Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
06-02-2009
Apel Prawicy Rzeczypospolitej do PO i PiS o zniesienie przymusowego poboru pienidzy obywateli na finansowanie najwikszych partii politycznych

Prawica Rzeczypospolitej apeluje do PO i PiS - jako partii, ktrych gos jest rozstrzygajcy dla decyzji Parlamentu - o zniesienie przymusowego poboru pienidzy obywateli na finansowanie najwikszych partii politycznych. Mechanizm sprawiedliwy, odpowiadajcy art. 11 Konstytucji Rzeczypospolitej, to dobrowolne, kadorazowe delegowanie czci swych podatkw przez samych obywateli na wskazane przez nich partie.

Jednoczenie na czas walki z kryzysem finansowym popieramy zniesienie wydawania wszelkich rodkw budetowych na ten cel. Tym bardziej, e rodki budetowe nie powinny by wykorzystywane do obniania poziomu ycia politycznego, do finansowania agresji midzypartyjnej czy pozornych dziaa politycznych, tzw. polityki wizerunkowej. Koszt tylko jednej takiej kampanii reklamowej jest - wedug szacunkw - dwukrotnie wyszy ni rodki, ktre jest w stanie zaoszczdzi w dobie kryzysu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Polsce potrzebna jest rzeczywista odnowa polityczna, polegajca na przywrceniu w polityce znaczenia przekona, bezinteresownoci i odpowiedzialnoci. Czas odej od propagandy partyjnej, popisujcej si bezideow agresj w przerwach midzy reklam proszku do prania a pynu do mycia naczy.

(-) Marek Jurek, przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Marian Pika, wiceprzewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej
Warszawa, 6 lutego RP 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]