Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-02-2009
"Wczorajsze szanse – jutrzejsze wyzwania" - artyku Marka Jurka w "Tygodniku Katolickim Niedziela"

Jeli Koneczny mia racj, e historyzm, poczucie mijajcego czasu, uwiadamianie zmian i odmierzanie wagi wydarze s miar cywilizacji, z nasz cywilizacj nie jest najlepiej. News goni news, skoro wic nie potrafimy ani porzdkowa, ani oceni mijajcego czasu – nie mamy poczucia ani postpu, ani regresu. I jeli nasze ycie zbiorowe toczy si bez okrelonego celu, trudno si dziwi oglnej frustracji. Zamiast wic narzeka, sprbujmy podsumowa miniony rok.

Duo si dziao wok Traktatu Lizboskiego, ale proces jego ratyfikacji stan w miejscu. Wybory na prezydenta Republiki Czeskiej ju w lutym ponownie wygra Vaclav Klaus, teraz przez najblisze p roku bdzie „prezydentem Europy”, wic przez par miesicy bdziemy wolni od naciskw ratyfikacyjnych. Jeszcze w kocwce francuskiej prezydencji Nicolas Sarkozy zdoa nakoni Irlandi do powtrzenia referendum; za niezbyt wysok cen, ale nie za darmo. Irlandia uzyska potwierdzenie rzeczy dla niej ustrojowo najwaniejszych – neutralnoci i ochrony ycia. Szkoda, e nasz Sejm ju w marcu przyj ustaw ratyfikacyjn. Opozycja nawet nie sprbowaa odoy tej decyzji, w tej sprawie nie byo ani awantur, ani nawet kontrowersji. Gdyby nie uruchomiono bez potrzeby ekspresu ratyfikacyjnego, gdybymy cierpliwie czekali na stanowisko Wielkiej Brytanii, Czech i Irlandii (pisaem o tym rok temu m.in. w „Naszym Dzienniku” i w „Rzeczpospolitej”) – nie byoby w ostatnich miesicach zagranicznych naciskw na Polsk. Przeciwnie – moglibymy doczy wasne postulaty do pakietu gwarancji irlandzkich. Na przykad dotyczce potwierdzenia szacunku Unii dla praw rodziny czy bezpieczestwa energetycznego.

Rwnie w lutym rzd Donalda Tuska z wikszoci pastw Unii popar separacj Kosowa od Serbii. Prezydent si zdystansowa, cho przez wiele miesicy prowadzi polityk identyczn z obecnym rzdem. Stworzono precedens usprawiedliwiajcy dokonywanie podziaw pastw, mimo rosyjskiej okupacji we wschodniej Modawii czy w pnocnej Gruzji. Rosja bya gotowa. Separatystyczne prowincje gruziskie – Abchazja i Osetia Poudniowa zaczy demonstrowa przygotowania do ostatecznej secesji. wiat przyglda si bez wikszego zainteresowania, dopiero wojna umidzynarodowia problem. Mona jej byo zapobiec. Zachd, a konkretnie Unia Europejska, nie powinien pozostawia Gruzji sam na sam z Rosj, udajc, e rosyjskich „si pokojowych” nie ma w zbuntowanych prowincjach, uchylajc si od jakiejkolwiek mediacji w tym konflikcie, pozostawiajc t spraw niemrawej i pozbawionej siy politycznej OBWE.

W listopadzie w Stanach Zjednoczonych skoczya si era George’a W. Busha. Republikanie przegrali nie tyle z charyzm Baracka Obamy, ile z kryzysem finansowym. O przyszoci myle trzeba; tym bardziej e wraz z prezydentur Obamy kierunki globalnej polityki amerykaskiej staj si bardzo niepewne.

