Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
01-08-2007
Jurek: od decyzji prokuratury waniejsze orzeczenie TK w sprawie weksli

1.8.Warszawa (PAP) - Wedug b. marszaka Sejmu Marka Jurka (Prawica Rzeczypospolitej), umorzenie przez prokuratur ledztwa w sprawie domniemanego szantaowania parlamentarzystw Samoobrony za pomoc weksli, wyjania t spraw. Jednak duo waniejsz kwesti jest - wedug b. marszaka - sprawa zgodnoci "praktyk wekslowych" z konstytucj.

Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu umorzya ledztwo w sprawie domniemanego szantaowania parlamentarzystw Samoobrony za pomoc weksli podpisywanych przed wyborami w 2004 i 2005 roku.

Jurek zaznaczy, e prokuratura, umarzajc ledztwo, stana na stanowisku, e czonek kierownictwa partyjnego nie jest funkcjonariuszem publicznym, tylko funkcjonariuszem partii politycznej. "To jest kwestia stanowiska prokuratury i ja t spraw traktuj jako wyjanion przez prokuratur" - powiedzia w rod PAP Jurek.

To wanie Jurek, jeszcze jako marszaek Sejmu, we wrzeniu 2006 r. zoy u Prokuratora Generalnego zawiadomienie o moliwym popenieniu przez liderw Samoobrony przestpstwa, polegajcego na przekroczeniu przez funkcjonariusza publicznego swoich uprawnie. Prokuratura Krajowa przekazaa ledztwo prokuraturze poznaskiej.

Wedug wczesnego marszaka Sejmu, szef Samoobrony Andrzej Lepper oraz wiceszef tej partii Janusz Maksymiuk, wykorzystujc weksle podpisane przez posw Samoobrony, podjli czynnoci zmierzajce do ograniczenia wykonywania przez posw mandatw poselskich.

Na pocztku tego roku marszaek Jurek zoy do Trybunau Konstytucyjnego wniosek o rozpatrzenie, czy w zwizku z wekslami Samoobrony doszo do naruszenia ustawy zasadniczej.

"Chodzi o obron dwch bardzo wanych zasad konstytucyjnych: dobrowolnoci dziaania partii politycznych i jawnoci ich dziaania oraz wolnoci mandatu poselskiego" - podkreli b. marszaek.

Nie wiadomo, czy dojdzie do rozprawy przed TK w tej sprawie. Marszaek Sejmu Ludwik Dorn zapowiada, e decyzj o podtrzymaniu lub wycofaniu wniosku, ktry do Trybunau zoy Jurek, podejmie dopiero po zakoczeniu prac przez prokuratur. Media sugeroway, e Dorn skania si do wycofania z TK wniosku, poniewa oczekiwa tego miaa Samoobrona.

Jurek spodziewa si, e Dorn wobec biecych wydarze politycznych nie wycofa wniosku z TK. "Mona powiedzie, e ustaa dekoniunktura dla wniosku" - oceni.

Jak wobec tego zachowa si Dorn? Nie wiadomo - marszaek Sejmu jest na urlopie - powiedzia PAP rzecznik marszaka Witold Lisicki.

Sprawa weksli staa si gona w poowie wrzenia 2006 r., kiedy to podczas kryzysu koalicyjnego klub parlamentarny Samoobrony opucio szeciu posw, a jeszcze wczeniej, na pocztku miesica, dwch. Wtedy to wadze klubu Samoobrony zapowiedziay "uruchomienie" wobec nich weksli, ktre posowie podpisywali przed wyborami parlamentarnymi. Mowa bya o kilkusettysicznych kwotach.
(PAP)

stk/ ajg/ la/ mhr/Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]