Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
04-05-2009
"Lizbona czy Nicea?" - tekst Mariana Piki w "Dzienniku Polskim"

Prezydent Lech Kaczyski z uporem powtarza, i podpisze ratyfikacj traktatu lizboskiego w momencie jego ratyfikacji przez nard irlandzki. Ta deklaracja polskiego prezydenta jest elementem nacisku na spoeczestwo irlandzkie w celu zmiany jego wasnego stanowiska.

Ten nacisk, dokonywany przede wszystkim przez Francj i Niemcy, jest w wietle prawa europejskiego zupenie nielegalny. Bowiem w wietle dotychczasowych traktatw unijnych, ich zmiana wymaga jednomylnej zgody wszystkich czonkw Unii Europejskiej. Tak wic sprzeciw Irlandii wobec tego traktatu jest wystarczajcym powodem ogoszenia wyganicia procesu jego ratyfikacji, rwnowanego z jego odrzuceniem. Tymczasem najwiksze pastwa Unii, bdce jednoczenie najwikszymi beneficjentami tego traktatu, wywieraj systematyczne naciski na przeprowadzenie powtrnego referendum w Irlandii. Warto tu wspomnie, i po referendum we Francji, to pastwo nie wyobraao sobie nawet przeprowadzenia powtrnego referendum. Pokazuje ten fakt jedynie sytuacj, e wbrew prawu unijnemu, pastwa wcale nie s traktowane rwno i to pod rzdami traktatu nicejskiego, ktry w porwnaniu do traktatu lizboskiego przyznaje pastwom czonkowskim znacznie wiksze kompetencje. W tej sytuacji, brak stanowiska prezydenta RP odnonie do wyganicia procesu ratyfikacyjnego jest porednim uczestniczeniem w politycznym nacisku na Irlandi wymuszajc na niej przeprowadzenie nowego referendum i zmian stanowiska.

Peen tekst Mariana Piki znajduje si na stronie "Dziennika Polskiego"Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]