Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-08-2007
Prawica Rzeczypospolitej apeluje do rzdu o odwoanie si od wyroku ws. Parady Rwnoci

3.8.Warszawa (PAP) - Lider Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek zaapelowa w pitek do rzdu o odwoanie si od wyroku Europejskiego Trybunau Praw Czowieka w Strasburgu w sprawie warszawskiej Parady Rwnoci z 2005 roku.

3 maja Trybuna uzna, e wadze Warszawy naruszyy Europejsk Konwencj Praw Czowieka, zakazujc w 2005 roku przeprowadzenia Parady Rwnoci.

Zdaniem Trybunau, wadze stolicy zamay zagwarantowane w Konwencji prawo do zgromadze i pokojowego wyraania pogldw, a take zakaz wszelkiej dyskryminacji i prawo do skutecznego rodka odwoawczego.

"Trzy miesice temu mielimy zapowiedzi wysokich przedstawicieli wadz publicznych o tym, e bdzie odwoanie od tego wyroku. Jest to konieczne, eby realizowa potwierdzone w konstytucji RP prawo do obrony spoeczestwa przed demoralizacj i prawo wadz samorzdowych do podejmowania decyzji w tym zakresie" - podkreli Jurek na konferencji prasowej w Sejmie.

Jak doda, ju ponad dwa miesice temu zwraca si do premiera Jarosawa Kaczyskiego i wczesnego wicepremiera Andrzeja Leppera i wicepremiera Romana Giertycha, by definitywnie ustali zaatwienie tej sprawy rwnie w ustaleniach koalicyjnych.

Lider Prawicy Rzeczypospolitej podkreli, e teraz jest ostatnia chwila, eby wystpi z tym odwoaniem. Od wyroku Trybunau mona si odwoa w cigu trzech miesicy.

Zdaniem Jurka, wyrok Trybunau zakwestionowa "prawo polskich samorzdw do odmowy wydawania zgody na demonstracje homoseksualne". "Werdykt Trybunau podwaa prawo polskiego spoeczestwa do ochrony moralnoci publicznej. Prawo do ochrony moralnoci publicznej jest wyranie potwierdzone w Konstytucji Rzeczypospolitej i Europejskiej Konwencji Praw Czowieka" - napisa Jurek w owiadczeniu przekazanym dziennikarzom.

Polityk PR uwaa, e brak odwoania od wyroku "budzi tym wiksze zdziwienie, e odwoanie to zapowiadali wysocy przedstawiciele wadz pastwowych". O takim odwoaniu informowaa m.in. Kancelaria Prezydenta. Przeprowadzenia manifestacji zakaza wczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyski.

Wobec zakazu, umotywowanego wzgldami bezpieczestwa, rodowiska gejw i lesbijek zoyy wnioski o zorganizowanie kilku wiecw; ale take w przypadku czci z nich wydano zakaz "ze wzgldw bezpieczestwa oraz przewidywanych utrudnie w poruszaniu si".

Sdziowie Trybunau jednogonie odrzucili argumentacj wadz Warszawy i przyznali racj Fundacji Rwnoci, ktra w grudniu 2005 roku zaskarya zakaz do Strasburga. W orzeczeniu sdziowie podkrelili swoje "przywizane do pluralizmu, tolerancji i ducha otwartoci".

"Jest cakowicie naturalne, e w zdrowo funkcjonujcym spoeczestwie udzia obywateli w procesie demokratycznym wyraa si w duej czci poprzez udzia w stowarzyszeniach, w ramach ktrych mog oni integrowa si z innymi i wsplnie realizowa wsplne cele" - przypomnia Trybuna. Wskaza, e rol pastwa jest zagwarantowanie prawa do wolnoci stowarzysze i demonstracji, zwaszcza tych osb, ktre maj "niepopularne pogldy albo nale do mniejszoci, poniewa s one najbardziej naraone na dyskryminacj".

Trybuna krytycznie odnis si do braku moliwoci skutecznego odwoania si od decyzji wadz przed zaplanowan na 11 czerwca manifestacj, tak by moga si ona odby zgodnie z planem. Sdziowie przypomnieli, e organizatorzy zoyli wnioski dostatecznie wczenie - 12 maja w odniesieniu do Parady Rwnoci i 3 czerwca w sprawie wiecw.

Sdziowie uznali ponadto, e zakaz przeprowadzenia parady by przejawem dyskryminacji, ktrej Konwencja zakazuje "z jakichkolwiek przyczyn". Zauwayli, e organizatorzy innych manifestacji w tym czasie nie zostali zmuszeni do przedstawienia planu "organizacji ruchu drogowego" i dostali pozwolenia.

Fundacja Rwnoci wnosia jedynie o stwierdzenie naruszenia Konwencji, nie dajc od Polski adnych rekompensat.

Mimo zakazu, demonstracja ostatecznie odbya si 11 czerwca 2005 roku. Wzio w niej udzia ponad 2,5 tys. osb. Potem decyzja prezydenta Warszawy w sprawie zakazu zostaa uchylona przez samorzdowe kolegium odwoawcze oraz - w trybie nadzoru administracyjnego - przez wojewod mazowieckiego.

Skarg do Trybunau Praw Czowieka przygotowali prawnicy z Fundacji Helsiskiej.(PAP)Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]