Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-03-2009
Apel do Premiera Donalda Tuska w zwizku z dziaalnoscia minister Elbiety Radziszewskiej

Prawica Rzeczypospolitej zwraca si do Prezesa Rady Ministrw Donalda Tuska z prob o informacj na temat wykonywania przez minister Elbiet Radziszewska funkcji penomocnika do spraw rwnego statusu.

rodowiska lewicowe podniosy problem braku reakcji minister rwnouprawnienia na tzw. spraw Agaty. Sprawa ta istotnie wymaga wyjanie, bo obowizujce prawo konsekwentnie chroni matk przed naciskami aborcyjnymi. Media informoway, e takie naciski miay miejsce wobec modej matki. Informoway o jej osobistych zapiskach, w ktrych wyranie potwierdzaa ch ratowania swego dziecka. Wedug dostpnej nam wiedzy informacje te, zobowizujce wadze publiczne do ratowania wolnoci matki i ycia jej dziecka, zostay przez kierowany przez Pana rzd zupenie zignorowane.

Podobnie jest dzi, w trakcie sporw na temat pocz in vitro. Debata ta zostaa potraktowana przez wiele orodkw opinii jako pretekst do goszenia tezy o braku jakichkolwiek regu prawnych nie tylko dotyczcych sztucznych pocz, ale rwnie ochrony dzieci pocztych t drog. To teza zupenie faszywa, bo przeczca prawom przysugujcym dziecku pocztemu, zawartym w polskim prawie.

Sprawy te bezporednio dotycz zagadnie rwnouprawnienia, poniewa s przykadem drastycznej dyskryminacji dzieci pocztych. Dyskryminacji - w obu przypadkach - nie wynikajcej z prawa, ale polegajcej na uchylaniu prawa na rzecz ideologii "prawa do aborcji" czy na nadrzdnoci ideologii "potrzeby spoecznej in vitro" nad przepisami prawa chronicymi ycie dziecka od momentu poczcia, bez adnego rozrniania na dzieci poczte in vitro i in ventre.

Walka z dyskryminacj dzieci nienarodzonych, a szczeglnie pocztych in vitro, jest oczywistym wyzwaniem dla dziaa na rzecz rwnouprawnienia i poszanowania powszechnego prawa do godnoci i ycia.

Jeeli minister unika podejmowania dziaa przeciw jawnym przypadkom dyskryminacji - powstaje pytanie do czego suy jej urzd? Tym bardziej, e utrzymywanie urzdu minister Radziszewskiej generuje powane wydatki budetowe w czasach ogranicze wydatkw pastwowych, uderzajcych nawet w ochron zdrowia.

Prosimy wic Pana Premiera o odpowied, jaki jest faktyczny zakres kompetencji Pani minister i jakie s spoeczne racje przemawiajce za utrzymywaniem tego urzdu?

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej -
dr Magorzata Bartyzel
Lucyna WiniewskaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]