Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-06-2007
Jurek: popieramy stanowisko Polski ws. systemu pierwiastkowego

15.6.Warszawa (PAP) - Lider Prawicy Rzeczypospolitej (PR) Marek Jurek zadeklarowa w pitek w Sejmie, e jego koo poselskie popiera stanowisko rzdu w sprawie zmiany systemu gosowania w Radzie UE. Domaga si jednak zapisania w nowym traktacie europejskim odniesienia do wartoci chrzecijaskich.

"Prawica Rzeczypospolitej zdecydowanie popiera starania o obron pozycji Polski w Unii Europejskiej" - owiadczy Jurek w sejmowej debacie nad informacj rzdu o stanowisku Polski przed przyszotygodniowym szczytem Unii Europejskiej w Brukseli.

Jak podkreli, propozycja Polski w sprawie systemu pierwiastkowego to
kompromis, bowiem prawem obowizujcym dzi w UE jest traktat z Nicei, ktry Polsce daje znacznie silniejsz pozycj w Radzie UE, ni to wynika z zapisw eurokonstytucji.

"Za kadym razem, kiedy rzd bdzie podejmowa dziaania w obronie praw i interesw Polski, bdziemy te dziaania wspiera" - zadeklarowa.

Jurek zaapelowa przy tym do rzdu Jarosawa Kaczyskiego, by walczy o zapisanie w nowym traktacie unijnym odniesienia do wartoci
chrzecijaskich. W ocenie lidera PR, brak tego zapisu w podpisanej w marcu Deklaracji Berliskiej to wyraz "ustpstwa wobec szalejcej w Europie +chrystofobii+". "To ustpstwo nie moe si ju powtrzy" - podkreli.

Jak doda, chrzecijaskie wartoci to "najsilniejszy zwornik, ktry
czy narody Europy".

Z kolei Gabriela Masowska z Ruchu Ludowo-Narodowego (RLN) powiedziaa, e jej koo domaga si, aby w dokumencie, ktry zastpi Traktat Konstytucyjny UE zamieci zapis zabezpieczajcy Polsk przed roszczeniami Niemcw wysiedlonych z zachodnich ziem.

Jak powiedziaa Masowska, RLN zoy w tej sprawie projekt uchway.
Gosi on, rzd jest zobowizany "do wczenia do traktatu ustanawiajcego konstytucj dla Europy lub traktatu zmieniajcego, roszcze odszkodowawczych wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych ze strony niemieckiej".

Masowska apelowaa "o powane potraktowanie tej propozycji". Wedug niej, wraz z przystpieniem Polski do UE ze strony niemieckiej nasiliy si dania i roszczenia odszkodowawcze wobec Polski. Dlatego te - jej zdaniem - negocjacje nad dokumentem majcym zastpi eurokonstytucj odrzucon w referendach przez Francuzw i Holendrw "to historyczny moment, aby spraw roszcze niemieckich zamkn na zawsze".Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]