Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-11-2008
"Zdrowie: sprawa narodowa " - artyku Lucyny Winiewskiej w "Niedzieli"

Mona dyskutowa, czy reforma ochrony zdrowia bdzie tematem aktualnym zawsze, czy mona zbudowa jej ostateczny ksztat. Trzeba mie bowiem wiadomo, e nie ma idealnych rozstrzygni w tej dziedzinie, bo nawet najbogatsze kraje wiata nie potrafi rozwiza wszystkich problemw dotyczcych opieki zdrowotnej. S grupy ludzi, ktre nawet w Stanach Zjednoczonych nie maj zapewnionej opieki zdrowotnej w podstawowym zakresie. Zostawiajc na boku t teoretyczn dyskusj, trzeba stwierdzi, e dzi w naszym kraju musi to by temat dyurny. A mwic o reformie systemu, trzeba myle o trzech obszarach: systemie ubezpiecze zdrowotnych, sposobie zarzdzania oraz organizacji i dostpnoci wiadcze zdrowotnych. Pomys rzdu Platformy Obywatelskiej – masowego przeksztacania szpitali w spki prawa handlowego, wszystkich placwek obligatoryjnie, bez wzgldu na ich sytuacj finansow i moliwoci, jakie maj – jest zy. W pierwszej kolejnoci naley uruchomi dopyw rodkw finansowych do systemu opieki zdrowotnej, opierajc si na waciwie wycenionych wiadczeniach zdrowotnych. 4% PKB to zbyt mao, naley jak najszybciej finansowanie zwikszy przynajmniej do 6% PKB. Nakady na sub zdrowia musz wic by zwikszone co najmniej o poow. Jeeli si o to nie zadba, to adne przeksztacenia nie bd remedium na popraw kondycji szpitali. Zakady opieki zdrowotnej nadal bd si zadua, bo brak rodkw jest gwn przyczyn tej sytuacji. C nowego wniesie spka prawa handlowego? Owszem, szpitale, ktre wyra tak ch, powinny mie moliwo przeksztacenia si w spk prawa handlowego. Ale przecie jeli budynek pozostanie wasnoci Skarbu Pastwa, samorzdu powiatowego lub wojewdzkiego, to i tak spka zajmujca si leczeniem bdzie musiaa ten budynek dzierawi. Jak wysoko musiayby by wycenione wiadczenia zdrowotne, eby wystarczyo na amortyzacj sprztu czy remonty budynkw? Samorzdy jako organy zaoycielskie powinny dofinansowywa podlege im jednostki. Ale czy to wystarczy?

Cay artyku mona przeczyta w „Niedzieli” nr 45/2008

www.niedziela.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]