Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-10-2008
List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej i Prezesa Rady Ministrw RP

Panie Prezydencie, Panie Premierze,

Jak wszyscy ludzie, dla ktrych autorytet pastwa naley do wartoci zasadniczych – jestem przygnbiony sporami midzy reprezentantami najwyszych wadz Rzeczypospolitej w sprawie delegacji polskiej na posiedzenie Rady Europejskiej. Nie o tym jednak chc pisa; mam nadziej, e bdziecie Panowie obaj reprezentowa Polsk, e zostanie uszanowana osoba Prezydenta Rzeczypospolitej, e dojdzie do gosu odpowiedzialno i duch dialogu, i na forum europejskim Polska bdzie mwi jednym gosem.

Jest wiele spraw wymagajcych jednoci i konsekwencji w dziaaniu: obrona zasady jednomylnoci kluczowych decyzji Unii, obrona polskich stoczni (w tej sprawie caa polska opinia publiczna powinna domaga si przestrzegania wobec naszego kraju standardu wynikajcego z art. 87 Traktatu ustanawiajcego Wsplnot Europejsk), podwyszenie kwot emisji dwutlenku wgla w sposb gwarantujcy realizacj moliwoci produkcyjnych polskiej gospodarki, dalsze zaangaowanie Unii Europejskiej na rzecz niepodlegoci Gruzji. W kadej z tych spraw wsplny gos wadz Rzeczypospolitej bdzie mia o wiele wiksz si ni gos tylko jednego obozu politycznego.

Ale jest sprawa, o ktrej przedstawiciele wadz Rzeczypospolitej milcz, cho od wielu tygodni wymaga pilnej reakcji dyplomatycznej Unii Europejskiej. To – podniesiona do tej pory tylko przez Wochy – sprawa obrony indyjskich chrzecijan, ktrzy padli ofiar krwawych przeladowa. Europa, przygldajc si biernie cierpieniom chrzecijan, zaprzecza wszystkim swoim zasadom. Tym bardziej, e potrzebne s dziaania przede wszystkim dyplomatyczne. A takie wanie sprawy s sprawdzianem moralnej i politycznej zdolnoci Unii Europejskiej do prowadzenia wsplnej polityki midzynarodowej. Jeeli chcemy, by nasi zachodni partnerzy rozumieli postulaty solidarnoci, z ktrymi zwracamy si do nich w sprawie polityki Unii na wschodzie Europy, sami musimy pokaza, e solidarno – jako fundament bezpieczestwa wiata – rozumiemy niepodzielnie. W tej sprawie nie powinnicie milcze ani w kraju, ani w Brukseli.

Z wyrazami szacunku –
(-) Marek JurekCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]