Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-01-2009
"PiS nie jest parti prawicow" - artyku Mariana Piki w dzienniku "Polska Times"

Nie interes narodowy, nie obrona suwerennoci gospodarczej, ale naga wadza jest celem polityki braci Kaczyskich

Tego tekstu "Nasz Dziennik" nie zechcia opublikowa. Na jego amach Artur Grski, Jerzy Robert Nowak i Zbigniew Girzyski upowszechniaj przekonania, i odchodzenie PiS--u od katolickiego programu to wina Marka Jurka. Zarwno on, jak i inni posowie odeszli z partii Jarosawa Kaczyskiego, gdy udao mu si storpedowa konstytucyjne poprawki o ochronie ycia.

Pan pose Grski nie ukrywa, e PiS nie jest parti prawicow. Pisze bowiem wprost: "Prawo i Sprawiedliwo nigdy nie byo parti prawicow w klasycznym rozumieniu tego sowa". Myl, e ma racj, chocia do roku 2007 starannie jego przywdca ten fakt ukrywa, o czym wiadcz nie tylko broszury programowe "Katolicka Polska w chrzecijaskiej Europie" oraz "Silna Polska w Europie", ale take cay szereg dziaa podejmowanych przez posw tego ugrupowania skupionych wok Marka Jurka, jak choby deklaracja sejmowa w sprawie nadrzdnoci prawa polskiego nad unijnym w kwestiach rodziny i moralnoci. Ale wwczas Jarosaw Kaczyski walczy o uzyskanie takiego poparcia spoecznego, ktre umoliwioby mu rzdzenie, a torpedowanie wwczas dziaa podejmowanych przez posw skupionych wok Marka Jurka mogoby ten plan przekreli. Jednak po dojciu do wadzy prezes PiS poczu si na tyle silny, e tym niemiym dla niego dziaaniom postanowi pooy kres. I taka jest prawdziwa przyczyna storpedowania poprawek konstytucyjnych chronicych ycie.

By to czas sprawdzania tej partii. Dobitnie si wwczas okazao, e PiS to nie tylko partia wodzowska, bowiem nikt wwczas nie kwestionowa przywdztwa Jarosawa Kaczyskiego, ale e to partia prywatna w dosownym tego sowa znaczeniu, w ktrej w rzeczywistoci nie ma miejsca na jakkolwiek wielonurtowo, a rnice w prezentowaniu opinii s dozwolone tylko w takim zakresie, w jakim to suy wyborczym i marketingowym celom braci Kaczyskich. Dobitnie uwidoczni si ten fakt po wyborach, gdy prezes Kaczyski po prostu wyrzuci swoich wiceprezesw jednym ruchem. W tej sytuacji mwienie o jakichkolwiek nurtach, a zwaszcza ich podmiotowoci wobec Kaczyskiego, jest po prostu zwyk kpin i pogard wobec opinii publicznej. W takiej sytuacji rodowisku skupionemu wok Marka Jurka pozostaway do wyboru jedynie dwie opcje: Pierwsza, ktr wybrali panowie Grski i Girzyski, to uwiarygodnianie polityki braci Kaczyskich wobec opinii katolickiej, i druga: podjcie wysiku samodzielnego definiowania katolickich postulatw spoecznych i ich realizacji.

Wbrew twierdzeniom naszych oponentw ta polityka nie jest bez szans. Pokazalimy np. w kocowym etapie poprzedniego Sejmu, e wbrew Jarosawowi Kaczyskiemu potrafimy przeforsowa du ulg podatkow na dzieci, przeciwko ktrej w Sejmie gosowali posowie PiS-u. Ale i dzi samobjcza polityka Jarosawa Kaczyskiego niejako zmusza rodowiska katolickie do budowy politycznej alternatywy. Tym bardziej e polityka legitymizowania dziaa braci Kaczyskich coraz bardziej traci na wiarygodnoci .

Podobnie jest w sprawie traktatu lizboskiego. Gwn trosk braci Kaczyskich nie jest przecie zablokowanie tego traktatu, tylko obawa, aby nie utraci elektoratu. To przecie Lech Kaczyski wynegocjowa ten traktat, ktry w kadym swym wierszu jest sprzeczny z PiS-owskim programem w kwestii europejskiej zapisanym w broszurze "Silna Polska w Europie". Prezydent nie tylko zgodzi si na ten gboko szkodliwy dla Polski traktat, ale jeszcze ogosi sw kapitulacj zwycistwem. Za po referendum irlandzkim zamiast stwierdzi wyganicie procesu ratyfikacyjnego, zapowiada jego podpisanie po powtrnym referendum. Tym samym bierze udzia w wywieraniu midzynarodowej presji na Irlandczykw w sprawie zmiany ich stanowiska. Co wicej klub PiS-u mia wystarczajc ilo gosw, aby zablokowa parlamentarn ratyfikacj, ale nie zrobi tego. Wola uda rnic zda, ktra j umoliwia, ni zablokowa ten szkodliwy traktat. Dzi podobnie jest z wprowadzeniem euro. PiS ma wystarczajc ilo gosw w Sejmie, aby zablokowa rezygnacj z polskiej waluty. Ale nie o to chodzi Jarosawowi Kaczyskiemu. Jemu tylko chodzi o przeprowadzenie referendum, ktre pozwoli spolaryzowa scen polityczn i odzyska inicjatyw polityczn, po przegranym referendum zapowiada bowiem zgod na rezygnacj z polskiej waluty.

Take ten przykad dobitnie pokazuje, e nie interes narodowy, nie obrona suwerennoci gospodarczej, nie obrona katolickich wartoci, ale naga wadza jest celem polityki braci Kaczyskich. Polityka wyzbyta wartoci degraduje si do poziomu nihilizmu. I takiej wanie polityki Marek Jurek i skupieni wok niego posowie nie chcieli firmowa.

PiS wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest parti prawicow, to partia radykalnego populizmu. Radykalizm i prawica to dwa cakiem rne podejcia do ycia i do polityki. Polskiej polityce trzeba przywrci prawic, jako remedium na PO-PiS-owy nihilizm. Bez tego bdzie ona degradowa, a nie wzmacnia narodowe aspiracje Polakw.

I wreszcie ostatni zarzut. Grski pisze: "Czy oni nie zdaj sobie sprawy, e s instrumentalnie traktowani przez stacj TVN, ktra wykorzystuje ich negatywne emocje do szkalowania PiS". Ot jestemy zapraszani do rnych mediw, z wyjtkiem tych, ktre s kontrolowane przez PiS, take do prasy katolickiej, gdzie systematycznie publikujemy nasze teksty. Ale w tej wypowiedzi dostrzegam nie prb powanej debaty z naszym stanowiskiem, ale ch zamknicia nam ust, po to aby ludziom pokroju Grskiego nasze wypowiedzi nie zakcay spokoju sumienia. Dostrzegam narastajcy lk, e duej nie bdzie mona, bez konsekwencji wyborczych, mami katolickiej opinii publicznej pustymi hasami, za ktrymi nie ma nic prcz nihilizmu.

"Polska Times", 14 stycznia 2009 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]