Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-11-2008
"Ameryka: czas prby" - artyku Marka Jurka w "Niedzieli"

O tym, e losy wadzy w najwikszych pastwach dotycz caego wiata, wiemy co najmniej od czasu, gdy Konstantyn Wielki, pokonawszy „w znaku krzya” Maksencjusza, obdarzy chrzecijan wolnoci. Potga zawsze znajduje ujcie i cay wiat czyni lepszym lub gorszym. Wybory amerykaskie z zasady wic naley traktowa jako wydarzenie o znaczeniu globalnym.

Wybory pokazay raz jeszcze dwie Ameryki. Mimo zapowiedzi miadcego zwycistwa Baracka Obamy senator John McCain wygra w wielu konserwatywnych stanach – od Karoliny Poudniowej przez Teksas po Montan. Okazao si, e sondae, ktre Obamie daway miesic przed wyborami nawet kilkunastoprocentow przewag i prognozoway zwycistwo we wszystkich stanach, bardziej „robiy” atmosfer ni rzeczywiste prognozy. Inna rzecz, e produkcja obamomanii si powioda.
Przegraa Ameryka tradycji. John McCain, ktry reprezentowa raczej liberalne skrzydo Partii Republikaskiej, by autentycznym bohaterem wojennym. Jak opowiada par lat temu – ycie w komunistycznym wizieniu uratowa mu napis, ktry dojrza na cianie celi, wydrapany przez ktrego z amerykaskich jecw: „Wierz w Boga Wszechmogcego”. Jego kandydatka na wiceprezydenta – gubernator Sarah Palin jest autentycznym przywdc chrzecijaskiej prawicy i rwnie autentyczn matk rodziny, ktra urodzia picioro dzieci i otoczya opiek crk, gdy ta – nieoczekiwanie dla rodzicw – zasza w ci.

Barack Obama da si za pozna nie tylko z aborcjonistycznych pogldw, ale z radykalnie proaborcyjnej polityki w amerykaskim Senacie. Manifestowa poparcie dla ruchu gejw, domagajc si prawnego zobowizania do akceptacji ich „maestw” nawet w stanach, ktre si na to nie zgadzaj. Czy wybory te oznaczaj

przewrt w geopolityce?

McCain by nie tylko onierzem, ale i politykiem zaangaowanym w opr Ameryki i wolnego wiata wobec Zwizku Sowieckiego. Rozumie postkomunizm. Dlatego zdecydowanie zareagowa na agresj rosyjsk wobec Gruzji. Dla niego NATO to cigle niezbdny czynnik stabilizacji Europy.
Reakcja Obamy na dramat gruziski miaa raczej charakter formalny. Jego polityka przesunie zainteresowanie Ameryki w kierunku Afryki i Azji. Co zreszt moe stanowi wzgldny poytek jego prezydentury, bo Afryka nie powinna by porzuconym kontynentem, gdzie przemoc, epidemie i gd wiat traktuje jako element kultury lokalnej.
Wobec Europy naley si jednak spodziewa znacznie mniejszego zaangaowania. Obama w ogle bdzie przywizywa wiksze znacznie do organizacji midzynarodowych. Dlatego – w przeciwiestwie do George’a W. Busha – bdzie nastawiony na szukanie daleko idcego porozumienia z kierownictwem politycznym Unii Europejskiej, co powanie moe zawa pole manewru polityki polskiej. Szczeglnie wany jest

wymiar ustrojowy

wyboru Baracka Obamy. Jego zwolennicy maj nadziej na radykaln zmian skadu Sdu Najwyszego. Trybuna ten jest w Ameryce „gosem Konstytucji” – to Sd Najwyszy interpretuje i konkretyzuje jej przepisy. Wyrok w sprawie Roe vs. Wade otworzy trzydzieci pi lat temu drog do legalizacji zabijania nienarodzonych. Wyrok ten uzna prawo do ycia dzieci za podrzdne wobec wyabsolutyzowanej prywatnoci matek. Od lat wic Sd Najwyszy jest zarwno terenem, jak i przedmiotem zmaga konserwatystw i liberaw. Jego sdziw wyznaczaj prezydenci za zgod Senatu. Jednak to liberalni kandydaci s znacznie blisi zakoczenia dziaalnoci w Sdzie ni powoywani ostatnio konserwatyci. Nadzieje na przewrt w orzecznictwie konstytucyjnym mog si nie speni. Pamita bowiem trzeba, e kadencja prezydenta USA to tylko cztery lata, po ktrych jego wadza podlega weryfikacji. aden prezydent nie ma gwarantowanej reelekcji. Dla konserwatywnej Ameryki zaczyna si czas prby.

"Tygodnik Katolicki Niedziela", 46/2008Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]