Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
19-09-2008
"Dlaczego droeje energia" - artyku Mariana Piki w "Przewodniku Katolickim"

Ceny ropy i gazu, podobnie jak i wikszoci surowcw, utrzymuj si na wysokim poziomie lub wzrastaj. Jednym z powodw takiego stanu rzeczy jest dynamiczny rozwj Chin i Indii, ktre niczym pompy ssce, wysysaj surowce ze wiatowych rynkw, podbijajc ich ceny.

Fakt, i cena ropy rosa w sytuacji, gdy tempo amerykaskiej gospodarki malao oznacza, i zostaa ona zdetronizowana z pozycji podstawowego motoru napdzajcego wiatow gospodark.
Mona jednak zapyta, dlaczego wzrasta cena energii w Polsce? Wszak nasza energetyka oparta jest w 96 proc. na wglu, ktrego zasoby, zarwno kamiennego, jak i brunatnego, mamy najwiksze w Europie, a zapotrzebowanie, w przeciwiestwie do ropy i gazu, tak drastycznie nie ronie.

Ot odpowied...
...znajdziemy w polityce energetycznej Unii Europejskiej, ktra chce zmniejszy o 20 proc. emisj dwutlenku wgla do atmosfery do roku 2020. Ponadto postanowia zmniejszy energochonno gospodarki, zwikszy zarwno zuycie energii odnawialnych, jak i zuycie biopaliw. Trzeba zaznaczy, e niestety nie jest to korzystne dla Polski pod wzgldem finansowym, gdy w naszym kraju moliwoci budowy hydroelektrowni s bardzo ograniczone, wykorzystanie energii sonecznej nadal jest znikome, nie mona te wykorzysta do produkcji energii siy wiatrw, a zwikszenie udziau energii odnawialnych w bilansie energetycznym oznacza tym samym wzrost jej ceny.

Polska energetyka...
...oparta jest na wglu i pomimo dostosowywania si do wymogw unijnych tak pozostanie na poziomie 80-90 proc. Gdzie zatem tkwi problem i dlaczego prognozy na rok 2012 przewiduj dwukrotny wzrost cen?
Ot Unia Europejska wprowadza tzw. Trzeci Pakiet Energetyczny, na ktry w marcu 2007 roku na szczycie unijnym wyrazi zgod wczesny premier Jarosaw Kaczyski, a w marcu tego roku premier Donald Tusk go potwierdzi. Ostatecznie pakiet ten zostanie oficjalnie przyjty jesieni tego roku. Komisja Europejska jednake ju teraz wyznaczya limity emisji dwutlenku wgla. Polska ma prawo do emisji 208,5 mln ton, a nasze zapotrzebowanie wynosi 280 mln ton rocznie. Dostosowanie si do tego poziomu oznaczaoby radykalne ograniczenia w rozwoju naszej gospodarki. Aby wic nie ogranicza naszych moliwoci produkcyjnych, bdziemy musieli kupowa prawo do emisji ponad 70 mln ton. Wedug ocen przeprowadzonych z ramienia Unii koszt realizacji tej polityki energetycznej kosztowa nas bdzie 1,24 proc. dochodu narodowego. Trzeba jednake zaznaczy, e ta ocena kosztw jest zdecydowanie zaniona, bowiem oparta bya na prognozie wzrostu gospodarczego w latach 2005-2010 na poziomie 3,7 proc., a nastpnie na poziomie 4,6 proc. Niestety, rzeczywiste koszty bd znacznie wysze. Naley je szacowa na poziomie 2 proc. dochodu narodowego, a spadek rozwoju gospodarki w wyniku wzrostu cen energii wyniesie 1-1,5 proc.

Co wicej, bdziemy musieli wyczy...
...cz mocy produkcyjnych w wyniku realizacji wymaga przyjtych w unijnej polityce. Zuycie energii systematycznie wzrasta, inwestycje s bardzo ograniczone, a wikszy import energii utrudniony z powodu niedostatecznie rozwinitej sieci przesyowej. Nie pozostaje nam zatem w tej sytuacji nic innego, jak wprowadzi niekorzystne racjonowanie energii.

Dziki naszym zasobom wgla...
...mamy przewag konkurencyjn w sektorze energetycznym, ale niestety polityka prowadzona przez Uni nie tylko ten nasz atut umniejsza, ale wprost go eliminuje.

Dlaczego Jarosaw Kaczyski nie zaprotestowa przeciwko takiej polityce unijnej wobec Polski, dlaczego nie przeciwstawi si jej Donald Tusk? Przecie po upadku komunizmu w Polsce odnotowano znaczny spadek rnego rodzaju zanieczyszcze. W naszym kraju, w czasie obowizywania protokou z Kioto, emisja CO2 spada o 32 proc., podczas gdy kraje unijne systematycznie zwikszay jego emisj. W latach 90. emisje pyw do atmosfery zmniejszylimy o 57 proc., zwizkw siarki o 48 proc., a zwizkw azotu o 27 proc. Ilo ciekw nieczyszczonych odprowadzonych do rzek spada o 70 proc.

Dzi Unia chce...
...prowadzi polityk ochrony rodowiska kosztem gwnie naszym i innych pastw rodkowoeuropejskich. Nie zezwala nam na wykorzystanie naszego naturalnego bogactwa, jakie mamy w postaci zasobw wgla kamiennego i brunatnego, poprzez swoje dziaania narzuca ceny energii, ktre wyhamowuj nasz rozwj gospodarczy. Dla porwnania dodam, e Niemcy uzyskay w tej kwestii upusty na emisje CO2 nawet dla producentw samochodw marek BMW i Mercedes...

Premier Kaczyski nie tylko nie wykorzysta w unijnych negocjacjach tego, co ju zdoalimy uczyni, by zmniejszy emisj zanieczyszcze, ale aby poprawi swj wizerunek w Unii, lekk rk zgodzi si na drakosk dla Polski polityk energetyczn. Podobnie postpi Donald Tusk, ktry potwierdzi zaoenia przyjte rok wczeniej, te bardziej dbajc o swj wizerunek polityka „europejskiego” ni o polskie interesy.

Dla Polski ta polityka, ktra oficjalnie zostanie przyjta, oznacza likwidacje per saldo wszelkich korzyci ekonomicznych pyncych z naszej przynalenoci do Unii. Jedynym sensownym dziaaniem byoby jej zablokowanie, ale pospieszna ratyfikacja Traktatu Lizboskiego przekrelia jakiekolwiek moliwoci pertraktacji. Tegoroczne podwyki energii to dopiero pocztek kosztw, jakie zapacimy za polityk „solidarnoci” energetycznej Kaczyskiego i Tuska.

Marian Pika

"Przewodnik Katolicki" 37/2008Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]