Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
04-04-2009
"Zjazd Prawicy Rzeczypospolitej" - relacja w "Tygodniku Katolickim Niedziela"

Zjazd Prawicy Rzeczypospolitej, cho przemilczany przez cz mediw, by wydarzeniem znaczcym. Marek Jurek powoa nasze ugrupowanie dwa lata temu, gdy centrale dominujcych partii przeszkodziy w konstytucyjnym potwierdzeniu szacunku dla ycia od poczcia, a wic zagwarantowaniu, e Polska bdzie pastwem cywilizacji ycia. Pesymici mwili wwczas, e chrzecijasko-konserwatywna partia, niemajca oparcia w wielkich pienidzach, nie ma szans na rozwj. Radykalna centroprawica zapowiadaa, e zrobi wszystko, by opinia chrzecijaska nie uzyskaa samodzielnej reprezentacji politycznej.

Tymczasem Prawica Rzeczypospolitej, mimo dziaalnoci poza parlamentem, nie tylko przetrwaa, ale w miar upywu czasu coraz aktywniej uczestniczya w debacie nad wszystkimi zasadniczymi problemami kraju, prezentujc nie tylko wasne stanowisko, ale przede wszystkim formuujc dugofalow strategi polityczn dla Polski. Byo to szczeglnie widoczne podczas ratyfikacji Traktatu Lizboskiego, w wyniku ktrej prezentowane stanowisko Prawicy Rzeczypospolitej zmusio centroprawicow opozycj do rewizji wczeniejszej propagandy lizboskiego „sukcesu” i bezkrytycznego poparcia dla traktatu. Wprawdzie PO i PiS przegosoway ustaw ratyfikacyjn, jednak Prezydent poczu si zmuszony zamanifestowa rezerw i wstrzyma ratyfikacj. Dopiero po trzech miesicach, w czerwcu, oparciem dla tego stanowiska stao si referendum irlandzkie.

Take debaty w sprawie moratorium ONZ chronicego dzieci nienarodzone, sprawy zapodnienia in vitro, kwestie obrony narodowego pienidza oraz publikacje dotyczce kryzysu gospodarczego – byy wanym elementem ksztatowania debaty publicznej, pomimo ograniczonych moliwoci prezentacji stanowiska prawicy chrzecijasko-konserwatywnej w mediach.

Poparcie spoeczne dla naszej partii potwierdziy ubiegoroczne uzupeniajce wybory do Senatu na Podkarpaciu, gdzie pomimo miadcej przewagi dominujcych partii politycznych bylimy jedynym ugrupowaniem, ktre podjo z nimi bezporedni walk. Marek Jurek zdoby lepszy wynik ni kandydaci SLD, Partii Demokratycznej, Samoobrony, LPR razem wzici. PSL nawet nie wystawi kandydata, popierajc PO.

W marcowym Zjedzie wzio udzia ponad piciuset delegatw i goci z caego kraju. Pokazalimy, e polityka oparta na powiceniu i odpowiedzialnoci moe zrwnoway finansow przewag partii dominujcych, opierajcych si na pastwowym finansowaniu. Prawica Rzeczypospolitej staje si dzi dla partii dominujcych alternatyw, bo w stytuacji degradacji polityki do poziomu zachannej walki o wadz chce przywrci polityce godno, powag i odpowiedzialno, pync z przekona. Prawica ma tytu, by o tym mwi, bo kieruje ni Marek Jurek, jedyny polityk, ktry dla wasnych przekona zrezygnowa ze stanowiska i wadzy. Odnowa ycia publicznego, przywrcenie moralnych standardw w polityce, wprowadzenie okrgw jednomandatowych wicych posw bardziej z wyborcami ni z bossami partyjnymi, likwidacja finansowania partii politycznych z budetu – stanowiy istotny wtek przemwienia programowego Marka Jurka.

Program Prawicy obejmuje cao ycia narodowego. Znalazo to wyraz w dokumencie „Silna Polska dla cywilizacji ycia”. W programie tym, skoncentrowanym na budowie silnej Polski, priorytetem jest zaangaowanie na rzecz cywilizacji ycia w Polsce i poprzez polityk polsk – w Europie i w wiecie, na rzecz realizacji praw rodziny i polityki prorodzinnej, przezwyciania kryzysu gospodarczego i budowy silnej opinii chrzecijaskiej w yciu publicznym Polski i Unii Europejskiej. Wanie ten wymiar zaangaowania jest znamienn cech polityki Prawicy Rzeczypospolitej, co podkrela sam tytu programu. Na znaczenie tego wymiaru zwrci szczegln uwag jeden z honorowych goci zjazdu – dr Antoni Ziba. Prof. Jacek Bartyzel mwi o zagroeniach wspczesnej cywilizacji, a pierwszy marszaek Sejmu wolnej Polski – prof. Wiesaw Chrzanowski wskazywa na potrzeb „stronnictwa wielkiego celu” w polskiej polityce, dzi zdominowanej przez walki partyjne. Wrd zagadnie dyskutowanych na Zjedzie znalazy si take kwestie polityki europejskiej i wyborw. Marek Jurek sformuowa zasad polityki europejskiej w stwierdzeniu: „Tylko tyle wsplnych instytucji i kompetencji Unii Europejskiej, ile naprawd wsplnych interesw pastw narodowych i wsplnych wartoci naszej cywilizacji”.

Zjazd uformowa wadze statutowe Prawicy. Jednak jego znaczenie polega przede wszystkim na fakcie, e Prawica Rzeczypospolitej pokazaa realn alternatyw dla ogarnitej kryzysem polityki i miao sformuowaa odpowied na wyzwania, przed ktrymi stoi wspczesna Polska.

Marian Pika

Tekst ukaza si na stronie www.niedziela.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]