Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
18-12-2008
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej dotyczce zapowiedzi przeprowadzenia referendum w sprawie waluty euro

Z oburzeniem przyjmujemy wznowienie debaty na temat przystpienia Polski do strefy euro i postulat przeprowadzenia referendum w tej sprawie, zaproponowany przez prezesa PiS Jarosawa Kaczyskiego. W sytuacji, gdy kryzys gospodarczy moe osabi determinacj rzdu we wprowadzeniu euro, przywdca PiS domaga si szybkiego przeprowadzenia referendum i jednoczenie zapowiada zbieranie podpisw pod wnioskiem obywatelskim. Zapowiada ponadto zgod na zmian konstytucji w sytuacji poparcia przyjcia euro przez wikszo gosujcych.

Spoeczestwo obdarzyo PiS tak duym poparciem spoecznym (umoliwiajcym blokowanie zmian konstytucyjnych), e jest samodzielnie zdolne do zatrzymania procesu rezygnacji z narodowej waluty. Zgoda na zmian konstytucji jest tym samym zgod na wprowadzenie euro i nie zatuszuje tego nawet fakt nawoywania do gosowania przeciw w referendum. Obecny stan spoecznego poparcia dla PiS oznacza, i referendum i wezwanie do gosowania przeciw wprowadzeniu unijnej waluty jest tylko sposobem na spolaryzowanie sceny politycznej i pozyskanie wikszego poparcia spoecznego, a nie metod zablokowania jej wprowadzenia.

Polskie spoeczestwo ma prawo do posiadania wasnej narodowej waluty, jako gwaranta naszej ekonomicznej suwerennoci i gospodarczej pomylnoci. Przyspieszanie procesu rezygnacji z tego fundamentalnego atrybutu naszej suwerennoci jest zdrad postulatu zachowania narodowej podmiotowoci w zakresie polityki gospodarczej i programow akceptacj polityki Platformy Obywatelskiej. Postulat referendum ma za jedynie umoliwi zachowanie poparcia spoecznego dotychczasowych wyborcw.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej - Marian PikaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]