Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-05-2009
Episkopat: gosujcie na ludzi w peni reprezentujcych stanowisko Kocioa

O poparcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego osb "w peni reprezentujcych stanowisko Kocioa katolickiego w sprawach etycznych oraz spoecznych" zaapelowali do wiernych zgromadzeni na Jasnej Grze biskupi.
W opublikowanym komunikacie po obradach Rady Staej Konferencji Episkopatu Polski i biskupw diecezjalnych, hierarchowie podkrelili, e nadchodzce wybory do europarlamentu s okazj do opowiedzenia si za systemem zasad i wartoci, opartym na etyce i odpowiedzialnoci.

Biskupi "apeluj wic do wszystkich wiernych, by w tych wyborach wskazywali osoby w peni reprezentujce stanowisko Kocioa katolickiego w sprawach etycznych oraz spoecznych, szczeglnie w kwestii ochrony ycia ludzkiego oraz troski o maestwo i rodzin. W ten sposb kady z nas moe w jakiej mierze przyczyni si do odnowy chrzecijaskiego oblicza i kultury Europy" - czytamy w niedzielnym komunikacie.
Przypominajc przypadajc 4 czerwca 20. rocznic wyborw do Sejmu i Senatu, ktre w zasadniczy sposb wpyny na procesy przemian spoecznych i gospodarczych w Polsce, biskupi zwrcili uwag na "stopniowe ksztatowanie si w Polsce postaw charakterystycznych dla spoeczestwa obywatelskiego, szczeglnie w obszarze aktywnoci samorzdowej i gospodarczej", podkreli jednak rwnie niektre negatywne zjawiska.
"Niestety, ten czas sta si rwnie dla wielu okazj do powanego naduycia zaufania spoecznego, a nawet do okrelonych manipulacji prawnych i ekonomicznych. Nierzadko prowadzio to do rozczarowa a nawet cierpie, co dzisiaj przejawia si m.in. zauwaaln niechci do angaowania si i brania odpowiedzialnoci za ycie spoeczne. Jedyn szans do zmiany tej sytuacji jest powrt do trwaych wartoci i zasad z zakresu etyki ycia gospodarczego i politycznego" - wskazali biskupi.

Hierarchowie uwaaj, e "duchowym pocztkiem przemian w Polsce i caej Europie rodkowowschodniej staa si ju 30 lat temu pielgrzymka Jana Pawa II do Ojczyzny i tre jego nauczania". W komunikacie biskupi przypomnieli, e szczegln warto dla narodu miaa wtedy rwnie modlitwa, ktrej syntez s sowa: "Niech zstpi Duch Twj i odnowi oblicze ziemi; tej ziemi".

"Przywoujc tamto wydarzenie ponawiamy to wielkie woanie o moce Ducha witego i odnow moraln caego Narodu. Niech nas w tej modlitwie wspiera Jasnogrska Krlowa Polski" - napisali duchowni, wskazujc, e okazj do oglnopolskiego dzikczynienia za 20 lat wolnej Polski oraz za pierwsz pielgrzymk Jana Pawa II w 1979 r. ma by II Dzie Dzikczynienia, obchodzony 7 czerwca w Warszawie.

Podczas sobotnich obrad kardynaowie, arcybiskupi i biskupi rozmawiali te o kapastwie, m.in. staej formacji kapanw oraz przygotowaniu ich do tej posugi. Ma to zwizek z ogoszonym przez Benedykta XVI Rokiem Kapaskim, ktry rozpocznie si 19 czerwca. Biskupi poparli inicjatyw papiea, wyraajc w ten sposb - jak napisali - "swoj jedno i solidarno z Ojcem witym, zwaszcza w obliczu bezprecedensowych i nieuzasadnionych atakw niektrych mediw".

Rada Staa i biskupi diecezjalni zapoznali si ze stanem prac nad specjalnym dokumentem Episkopatu Polski na temat walki z ubstwem i wykluczeniem spoecznym. Jego publikacja przewidziana jest na pocztek 2010 roku.

"Natomiast ju teraz, gdy kryzys gospodarczy dotyka w naszej Ojczynie setek tysicy ludzi, biskupi modl si i zachcaj do modlitwy w intencji bezrobotnych oraz zagroonych utrat pracy. Modl si take za sprawujcych wadz w Polsce i decydujcych o losach zakadw pracy, by w swoich decyzjach troszczyli si o dobro polskich obywateli i caych rodzin" - napisali biskupi, udzielajc wszystkim wiernym swojego bogosawiestwa.
/pap/Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]