O przyszoci wiata myli Ojciec wity. Par tygodni temu abp Celestiono Migliore, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ, wystpi przeciw nowej deklaracji ONZ o zakazie karalnoci homoseksualizmu. Nie dlatego, by katolicyzm postulowa karanie homoseksualizmu, bo to w ogle nie jest problem wiata katolickiego. Koci uczy wspczucia wobec homoseksualistw, ale nie zamierza ulega presji, by krok po kroku uzna ten rodzaj rozwizoci za zachowanie moralnie uprawnione, a jego krytyk za prawnie niedopuszczaln. A tak funkcj peni kolejne homoseksualne manifesty i rezolucje poparcia. Koci wytrwale gosi sw nauk (potwierdzon w wydanej za pontyfikatu Jana Pawa II deklaracji Kongregacji Nauki Wiary „Omosessualit”, art. 10), e „nie istnieje prawo do homoseksualizmu”. Nawiasem mwic, wrd pastw, ktre odmwiy poparcia dla homoseksualnego manifestu, s rwnie Stany Zjednoczone, ktre obawiay si, e moe on sta si podstaw do naciskw politycznych na akceptacj subkultury homoseksualnej w wojsku, czego Amerykanie sobie nie ycz. Tak USA zrozumiay wrzucon w ostatniej chwili do tekstu deklaracji klauzul „niedyskryminacji”. Nawiasem mwic, to pynne przejcie od „niekaralnoci” do „niedyskryminacji” (ktra w praktyce oznacza uznanie homoseksualizmu za prawo) w peni potwierdzio realizm stanowiska zajtego od pocztku przez Rzym Benedykta XVI. Niestety, Polska wraz z innymi pastwami Unii Europejskiej deklaracj zaakceptowaa; co gorsze – nie wywoao to protestw opozycji.

Gdy ONZ zajmuje si promocj homoseksualizmu – w wielu miejscach wiata dochodzi do brutalnych przeladowa chrzecijan. W przypadku Indii zostay one przez wielkie media zauwaone dopiero po kilku tygodniach (pierwotnie alarmowaa w ich sprawie tylko prasa katolicka). Cierpienia chrzecijan znalazy wprawdzie sabe echo na wrzeniowym szczycie Unia Europejska – Indie, ale ani na chwil nie przerwao to gwatw. Przeladowania dotkny najbiedniejszych Hindusw, bo nienawi antychrzecijask podniecao i to, e Ewangelia przeamuje utrwalone podziay kastowe i struktury dyskryminacji.

W Chinach natomiast przeladowa Kocioa wiat niemal nie zauway. Najpierw przymia je olimpiada, potem sprawa Tybetu. Ostatniego dnia olimpiady aresztowano bp. Jia Zhiguo – 73-letniego ordynariusza Zhengding w prowincji Hebei. Biskupa wywieziono w nieznanym kierunku. Wczeniej bp Jia by jedenastokrotnie aresztowany i spdzi cznie osiemnacie lat w wizieniu. W ostatnim roku zmar po omiu latach wizienia bp Han Din Xiang z Yong Nian. Okolicznoci jego mierci s do tej pory niejasne, tym bardziej e komunistyczne wadze kazay go pochowa natychmiast po zgonie. I nadal nie wiadomo, co dzieje si z aresztowanymi w ostatnich latach biskupami Su Zhimin z Baoding i Shi Enxiang z Yixian. To tylko kilka najbardziej spektakularnych przykadw codziennoci chiskiego katolicyzmu.

Rozpocz si nowy rok, a wraz z nim procze czeskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Rok ten powinien uwiadomi krgom kierowniczym Unii, e Europa jest wiksza od ich projektw. Jeszcze przed przejciem kierownictwa w Unii Czesi zapowiedzieli, e bd dziaa przeciw naduywaniu pienidzy publicznych do finansowania nieodpowiedzialnoci zachodnich bankw. Dla nas to okazja, by zapyta, dlaczego nam odmwiono prawa do wsparcia przebudowy polskich stoczni. Czy dlatego, e mogy (tylko przy wsparciu wasnego pastwa) odzyska pozycj na midzynarodowych rynkach?

Czeska prezydencja to szansa rwnie dla nas – by cho w paru sprawach Europa przemwia nowym gosem. Ale eby przemwia – najpierw my sami musimy w Europie mwi swoim gosem. Zbyt czsto strategia „pynicia w gwnym nurcie”, europejski dryf – to droga donikd.

Tygodnik Katolicki Niedziela 04/2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]