Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
05-12-2008
"Czy Europa usyszy gos indyjskich chrzecijan?" - artyku Marka Jurka w "Tygodniku Katolickim Niedziela"

Z Indii wci docieraj niepokojce wieci o przeladowaniu chrzecijan

Dokonywane s morderstwa na wyznawcach Chrystusa oraz profanacje i niszczenie miejsc kultu.

Antychrzecijaskie gwaty w Indiach nie tylko trwaj, ale si rozszerzaj. wiat milczy – politycy nie mwi prawie nic, a media nie domagaj si od nich dziaa. Prawie bez echa przeszed wrzeniowy szczyt Unia Europejska – Indie. Mwiono tam gwnie o wymianie handlowej, o ochronie praw czowieka zaledwie wspomniano. Wochy zapowiaday podniesienie kwestii praw czowieka w Indiach na forum Rady Europejskiej, szczytu rzdw pastw unijnych. Jak do tej pory – nie ma adnych dziaa ani decyzji.

Kiedy zbliao si ostatnie posiedzenie Rady, pamitne z powodu "afery odlotowej", czyli prezydencko-rzdowego sporu o samolot, zwrciem si w licie otwartym do prezydenta Lecha Kaczyskiego i premiera Donalda Tuska o poparcie na forum unijnym dziaa na rzecz praw czowieka indyjskich chrzecijan. Chodzi o wzgldnie proste i niekontrowersyjne kroki polityczne, do ktrych podjcia potrzeba tylko troch wyobrani moralnej i dobrej woli. Przede wszystkim Rada Europejska powinna jednogonie, zgodnie z zasadami Traktatu o Unii Europejskiej, uzna dziaania na rzecz praw czowieka w Indiach za przedmiot wsplnej polityki zagranicznej. Wyposaony w taki tytu Javier Solana, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych, powinien polecie z misj informacyjn do New Delhi, by w imieniu pastw europejskich postawi par prostych pyta: Jakie dziaania podejmuje rzd centralny Indii i rzdy stanowe na rzecz ochrony bezpieczestwa ludnoci chrzecijaskiej? Czy sprawcy przeladowa s cigani i karani? Czy rzd centralny wpywa na dziaania wadz stanowych w tym zakresie? Dlaczego tolerowane s ugrupowania szerzce nienawi antychrzecijask? Czy wypacono odszkodowania parafiom, klasztorom i rodzinom, ktre straciy swoje mienie? Indie maj rzd pochodzcy z wyborw i chlubi si nieprzerwan od ogoszenia niepodlegoci tradycj demokratyczn. Tym bardziej naley wic odwoywa si w kontaktach z Indiami do przyjtych przez to pastwo zasad.

Solana powinien te polecie do Nowego Jorku, by do sekretarza generalnego ONZ zwrci si w imieniu Unii Europejskiej o podjcie rwnolegych dziaa na rzecz praw czowieka. Sama taka misja powinna skoni rzd indyjski do reakcji na dziaalno skrajnych ugrupowa antychrzecijaskich.

Mimo e w sprawie hinduskich chrzecijan nie chodzi o aden konflikt z rzdem, ale raczej o nakonienie rzdu Indii do ich obrony, nasze wadze nie podjy adnych dziaa. Polska – zgodnie z doktryn Tuska (najlepiej zachowywa si tak jak inni) – dostosowaa si do powszechnego milczenia. Rwnie prezydent Kaczyski, zwolennik polskiej inicjatywy wobec dziaa zewntrznych Unii, pozosta w tej sprawie zupenie bierny. To nie tylko postawa moralnie przygnbiajca. To rwnie bd z perspektywy polskiej racji stanu.

W interesie Polski jest bowiem Zachd przeciwstawiajcy si gwatowi w yciu midzynarodowym i spoecznym. Bo tylko w bezpiecznym wiecie niepodlego Polski jest bezpieczna. A podstaw zbiorowego bezpieczestwa jest zachowywanie w yciu spoecznym elementarnych zasad moralnych, sprawiedliwoci i pokoju. Niestety, istnieje silna wspzaleno midzy tolerancj Unii dla najazdu rosyjskiego na Gruzj a tolerancj dla przeladowa antychrzecijaskich w Indiach. Solidarno wobec przeladowanych chrzecijan to praktyczny, a nie deklaratywny wyraz chrzecijaskiej tosamoci Europy.

"Tygodnik Katolicki Niedziela", 5 grudnia 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]