Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-10-2008
Powszechna Deklaracja Praw Czowieka - podpisz Apel

Szanowni Pastwo!
W dniu 10 grudnia 2008 r. mija 60. rocznica przyjcia i proklamowania przez Organizacj Narodw Zjednoczonych niezwykle wanego w skali midzynarodowej dokumentu, jakim Powszechna Deklaracja Praw Czowieka.

Niestety, wiele krajw nie przestrzega Deklaracji. Czsto pomijane s zapisy mwice o ochronie prawa do ycia kadej istoty ludzkiej od poczcia do naturalnej mierci oraz o ochronie rodziny opartej na maestwie kobiety i mczyzny, jako podstawowej komrki spoecznej. Pojawiaj si natomiast manipulacje majce na celu przyznanie kobietom prawa do aborcji interpretowanego jako podstawowe prawo czowieka; pod oson Deklaracji promuje si take zwizki homoseksualne kosztem naturalnej rodziny. Radykalne grupy i organizacje proaborcyjne przygotowuj si do zoenia proby wzywajcej Zgromadzenie Oglne ONZ do uznania powszechnego prawa do aborcji.

W zwizku z powyszym zwracamy si do wszystkich, ktrym bliska jest sprawa ochrony ludzkiego ycia i rodziny, o przyczenie si o wsplnej petycji skierowanej do pastw czonkowskich Organizacji Narodw Zjednoczonych o waciw interpretacj prawa midzynarodowego o tak wielkim znaczeniu dla caej ludzkoci.

Petycja ta zostanie przedstawiona Narodom Zjednoczonym 10 grudnia br., podczas uroczystej celebracji 60. rocznicy przyjcia Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka. Przedo j przedstawiciele Katolickiego Instytutu Praw Czowieka i Rodziny (C-FAM), organizacji pozarzdowej akredytowanej przy ONZ; jej statutowym celem jest lobbowanie oraz monitorowanie dziaa ONZ w dziedzinie ochrony ycia i rodziny.

Niezwykle wane jest, aby petycja ta zostaa podpisana przez jak najwiksz liczb osb z rnych krajw caego wiata. Dokument opracowano w kilkunastu wersjach jzykowych jzykowych i cigle dochodz kolejne.

Inicjatywa podpisywania petycji zrodzia si w grupie europejskich organizacji pro-rodzinnych i pro-life pod nazw European FAMILIOKRATOS Inicjative. Wspiera j wiele innych organizacji na caym wiecie.

Podpisanie petycji jest wanym wkadem w budow cywilizacji ycia na forum midzynarodowym. Akcja jest o tyle potrzebna, e to wanie Organizacja Narodw Zjednoczonych jest wspczenie jednym z najwikszych, wpywowych orodkw wiatowych, ktre na wielk skal promuj antykoncepcj i aborcj. ONZ sprzeniewierzya si w ten sposb swemu powoaniu, by chroni kadego czowieka, gwarantowa mu prawo do ycia czy docenia warto jego rodziny.

Przypomnijmy wsplnie Organizacj Narodw Zjednoczonych, czemu suyo jej powstanie i czemu su takie dokumenty jak Powszechna Deklaracja Praw Czowieka, przyjta 10 grudnia 1948 r.

C-FAM oraz Human Life International-Europa (HLI-Europa) udostpniaj techniczn moliwo skadania podpisw drog internetow.

BARDZO PROSIMY O:

1. Osobiste podpisanie petycji poprzez stron: http://www.worldcongress.pl/un/
2. Zachcenie wszystkich znajomych z kraju i zagranicy, aby zrobili to samo.
3. Zachcenie znajomych, aby zaangaowali si w promocj petycji w swoim rodowisku.

SUKCES TEJ WANEJ INICJATYWY PRO-LIFE ZALEY OD LICZBY PODPISW, KTRE POTRAFIMY ZEBRA DO DNIA 10 GRUDNIA BR.!Human Life International - Europa
Ewa Kowalewska
Dyrektor Human Life International - Europa

Polska Federacja Ruchw Obrony yciaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]