si w szacunku dla praw przysugujcych poszczeglnym pastwom tworzcym Uni i w zakresie odpowiadajcym uzgodnieniu wsplnych wartoci i interesw narodowych. Tylko t drog mona budowa jedno europejsk. Decyzj Irlandii (wic brak zgody wszystkich pastw na Traktat Lizboski) wadze i pastwa Unii Europejskiej po prostu powinny przyj do wiadomoci.

Zdecydowanie potpiamy natomiast dziaania rzdu Donalda Tuska i wikszoci parlamentarnej, wspieranej przez postkomunistyczn opozycj, zapowiadajce parlamentarne wymuszanie ratyfikacji Traktatu Lizboskiego. To dziaania wymierzone zarwno w suwerenno Polski, jak i w solidarno europejsk. Nie moe bowiem Parlament nakania Prezydenta ani do wizania Polski ratyfikacj niewanego ju Traktatu, ani do wyzucia z treci zasady chronicej polsk suwerenno w Unii (by wyzuciem z treci zasady jednomylnoci jest nakanianie pastwa do zmiany jego suwerennie wyraonej decyzji). Nie moe rwnie polski premier kwalifikowa jako „antyeuropejskich” pogldw krytykw Traktatu Lizboskiego. Taki jzyk wykluczenia i polityka, ktra za nim idzie, szkodzi jednoci Europy i jej narodw.

Micha Wojutyski
rzecznik prasowy Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]