Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
12-07-2008
Przed wizyt Prezydenta we Francji - owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Wizyta prezydenta Lecha Kaczyskiego we Francji; niezalenie od uroczystoci, w trakcie ktrych bdzie si odbywa; to rwnie okazja do potwierdzenia i wyjanienia w bezporednich rozmowach stanowiska Polski wobec odrzuconego Traktatu Lizboskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej powinien wyranie sprzeciwi si aroganckim pouczeniom prezydenta Sarkozy, wedug ktrego przywdcy pastw europejskich winni kierowa si bardziej wzajemnymi oczekiwaniami ni prawem swych pastw, w tym ustalonymi w traktatach zasadami wsppracy europejskiej.

Taka koncepcja oznacza faktycznie negacj demokracji i wsppracy europejskiej. Ta bowiem opiera si na okrelonej przez prawo wsppracy pastw narodowych. Zastpowanie jej nieformalnymi wzajemnymi porozumieniami przywdcw, bardziej lojalnych wobec siebie nawzajem ni reprezentowanych narodw, to droga do nowych podziaw, a nie do jednoci europejskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej nie moe przyjmowa bez protestu poucze, e fakt przyjcia Traktatu Lizboskiego przez rzdy; normalna procedura wymagajca, cho nie przesdzajca, ratyfikacji w pastwie prawa; ma by waniejszy od szanowania praw narodw, obowizujcych traktatw i zasady jednomylnoci. Zasada jednomylnoci kluczowych decyzji w Unii Europejskiej potwierdza suwerenno tworzcych j pastw, a tym samym zawiera w sobie suwerenne kompetencje Rzeczypospolitej. To za nie przede wszystkim odpowiada Prezydent RP. Zasada ta zostaa uszanowana wobec Francji po odrzuceniu przez ni Konstytucji dla Europy.

To wanie jest kwestia moralnoci politycznej, ktra w cywilizacji zachodniej opiera si na zasadach suebnoci wadzy i nadrzdnoci prawa wobec interesw politycznych.

(-) Marek Jurek, 12 lipca RP 2008Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]