Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-07-2008
Deklaracja w dniu haby

22 lipca 1944 wadze PRL przedstawiay jako pocztek wadzy komunistycznej w Polsce, czyli pocztek podporzdkowywania naszego kraju Zwizkowi Sowieckiemu. Ten dzie oficjalnego wita PRL, ktrego obchodami poniano Polakw, powinien sta si – co postulowalimy – Dniem Pamici Ofiar Komunizmu, powinien przypomina zo tego systemu i hab tych, ktrzy mu suyli.

Ale dzie ten to rwnie okazja do przypomnienie zobowiza popartych przez ogromn wikszo Polakw (bo deklarowanych przez gwne partie polityczne) do oczyszczenia naszego ycia z pozostaoci kolaboracyjnego systemu komunistycznego. Zasadniczym elementem tego musi by ustawa antyubecka, ktra:

* uzna UB-SB za antypolsk organizacj, dziaajc przeciwko niepodlegoci kraju oraz prawom obywatelskim,
* ujawni w caoci zasoby kadrowe UB-SB ze zaktualizowanymi nazwiskami (czego praktycznym celem jest ochrona ycia spoecznego przed politycznymi czy gospodarczymi wpywami byych funkcjonariuszy UB-SB),
* natychmiast odbierze przywileje emerytalne czonkom UB-SB ,
* naoy na czonkw UB-SB – pod odpowiedzialnoci karn – obowizek penego zeznania w prokuraturze Instytutu Pamici Narodowej o wiedzy na temat dziaalnoci tej organizacji.

Deklarujemy nasze zaangaowanie na rzecz uchwalenia ustawy antyubeckiej i oczekujemy takich dziaa od Parlamentu i reprezentowanych w nim partii.

Koniecznym elementem przezwycienia za komunizmu musi by jego midzynarodowe potpienie, szczeglnie przez organy Unii Europejskiej i Rady Europy. Wyraamy uznanie dla dziaa podejmowanych w tym kierunku przez naszych parlamentarzystw. Nie bd one jednak skuteczne, jeeli w naszym yciu spoecznym bdzie nadal tolerowane odwoywanie si do symboliki komunistycznej i publiczne wychwalanie twrcw komunizmu. Art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej nie moe by martw liter.

Konkretne dziaania wadz publicznych w tym kierunku bd najlepszym wyrazem hodu dla ofiar poniesionych przez nasz nard w walce z komunizmem o niepodlego Polski.

(-) Magorzata Bartyzel (-) Marek Jurek (-) Marian PikaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]