Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
23-04-2009
Marek Jurek: PiS na rwni z PO boi si jakichkolwiek inicjatyw na rzecz budowania opinii chrzecijaskiej w Europie

Z Markiem Jurkiem, byym marszakiem Sejmu i byym czonkiem PiS, rozmawia Andrzej Godlewski

Czy dobrze si stao, e pi lat temu Polska wesza do UE?

Jestemy w centrum polityki europejskiej, co nie znaczy, e powinnimy biernie przyjmowa europejskie status quo. Poza Uni bylibymy w o wiele trudniejszej sytuacji gospodarczej. By zachowa konkurencyjno, musielibymy m.in. znacznie obniy koszty pracy. A nie sdz, by nasze spoeczestwo byo gotowe na takie ciary.

Czyli przyznaje Pan, e nie mia Pan racji, sprzeciwiajc si wejciu do Unii?
Naszym obowizkiem (tym wikszym, im mniej to znaczyo dla innych) byo oceni polityk Unii z perspektywy wartoci cywilizacji chrzecijaskiej. Przed referendum w 2003 r. mwiem o zych wyborach UE w tej dziedzinie. Te pi lat czonkostwa potwierdziy realizm naszego stanowiska, choby podczas negocjacji traktatu lizboskiego (odrzucajcego wszelkie odniesienia do chrzecijastwa, pomijajcego prawa rodziny), w polityce poparcia Unii dla politycznego ruchu homoseksualnego, czy w otwartym ataku Parlamentu Europejskiego na Koci katolicki (na kilka miesicy przed kampani antypapiesk po podry Benedykta XVI do Afryki). Tymczasem Europa potrzebuje odbudowy wiary w swe wartoci duchowe, odrodzenia demograficznego, pastw opowiadajcych si za cywilizacj chrzecijask. Nasze stanowisko byo wyrazem tego pogldu, wic rwnie wyrazem odpowiedzialnoci europejskiej.

A co po tych piciu latach Polski w UE spodobao si Panu najbardziej?

Pokazalimy wszystkim, jak silne jest nasze rolnictwo. Gdyby nie niesprawiedliwe ograniczenia, polscy rolnicy odnieliby jeszcze wikszy sukces.

To zaskakujce, bo np. w 1992 r. podczas sejmowej debaty o ukadzie stowarzyszeniowym z EWG ostrzega Pan, e integracja europejska doprowadzi do katastrofy polskiego rolnictwa i rynku pracy.

To oczywiste, e protekcjonizm pastw zachodnich utrzymany na otwartym przez stowarzyszenie rynku, restrykcje, ktre wprowadzi ukad stowarzyszeniowy wobec polskiego rolnictwa, bran tekstylnej i grniczej, doprowadziy do spowolnienia rozwoju gospodarczego Polski. Do wzrostu bezrobocia i spadku dochodw wielu gospodarstw rolnych. To m.in. dlatego wchodzilimy do UE jako jeden z najwolniej rozwijajcych si pastw rodkowej Europy. A w przemwieniu, o ktrym Pan mwi, mwiem rwnie, e kryzysowi spoecznemu towarzyszy wzrost konsumpcji znacznej czci spoeczestwa.

Peen tekst wywiadu znajduje si na stronie www.polskatimes.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]