Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-09-2008
Euro odbierze nam suwerenno - artyku Mariana Piki w dzienniku "Polska"

Wycig o euro, ktry zaproponowa premier Tusk, jest szkodliwy z punktu widzenia gospodarki i pastwa. Tusk chce uchodzi za prymusa Europy - kiedy zapowiada, e Polska bdzie pierwszym pastwem, ktre ratyfikuje traktat lizboski.

Teraz chce szybkiego wejcia do strefy euro. Ale to nie ley w naszym interesie. Myl, e ochota na porzucanie zotwki nam przejdzie, gdy w 2009 r. do strefy euro doczy Sowacja. Szybko przekonamy si na wasne oczy, jakie to bdzie miao skutki.

Przypomn, e Polska, a przynajmniej jej cz, bya w przeszoci objta czym, co mona nazwa uni monetarn. W pastwie austro-wgierskim polityk monetarn dostosowywano do potrzeb rozwinitej Austrii i Czech. Tymczasem Galicja z jej sabsz gospodark tona w ndzy. Kraje o rnym poziomie rozwoju maj rne potrzeby, ktrych nie mona pogodzi.

Nie oszukujmy si, Polska jest na innym poziomie rozwoju gospodarczego ni wikszo krajw unijnych. Naszym problemem jest zachowanie wzrostu przy ograniczaniu inflacji. Wiksze kraje maj wasne problemy. I jak w przypadku Austro-Wgier nie mona skroi jednej polityki monetarnej.

Polityka Europejskiego Banku Centralnego bdzie dostosowana do potrzeb krajw najbogatszych.
Posiadanie wasnej waluty umoliwia lepsze oddziaywanie na procesy gospodarcze (np. poprzez prowadzenie polityki kursowej, ktra ma ogromne znaczenie dla eksportu). Gdybymy nagle stanli w obliczu powanego kryzysu gospodarczego, to bez zotwki nasze moliwoci reagowania byyby zdecydowanie mniejsze ni teraz.

Czyli to, co na Zachodzie byoby gospodarcz czkawk, my przeylibymy jako powan zapa. Obecnie polska gospodarka radzi sobie lepiej w sytuacji spowolnienia globalnego m.in. dlatego, i nie jestemy w strefie euro. We wszystkich krajach unii monetarnej spowolnienie jest wyraniej odczuwane. To zrozumiae, bo w tak duej gospodarce, jak jest strefa euro, trudno elastycznie reagowa na potrzeby lokalne. Niemcy wymagaj innych dziaa ni maa Portugalia.

Trzeba sobie w peni uwiadomi, e odejcie od zotwki nie jest zmian czysto gospodarcz, ale te polityczn. Waluta zawsze bya jednym z fundamentw suwerennego pastwa. Pomys wsplnych pienidzy to krok na drodze do budowy jednego superpastwa. Nie zgadzam si na to, chc Europy ojczyzn, czyli Unii Europejskiej, ktra szanuje kraje czonkowskie. Osabienie pastw narodowych w konsekwencji doprowadzi do osabienia caej Europy.

"Polska Times", 15 wrzenia 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]