Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
16-02-2009
Marian Pika: Musimy skoczy z obron oligarchii

Partie polityczne nie mog by finansowane z budetu pastwa. Obecny system doprowadzi do ich zwyrodnienia i oligarchizacji - mwi Marian Pika, lider Prawicy Rzeczpospolitej

Ostatnio gwny obroca wza maeskiego w partii rozwodnikw, przewodniczcy klubu PiS Przemysaw Gosiewski, wystpi w obronie dotychczasowego finansowania partii politycznych. Take pose Zieliski i gwny ekspert ekonomiczny PiS Aleksandra Natalli-wiat gorco wsparli swego przewodniczcego.

Stawiane s dwa zasadnicze argumenty przeciw proponowanemu przez Prawic Rzeczpospolitej modelowi finansowania partii w postaci odpisu 1 proc. podatku dochodowego przez podatnikw, analogicznie do finansowania organizacji poytku publicznego oraz przeciwko proponowanemu przez Platform Obywatelsk zawieszeniu finansowania na czas kryzysu. Ot dziaacze PiS twierdz, e w przypadku przyjcia projektu Prawicy Rzeczpospolitej zaszaby raca nierwno w finansowaniu, poniewa elektorat Platformy jest zamoniejszy. Po informacjach prasowych dotyczcych milionowych zarobkw i odpraw takich PiS-owskich nominatw, jak Piotr Kownacki, byy prezes Orlenu, Adam Glapiski, meneder Polkomtela, czy Sawomir Kochalski, a take sumy ok. 100 milionw zotych przeznaczonych na odprawy czonkw rzdu Kaczyskiego zatrudnionych w pastwowych spkach - miem twierdzi, e rzeczywicie moe zachodzi tu pewna nierwno, ale z pewnoci na korzy… PiS-u. Chyba e partia ta nie jest pewna lojalnoci swoich ludzi. Ale to ju inna kwestia.

Natomiast na propozycje czasowego zawieszenia finansowania na czas kryzysu PiS-owcy odpowiadaj, e brak pienidzy w partyjnej kasie doprowadzi do korupcji tych partii. Ot kady sdzi po sobie. Jak ma si sumienie nieczyste, to si i innych atwo podejrzewa. Ale spiesz uspokoi PiS-owskie sumienia. Dzi mamy Centralne Biuro ledcze, ktrego nie byo, gdy uchwalano ustaw o finansowaniu partii politycznych. Jak to pokaza przykad posanki Sawickiej, CBA jest w stanie zdusi wszelkie korupcyjne cigoty ju w zarodku. Mariuszowi Kamiskiemu nie zabraknie determinacji w ciganiu partyjnej korupcji - i to nie tylko w Platformie, ale take w PiS, jeeli by do niej doszo. A moe wanie tego dziaacze tej partii najbardziej si obawiaj? Bo wszak mwienie: dajcie nam pienidze, bo inaczej bdzie korupcja, wiadczy o intencjonalnej nieuczciwoci.

I wreszcie ostatnia kwestia. W obron partyjnych przywilejw wczya si Aleksandra Natalli-wiat, kreowana na now twarz gospodarcz PiS. By moe jej zaangaowanie ma uwiarygodni ogoszony na ostatnim partyjnym kongresie gospodarczy zwrot tej partii. Oto Natalli-wiat daje nastpujce przesanie: chcemy pienidzy, bo pienidze traktujemy powanie. Prawdziwa gospodarno to dbao o pienidze. Jestemy wanie tak parti, ktra zabiega o pienidze i dlatego jestemy wiarygodni w naszej gospodarczej zmianie wizerunku. Tylko sdziem, e wwczas chodzio o gospodark i finanse pastwa, a tu wyazi egoistyczny partyjny interes.

Obecny sposb finansowania partii politycznych wraz z proporcjonaln ordynacj wyborcz doprowadzi do zwyrodnienia partii politycznych, do ich oligarchizacji. Dziki tym dotacjom - wbrew konstytucyjnym zapisom, ktre mwi, e partie maj by ogniwem porednim sucym obywatelom do kontroli wadzy - partie polityczne przeksztaciy si w instytucje zarzdzajce elektoratem. To one oddziauj na spoeczestwo za pomoc finansowanych z budetu kampanii medialnych, to one manipuluj opini publiczn. To one w ten sposb prbuj kontrolowa spoeczestwo. Odebranie dotacji czy choby uobywatelnienie sposobu ich finansowania ograniczy zakres ich oligarchicznej degeneracji.

Marian Pika
Jeden z liderw Prawicy Rzeczpospolitej

Tekst ukaza si w Super Expressie dnia 16 lutego 2009 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]